25 iunie 2024
Chisinau
Social

UE sprijină consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului

Loading
Social UE sprijină consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului
UE sprijină consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului
Vocea poporului

Uniunea Europeană își continuă sprijinul pentru îmbunătățirea co­operării între comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru prin inițiative comune care impli­că partenerii locali, organizații ale societății civile și alte părți inte­resate. Drept confirmare, în anul 2023, Uniunea Europeană oferă pa­tru milioane de euro pentru conso­lidarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului.

În concordanță cu fazele anterioare, ac­tuala etapă (a şasea) a programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de Programul Naţiu­nilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), va contribui la apropierea localităților de pe cele două maluri. Proiectul are un buget de patru milioane de euro și se va desfășura până la sfârșitul anului 2025, axându-se pe următoarele componente principale: dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă; cooperarea tematică trans-riverană între organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale râului; dez­voltarea comunității și sprijinul pentru in­frastructura socială la scară mică; promo­varea patrimoniului cultural. Cu susținerea programului, vor fi create cel puțin 50 de locuri de muncă în 20 de IMM-uri (10 de pe fiecare mal), care vor primi sprijin în dezvoltarea capacităților și vor beneficia de oportunități de susținere personalizate pentru afacerile lor.

„Sprijinirea coeziunii sociale și a coo­perării dintre comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru este mai importan­tă ca niciodată. Prin această a șasea fază a programului „Măsuri de Promovare a În­crederii”, Uniunea Europeană și partenerii săi de implementare contribuie la promovarea inițiativelor comune pentru dezvol­tarea economică și crearea de locuri de muncă decente pentru femei și bărbați, precum și la dezvoltarea comunității și la promovarea continuă a culturii ca un factor-cheie pentru societăți reziliente, echitabile și incluzive”, a declarat Jānis Mažeiks, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

 

Începând cu anul 2009, programul „Măsuri de Promovare a Încrederii” a sprijinit 720 de companii

 

Începând cu anul 2009, programul „Mă­suri de Promovare a Încrederii” a sprijinit 720 de companii de pe ambele maluri ale râului Nistru, creând peste 1.900 de locuri de muncă. În același timp, au fost realiza­te peste 125 de proiecte de infrastructu­ră socială, cum ar fi reparații ale școlilor, grădinițelor sau ale caselor de cultură si­tuate pe cele două maluri ale râului Nistru, inclusiv 12 proiecte dedicate protejării pa­trimoniului cultural, prin conservarea sau restaurarea monumentelor istorice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand