14 aprilie 2024
Chisinau
Dialoguri

Tudor MOCANU: „Singura organizație în care mai poți avea încredere astăzi este sindicatul”

Loading
Dialoguri Tudor MOCANU: „Singura organizație în care mai poți avea încredere astăzi este sindicatul”
Tudor MOCANU: „Singura organizație în care mai poți avea încredere astăzi este sindicatul”

 

 

mocanu

Foto: vocea.md

De mai bine de nouă ani, Tudor Mocanu este preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Sângerei. În cadrul unei mese rotunde, dumnealui a vorbit despre activitatea sindicală din raion, dar și despre rolul femeii din mediul rural. Mai multe detalii vă propunem să aflați din interviul realizat în cadrul acestui eveniment.

 

– Care sunt problemele cu care se confruntă la ora actuală organizația sindicală din raionul Sângerei?

– Există probleme la nivel de organi­zare. De exemplu, nu toate sindicatele reacționează pozitiv la necesitatea de a rezolva problemele membrilor de sindi­cat, ale salariaților din raionul Sângerei. De asemenea, mai există problema convo­cării şi instruirii liderilor de sindicat. De fiecare dată când se organizează diverse întruniri, conferințe, seminare, din diferi­te motive, cu regret, nu toți sunt receptivi și participă la aceste evenimente. Există probleme privind motivaţia apartenenţei la sindicate. Lasă de dorit nivelul salari­zării atât în agricultură, cât şi în alte ra­muri, precum și condiţiile de muncă, chiar şi a angajaților din administraţia publică locală din raion.

– Cum reușiți să depășiți aceste probleme?

– Încercăm să rezolvăm aceste pro­bleme organizând diverse seminare de instruire, de promovare a activității sin­dicale la cel mai înalt nivel. Chiar în luna decembrie, intenționăm să organizăm un seminar la tema securităţii şi sănătăţii în muncă, care se va desfășura la Institutul Muncii, cu participarea reprezentanților Consiliului interramural al sindicatelor din raion.

– Bănuiesc că ați înregistrat și anumite succese în activitatea sin­dicală din raionul Sângerei?

– Avem sindicate exemplu, cu tradiţii, unde sunt încheiate contracte colective de muncă, unde se achită la timp salariile, in­clusiv în agricultură. Sarcina sindicaliștilor este de a ține sub supraveghere pulsul vieții, de a-l menține într-o stare normală. Noi nu ne putem mulţumi cu faptul ca ceva am reuşit. Mereu tindem spre mai mult, spre mai bine. Anume în rezolvarea aces­tor probleme, monitorizarea reușitelor, a hotărârilor luate, indiferent că este organ sindical, organ executiv sau al patronate­lor, permanent ne străduim ca lucrurile să meargă spre bine, pentru că toți oamenii merită o viață mai bună.

– Cum credeți, ce măsuri ar fi bi­nevenite pentru încadrarea activă a tinerilor în sindicate?

– În prezent, pentru noi este prioritară încadrarea tineretului în activitatea sindi­cală. Este nevoie să existe o stimulare pen­tru tinerii de astăzi. Noi trebuie să unim tinerii din raionul Sângerei în sindicat, ca ei să fie activi, să participe la diverse semi­nare, mese rotunde, conferințe etc. Toto­dată dorim ca tinerii la rândul lor, să vină cu mesaje și inițiative bine formulate și să le promoveze în raion.

– Ce concluzii ați putea trage după evenimentul de astăzi, consacrat Zilei Mondiale a Femeii din Me­diul Rural?

– În cadrul acestui eveniment, am au­zit încă o dată neliniştea femeii, expune­rea dumnealor asupra multor probleme cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Toate aceste probleme trebuie sis­tematizate şi înaintate factorilor de de­cizie. Astfel, eu cred că vom diminua po­vara ce cade pe umerii femeii. În Statutul Confederației și în Legea sindicatelor este prevăzută promovarea drepturilor femeii. Haideți, oameni buni, să o încurajăm în realitate și, totodată, să-i oferim dreptul de a fi lider, să-și expună poziția, respec­tiv, să devină mai activă și mai încrezută în sine. Pentru că singura organizație care mai poate apăra astăzi eficient drepturile oamenilor sunt sindicatele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand