18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Trei sute de tineri, angajaţi în câmpul muncii la încheierea studiilor

Loading
Social Trei sute de tineri, angajaţi în câmpul muncii la încheierea studiilor
Trei sute de tineri, angajaţi în câmpul muncii la încheierea studiilor
angajare

Foto: vocea.md

Aproximativ 1500 de posturi vacante au fost propuse tineri­lor care îşi încheie în acest an studiile, în cadrul unui târg al locurilor de muncă şi al unui for al meseriilor şi profesiilor, organizat, zilele trecute, la Chişinău. Autorităţile de resort es­timează că, în medie, aproape 20 la sută dintre participanţii la astfel de acţiuni îşi găsesc un loc de muncă.

 

Ruxanda Glavan, ministrul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, a menţionat, la deschiderea evenimentului, că forul meserii­lor şi târgul locurilor de muncă pentru tineri au ajuns la cea de-a cincea ediţie.

„Mă bucur că acest eveniment a devenit o tradiţie şi că reprezintă o măsură activă pe piaţa muncii, care dă roade. Analizând tot ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2014, ne bucură faptul că aproximativ 20 la sută dintre participanţii la asemenea activităţi îşi găsesc un loc de muncă”, a remarcat minis­trul Muncii.

Ruxanda Glavan a afirmat că problema ocupării forţei de muncă şi, în special, a ti­nerilor, rămâne o prioritate pentru Guvernul ţării noastre. Cele aproximativ 1500 de pos­turi vacante au fost expuse atât în cadrul târ­gului, care a fost desfăşurat la Palatul Repu­blicii, cât şi prin intermediul reţelei internet.

„Îmi doresc foarte mult ca toate acestea să fie ocupate, ca potenţialii angajaţi să-şi găsească un loc de muncă bine plătit şi con­form calificărilor, iar angajatorii să rămână mulţumiţi că şi-au selectat oamenii potri­viţi”, a mai subliniat ministrul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei.

 

g_social

Cele mai multe dintre posturile oferite erau din comerţ şi sectorul bancar

 

Întrebaţi despre condiţiile de muncă şi de salarizare pentru viitorii angajaţi, reprezen­tanţii de la majoritatea firmelor participante la târg au afirmat că pentru un program de lucru de opt ore pe zi şi 40 de ore pe săp­tămână sunt dispuşi să achite salarii ce por­nesc de la aproximativ patru mii de lei net, precum şi toate impozitele şi taxele prevăzu­te de lege.

În acelaşi context, Maia Sandu, minis­trul Educaţiei, a remarcat că evenimentul respectiv a fost conceput ca  tinerii să poată cunoaşte concomitent ofertele instituţiilor de învăţământ, dar şi pe cele ale angajato­rilor, precum şi să discute cu reprezentanţii acestora. În acest fel, viitorii salariaţi pot să se familiarizeze mai bine cu ceea ce oferă an­gajatorii, dar şi cu ceea ce aşteaptă aceștia de la cei dintâi.

„Este şi un eveniment la care putem să ne documentăm despre tendinţele recente de pe piaţa muncii. În general, alegerea unei profesii, a unei meserii este o provocare des­tul de mare astăzi. Pe de o parte, oferta este foarte mare, nu putem să ne plângem, iar pe de alta, trebuie să fim conştienţi că nu ne ale­gem o profesie pentru toată viaţa. În multe cazuri, se va dovedi că va trebui să ne schim­băm meseria pe parcurs şi, respectiv, să fa­cem eforturi pentru a învăţa lucruri noi”, a opinat ministrul Educaţiei.

 

Orientare profesională

 

Maia Sandu a concluzionat că învăţarea pe tot parcursul vieţii este o realitate. În ace­laşi timp, pentru a-şi alege bine meseria pe care să o profeseze, orice tânăr trebuie să se informeze.

„Noi, la Educaţie, o să încercăm să îm­bunătăţim orientarea profesională, pentru că nu într-o zi se face alegerea, ci de atunci când venim în şcoala primară şi începem să ne descoperim aptitudinile şi să înţelegem ce am vrea să facem în viaţă”, a promis minis­trul.

În aceeaşi ordine de idei, vorbitoarea a îndemnat tinerii să se gândească la ceea ce le place cel mai mult, să-şi dezvolte abilităţi­le necesare pentru aceasta, dar şi să încerce să testeze cum este să practici o meserie sau alta. Pentru aceasta, ministrul le-a recoman­dat tinerilor să meargă să facă voluntariat sau, pe vară, să se angajeze la întreprinderi, pentru a-şi putea da seama dacă şi-ar dori să îmbrăţişeze meseriile la care visează.

 

Drepturile tinerilor

 

Educaţia şi munca sunt un drept pentru care, odată cu tinerii, promit să lupte şi re­prezentanţii autorităţilor statului.

„Noi, ca reprezentanţi ai unei autorităţi publice, întotdeauna o să luptăm ca să exis­te noi platforme şi posibilităţi în care să se regăsească şi soluţii pentru problemele cu care se confruntă tinerii din ţara noastră”, a subliniat, la rândul său, Victor Zubcu, vice­ministru al Tineretului şi Sportului.

El a mai afirmat că Ministerul Tineretu­lui şi Sportului va insista pe o educaţie de calitate şi pe o muncă decentă, în măsura în care factorul de competitivitate de pe piaţa muncii să fie valabil pentru tineri. În opinia lui Victor Zubcu, acest târg de muncă a fost conceput în aşa fel, încât fiecare tânăr care îl vizitează să poată verifica în ce măsură ce­rinţele pieţei sunt satisfăcute de pregătirea profesională oferită de instituţiile de învăţă­mânt.

 

g_social

E nevoie de platforme de comunicare pentru îmbunătăţirea acestui proces

 

Reprezentantul Ministerului Tineretului şi Sportului a mai declarat că tinerii din ţara noastră au nevoie de o abordare mai atentă din partea statului, precum şi ar trebui ca Gu­vernul să încurajeze anumite practici, pentru ca noile generaţii să se simtă confortabil.

În ţara noastră a fost deja instituţionaliza­tă o platformă a voluntariatului, iar aceasta ar putea deveni funcţională în funcţie de gra­dul de deschidere de care dau dovadă poten­ţialele instituţii-gazdă.

„Noi aproape că am creat mecanismul ne­cesar în acest scop, iar în continuare depin­de de spiritul tânărului voluntar care să se manifeste prin participare, responsabilitate şi care să se regăsească în noile modele de dezvoltare. Avem nevoie de o generaţie par­ticipativă şi cu gândire europeană, formată după un alt mecanism şi după o altă arhitec­tură”, a apreciat Victor Zubcu.

 

Consultaţii sindicale

 

Şi reprezentanţii Consiliului de Tineret al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor au participat cu un stand la ediţia din acest an a târgului locurilor de muncă pentru tineri.

„Sindicatele salută organizarea acestui eveniment, la care suntem prezenți nu ca observatori. Încercăm să-i informăm pe ti­nerii care doresc să se angajeze pentru prima dată în câmpul muncii cum să înceapă acest proces. Este important ca aceştia să ştie cum trebuie întocmit un CV, cum să încheie un contract individual de muncă, ce înseamnă condiţii bune de muncă etc.”, a precizat pen­tru „Vocea poporului” Petru Chiriac, vice­preşedinte al CNSM.

Şi ulterior, după angajare, tinerii sunt încurajaţi să se adreseze specialiştilor de la CNSM pentru consultaţii şi ajutor, să se aso­cieze în organizaţii sindicale pentru a partici­pa la procesele legate de apărarea şi promo­varea drepturilor şi intereselor lor.

 

g_social

De regulă, la târgurile de acest fel se angajează fiecare al cincilea vizitator

 

Ion Holban, directorul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a opinat că este important ca tinerii să înţeleagă de ce este necesar să participe la un concurs pen­tru a-şi găsi o meserie şi că atitudinea faţă de însuşirea meseriei este un proces a cărui calitate depinde mult de dânşii. Târgurile informaţionale de acest gen sunt o dovadă că ţara noastră dispune de o piaţă a muncii. Astfel, ANOFM are în gestiune permanentă aproximativ 8000 de posturi vacante, inclu­siv 3000 pentru capitală. De exemplu, şi în România, care are o populaţie de 22 de mili­oane de oameni, serviciul public de ocupare are înregistrate, la zi, 7000-8000 de locuri de muncă. Târgul locurilor de muncă pentru tineri a fost destinat absolvenţilor anului de studii 2014-2015 care doresc să se angajeze la serviciu. Ion Holban a mai subliniat că rata şomajului în rândul tinerilor este de două ori şi jumătate mai mare decât media pe ţară şi, de aceea, autorităţile statului acordă o aten­ţie sporită acestei probleme.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand