23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Tot mai puţine accidente de muncă la întreprinderile din industria ușoară

Loading
Social Tot mai puţine accidente de muncă la întreprinderile din industria ușoară
Tot mai puţine accidente de muncă la întreprinderile din industria ușoară

 

 

industria-usoara

Foto: realitatea.net

Doar șapte accidente de muncă s-au înregistrat, anul trecut, la întreprinde­rile din industria uşoară a ţării. Ceea ce ar însemna că nivelul traumatismului în respectivul sector al eco­nomiei naţionale s-a mic­şorat de mai bine de două ori faţă de 2011, când s-au consemnat 15 asemenea nenorociri în sfera produc­ţiei din ţară.

 

Aceste cifre vădesc o tendin­ţă optimistă în ceea ce priveşte frecvenţa accidentelor de mun­că în ramura industriei uşoare, a relatat Alexei Popov, inspector al muncii din Consiliul Sindica­tului Lucrătorilor din Industria Uşoară.

 

Sănătatea angajaților, în vizorul sindicatului

 

În opinia Nadejdei Rusnac, preşedinta Consiliului Sindica­tului Lucrătorilor din Industria Uşoară, înjumătăţirea numă­rului de accidente de muncă în industria uşoară se datorează intensificării de către sindicatele din ramura respectivă a măsuri­lor de profilaxie, de îmbunătăţi­re şi de securizare a condiţiilor de muncă la întreprinderile din sectorul dat. Bunăoară, acum doi ani, Consiliul Sindicatului Lu­crătorilor din Industria Uşoară a realizat, în colaborare cu Inspec­toratul Muncii al Sindicatelor, un proces temeinic de instruire a liderilor sindicali de la fiecare întreprindere.

Un alt factor care a condus la scăderea spectaculoasă a nive­lului traumatismului în această ramură, după Nadejda Rusnac, îl reprezintă funcţionarea co­mitetelor pentru securitatea şi sănătatea muncii la toate între­prinderile din industria uşoară. Astfel încât, inspectorul muncii al Consiliului Sindicatului Lucră­torilor din Industria Uşoară are posibilitate să realizeze o evalua­re detaliată, plenară a măsurilor întreprinse de structurile respec­tive privind protecţia muncii.

 

Patronii încep să înţeleagă rostul unei munci protejate

 

În afară de aceasta, mai preci­zează Nadejda Rusnac, patronii, managerii de întreprinderi au devenit mai responsabili, mai înţelegători în ceea ce priveşte necesitatea amplificării efortu­rilor îndreptate spre fortificarea nivelului de protecţie a muncii. În caz contrar, ei riscă să suporte toată asprimea legii în eventua­litatea unor accidente de muncă în cadrul întreprinderii care le aparţine sau o gestionează. Aşa că majoritatea acestora sunt dis-puși să aloce bani grei, doar ca să angajeze un specialist pentru se­curitatea şi sănătatea muncii.

Nu este o misiune simplă, uşoară pentru sindicatele de ra­mură să obţină o îmbunătăţire reală a situaţiei privind protecţia muncii. Or, practic, toate între­prinderile din industria uşoară sunt privatizate, aparţin unor investitori străini. De pildă, preţde trei ani, Consiliul Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoa­ră a tot insistat ca administraţia unei întreprinderi din municipiul Bălţi să îmbunătăţească sistemul de aerisire. În fine, anul acesta, agentul economic s-a lăsat în­duplecat, alocând bani în acest sens, iar condiţiile de muncă vor deveni absolute inofensive pen­tru lucrătorii întreprinderii.

 

Eforturile dau roade

 

Apropo, ne mărturiseşte Na­dejda Rusnac, a devenit deja o tradiţie în virtutea căreia Consi­liul Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară se întruneşte în fiecare an pentru a examina situaţia privind protecţia muncii în cadrul întreprinderilor de pro­fil. Pentru că, explică dumneaei, multe dintre acestea, mai ales agenţii economici care confec­ţionează covoare, încălţăminte, comportă zone avansate de risc. Deloc întâmplător, sindicatele din industria uşoară ocupă unul dintre primele locuri la concursu­rile privind securitatea, protecţia muncii, organizate cu regularita­te de către Confederaţia Naţiona­lă a Sindicatelor din Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand