22 iunie 2024
Chisinau
Economie

Tot mai mulți oameni marcați de sărăcie, trăind la limita subzistenței

Loading
Economie Tot mai mulți oameni marcați de sărăcie, trăind la limita subzistenței
Tot mai mulți oameni marcați de sărăcie, trăind la limita subzistenței
Vocea poporului

Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa, circa un sfert din populație trăiește la limita să­răciei. Potrivit statisticilor, cei mai mulți oameni nevoiași lo­cuiesc la sate, dar nici cei de la orașe nu o duc prea bine în ul­timul timp. Chiar dacă pensia minimă este, de la 1 octom­brie, de 2000 de lei, prețurile au luat-o cu mult înainte. În ultima perioadă, s-au scumpit toate produsele alimentare, dar și cele industriale.

Oamenii de la sate, cei mai vulnerabili în fața sărăciei, spun că pe an ce trece le vine tot mai greu să se descurce, mai ales persoanele în vârstă, care și-au pierdut orice speranță de a duce un trai mai bun, omenesc. Tine­rii, în schimb, speră să ajungă să trăiască și zile mai bune. Dar își leagă speranțele de străinătate, făcându-și pașaport românesc.

Conform datelor statistice, oa­menii din orașe trăiesc ceva mai bine, dar au și ei probleme de or­din financiar.

Potrivit unui studiu realizat de PNUD Moldova, în sate locuiesc de patru ori mai multe persoane aflate la limita sărăciei decât în orașe.

Discrepanța dintre spațiul ur­ban și cel rural în ceea ce privește nivelul de sărăcie absolută este considerabilă – 19% persoane la limita sărăciei la sate versus 5% la orașe. Cele mai sărace per­soane cheltuiesc cel mai mult pe alimente, pe servicii comu­nale, ceea ce îi fac vulnerabili la șocuri economice. Pe lângă inegalitățile monetare, cele mai vulnerabile grupuri – femeile, persoanele cu dizabilități, oame­nii în etate, tinerii – sunt expuse la inegalități sociale, în domeniile educației, sănătății, accesului la servicii de calitate, participării, se menționează în studiul dat.

Potrivit angajamentelor asu­mate, unul dintre obiectivele prin-cipale ale Guvernului Gavrilița este reducerea ratei sărăciei până la 20% şi a sărăciei extreme – până la 5%, prin asigurarea unui sistem social și a locurilor de muncă de calitate, echitabile şi accesibile pentru toţi cetăţenii. Deocamda­tă, nu este clar când promisiunile vor deveni realitate.

 

Criză în toată Europa

Comisarul european pentru lo­curi de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit, a avertizat cu pri­vire la creşterea nivelului sărăciei în Europa.

Nicolas Schmit a declarat că milioane de oameni din blocul comunitar suferă de sărăcie ge­nerată de preţurile tot mai mari la energie electrică şi a adăugat că numărul acestora va continua să crească.

Comisia Europeană ar pu­tea ajuta ţările membre să limi-teze impactul preţurilor foarte mari la energie electrică asupra populaţiei, dar că obligaţia de a lua măsuri revine în primul rând guvernelor naţionale, potrivit lui Schmit.

Purtătoarea de cuvânt a gu­vernului german, Martina Fietz, a declarat că este important să existe o coordonare la nivelul în­tregii Europe şi să se acţioneze în cadrul actualelor regulamen­te ale pieţei interne a Uniunii Europene.

Subiectul va fi discutat la Con­siliul European care va avea loc la Bruxelles, a menţionat Martina Fietz.

Confederaţia Europeană a Sin­dicatelor (ETUC) a atras atenţia în luna septembrie că, potrivit datelor existente, peste 2,7 de milioane de oameni din Europa nu-şi mai pot permite să-şi încăl­zească în mod corespunzător lo­cuinţele, cu toate că au un loc de muncă şi, implicit, un venit.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand