22 aprilie 2024
Chisinau
Social

Tot mai multă lume nemulţumită de lefurile mici

Loading
Social Tot mai multă lume nemulţumită de lefurile mici
Tot mai multă lume nemulţumită de lefurile mici
piata-second-hand

Foto: vocea.md

Deşi ultimele date ale Birou­lui Naţional de Statistică ara­tă că salariile s-au majorat cu aproape 13 la sută faţă de acum un an de zile, totuşi re­zultatele barometrului opiniei publice realizat de Institutul de Politici Publice, publica­te nu demult, arată că 95,5 la sută din populaţia ţării mani­festă o mare insatisfacţie în ceea ce priveşte remunerarea muncii. Astfel, aproape 70 la sută din locuitorii Republicii Moldova declară că deloc nu sunt mulţumiţi de mărimea salariilor.

 

Rândurile săracilor se îngroaşă

 

Mai bine de 40 de procente din­tre cei chestionaţi susţin că nu le ajung bani nici pentru strictul ne­cesar, ceea ce înseamnă că numă­rul oamenilor săraci a crescut cu 12 la sută faţă de anul trecut, când a fost realizat barometrul anterior al opiniei publice. În acelaşi timp, 43% au declarat că bani le ajung doar pentru strictul necesar. Doar 12 la sută dintre respondenţi sus­ţin că îşi pot permite un trai decent, însă oricum veniturile salariale ob­ţinute nu le îngăduie să cumpere lucruri de lux.

Cei intervievaţi spun că toţi ba­nii pe care îi obţin sunt folosiţi pen­tru consumul curent. Doar 7% din populaţie declară că pot pune un ban deoparte. Pentru comparaţie, o cercetare realizată acum câteva luni de către Agenţia Naţională a Marketingului arăta că 31 la sută din locuitorii ţării, în 2014, și 27 la sută, în 2013, declarau că reușesc să facă economii.

Ar mai fi de amintit că 63 la sută din respondenți considerau că pentru un trai decent venitul lunar ar trebui să fie mai mare de 6000 de lei, iar 15 procente – chiar mai mare de 10.000 de lei. Amintesc că salariul mediu lunar brut pe ţară era, la începutul anului de faţă, de 4260,6 lei.

 

Viaţa devine mai grea

 

În condiţiile în care se mani­festă o mare nemulţumire faţă de veniturile salariale, nici nu este de mirare că aproape 80 la sută din populaţie se arată dezamăgită de felul în care trăieşte. De altfel, 52 la sută din cetățeni nu sunt mulţumiţi deloc, ceea ce înseamnă o creştere de 9 puncte procentuale faţă de anul trecut. Cea mai mare îngrijo­rare, în proporţie de 58 la sută, este provocată de creşterea preţurilor. Jumătate din numărul locuitorilor ţării este alarmată de amploarea sărăciei din ţară.

 

Speranţe mici de îmbunătăţire

 

Alt motiv de insatisfacţie pentru populaţia ţării îl reprezintă starea locurilor de muncă. Mai bine de 90 la sută din respondenți doresc să fie create mai multe locuri de mun­că şi mai bine plătite. Cam 93 la sută din aceștia consideră drept te­mei de nemulţumire mărimea pen­siilor, iar aproape 90 de procente sunt de părere că fenomenul co­rupţiei nu este combătut în modul cuvenit. Într-un final, 89,5 la sută din populaţie nu este mulţumită de nivelul de trai.

Aproape 40 de procente dintre locuitorii ţării declară că viaţa lor a devenit mai proastă decât acum un an de zile, iar cam jumătate sus­ţine că, practic, nivelul de trai nu s-a schimbat cu nimic. Din păcate, doar unul din cinci moldoveni spe­ră că viaţa se va îmbunătăţi peste un an de zile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
Citește și
slot thailand