17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Tinerii sindicaliști au participat la cea de-a II-a ediție a Școlii de vară sindicale

Loading
Fără categorie Tinerii sindicaliști au participat la cea de-a II-a ediție a Școlii de vară sindicale
Tinerii sindicaliști au participat la cea de-a II-a ediție a Școlii de vară sindicale

 

 

tinerii-sindicalisti

Foto: sindicate.md

Recent, s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Școlii de vară sindicale, organizată de Consiliul de Tineret din ca­drul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

 

Programul Școlii de vară cu ge­nericul „Tânăr lider sindical. Im­perativitatea abilităţilor manage­riale în procesul decizional şi cel aplicativ” şi-a trasat scopul esen­ţial – sporirea potențialului profe­sional al tinerilor sindicaliști, dez­voltarea abilităților de lider prin module precum managementul sindical, legislaţie, psihologie.

Programul activităţii a cuprins un şir de subiecte formulate în te­meiul solicitărilor tinerilor lideri, cum ar fi: „Noţiunea de manage­ment sindical. Funcţiile manage­mentului. Eficacitatea manage­rială”; „Organizarea activităţilor sindicale. Etape, metode şi tehnici de organizare a unei activităţi sin­dicale eficiente. Bune practici”.

Cei 20 de participanți la Școala de vară au fost provocați să lucre­ze în echipe, să stabilească scopuri şi să elaboreze proiecte strategice prin care să atingă scopul. Tine­rii au fost iniţiaţi şi în alte teme, precum: „Tipurile de lideri. Por­tretul liderului sindical modern – calităţi şi abilităţi”, „Tipuri de luare a deciziilor: intuitiv, ana­litic, rațional. Proces decizional individual și colectiv”.

La sfârșitul lucrărilor Școlii de vară, făcând un bilanț, Stela Stra­tila-Sîrbu, președinta Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, a remarcat entuziasmul şi energia cu care s-au implicat tinerii. Ab­solvenţilor Şcolii de vară sindicale – 2014 li s-au înmânat certificate de confirmare.

 

Centrul Informațional al Sindicatelor

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și