17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Tinerii muncitori din FIEM s-au întrunit la un congres, la Ankara

Loading
Fără categorie Tinerii muncitori din FIEM s-au întrunit la un congres, la Ankara
Tinerii muncitori din FIEM s-au întrunit la un congres, la Ankara

 

 

metalurgisti

Foto: mining-technology.com

În perioada 25-28 octombrie, ti­neri sindicalişti din organizaţiile membre ale Federaţiei Internaţio­nale Eurasiatice a Metalurgiştilor (FIEM) au participat la lucrările Congresului tinerilor muncitori ai FIEM, care s-a desfăşurat la Anka­ra, Turcia.

 

Delegaţia din Republica Moldova a fost condusă de Iurie Pleşco, preşedintele Fe­deraţiei „SindRăutMaş”, membru al Co­mitetului Central al FIEM.

În cadrul congresului, au fost abordate problemele ce ţin de atragerea şi activi­tatea tinerilor în sindicate, promovarea tinerilor la locul de muncă, îmbinarea muncii şi a studiilor tinerilor, protejarea acestora în perioada crizelor economice.

Cu un cuvânt de salut şi îndrumare a venit în faţa delegaţiilor congresului Pervul Kavlak, preşedintele Federaţiei Internaţionale Eurasiatice a Metalurgiş­tilor, preşedintele Sindicatului „Turk Me­tal”. Acesta a menţionat în discursul său: „Voi, tinerii, sunteţi viitorul FIEM. Mâi­ne voi veţi fi în funcţii de conducere. Voi veţi moşteni drapelul sindicalist. Pentru aceasta, voi trebuie să înţelegeţi bine pre­zentul ca să fim puternici”.

O atenţie primordială a fost acordată tematicii „Activitatea sindicală centraliza­tă” (Modelul sindicatului „Turk Metal”), expusă de Mehmet Soiupek, secretar ge­neral al FIEM.

La 27 octombrie, a avut loc şedinţa a 38-a a Comitetului Central al FIEM, în cadrul căreia Pervul Kavlak a prezentat darea de seamă despre activitatea Comi­tetului Central al FIEM pentru perioada anului 2013-2014, consacrată împlini­rii a 20 de ani de la fondarea FIEMî. O informație despre situaţia social-econo­mică a ţărilor organizaţiilor membre a expus Iurie Pleşco, raportor din partea RM. La eveniment au fost discutate si alte probleme de interes comun.

În cadrul lucrărilor s-a convenit ca, în perioada 13-14 noiembrie curent, la Chi­şinău să se desfăşoare seminarul instruc­tiv–practic cu tema: „Activitatea sindicală centralizată (Modelul Sindicatului „Turk Metal”)”. Acest seminar este cofinanţat de Federaţia Internaţională Eurasiatică a Metalurgiştilor, conform programului de instruire, coordonator fiind Turanjon Raupov, vicesecretar general al FIEM.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și