25 iunie 2024
Chisinau
Social

Tinerii, motivați să adere la Federația Sindicatelor din Comunicații

Loading
Social Tinerii, motivați să adere la Federația Sindicatelor din Comunicații
Tinerii, motivați să adere la Federația Sindicatelor din Comunicații
fscm.md

O organizație sindicală are viitor doar dacă reușește să adune în rândurile sale cât mai mulți tineri, să-i susțină, să-i instruiască și să le confere putere. Ghi­dându-se de aceste principii, Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM) a organizat, recent, un seminar de instru­ire pentru tinerii din organizațiile sin­dicale primare. Evenimentul cu generi­cul „Organizarea tinerilor în sindicat” a avut loc la Institutul Muncii.

În debutul instruirii, președintele FSCM, Elizaveta Iurcu, a subliniat impactul pozitiv al acestei activități prin sporirea motivației tinerilor de a se implica intens în organizația sindicală pe care o reprezintă. Ea a menționat că scopul acestui seminar este de a conso­lida echipa tinerilor sindicaliști, de a spori capacitățile acestora și de a ridica nivelul de dezvoltare în domeniul sindical.

Președinta Comisiei de Tineret din cadrul FSCM, Maria Cojocari, a subliniat, la rândul său, că acest seminar a fost organizat la ce­rerea tinerilor dornici de a învăța cât mai multe despre rolul sindicatelor în apărarea drepturilor membrilor acestora.

În prima parte a seminarului, tinerii sindicaliști au fost instruiți de către Li­lia Franț, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Aceasta i-a informat, prin metode interactive, despre organizarea activității sindicale, obiectivele și misiunea sindica­telor, rolul și importanța organizațiilor sin­dicale în societate. Pentru aprofundarea cunoștințelor, tinerii din comunicații au fost provocați să participe la ateliere de lucru, dar și la rezolvarea unui rebus cu tematica sindicală.

În cea de-a doua etapă a seminarului, ti­nerii au fost ghidați de Dorin Suruceanu, șef al Departamentului Educație și Cercetare din cadrul Institutului Muncii. El i-a infor­mat pe tinerii din comunicații despre va­lorile sindicaliste, despre rolul sindicatelor în apărarea drepturilor în muncă, benefici­ile și garanțiile apartenenței la sindicat. În scopul sporirii nivelului de conștientizare a importanței sindicatelor în viața angajaților, Dorin Suruceanu i-a repartizat pe tineri în trei grupe, pentru a răspunde la următoa­rele întrebări: Ce așteptări au tinerii de la sindicate? De ce membrii de sindicat plea­că? Ce doresc membrii de sindicat de la organizația sindicală?

Activismul tinerilor, în cadrul evenimen­tului respectiv, a scos în evidență dorința acestora de a schimba lucrurile, de a cunoaște informații noi și utile pe care le vor împărtăși în entitățile din care fac parte.

Până la urmă, s-a ajuns la concluzia că toți tinerii se confruntă cu aceleași proble­me, iar pentru soluționarea acestora este binevenită solidarizarea lor pentru identifi­carea celor mai bune mecanisme. La final, președintele FSCM, Elizaveta Iurcu, le-a în­mânat certificate de participare la semina­rul „Organizarea tinerilor în sindicat” și le-a transmis un mesaj de susținere din partea Biroului Executiv al FSCM.

Comisia de Tineret din cadrul FSCM are în componența sa 15 tineri sindicaliști din organizațiile membre ale FSCM. Potrivit Re­gulamentului Comisiei de Tineret a FSCM, structura va promova în rândurile tineri­lor ideile și valorile sindicalismului auten­tic, va elabora și înainta propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și norma­tiv, va participa la organizarea activităților de informare și educație sindicală, dezvol­tarea relațiilor de cooperare cu organizații similare de tineret la nivel ramural, național și internațional.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand