14 iunie 2024
Chisinau
Social

Tinerii din Chișinău au inclus pe agenda unui forum provocările timpului

Loading
Social Tinerii din Chișinău au inclus pe agenda unui forum provocările timpului
Tinerii din Chișinău au inclus pe agenda unui forum provocările timpului
Vocea poporului

Câteva zeci de tineri au luat în dez­batere, recent, în cadrul Forumului municipal al tinerilor din Chișinău, problemele cu care se confrun­tă. Activitatea a fost realizată de Consiliul Municipal al tinerilor din Chișinău, în baza programului de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor raionale/municipale ale tinerilor, implemen­tat de Rețeaua Națională a Consilii­lor Locale ale Tinerilor din Moldova, cu suportul financiar al Ministerul Educației și Cercetării, iar în cali­tate de partener în cadrul forumu­lui a fost Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

În cadrul Forumului s-au desfășurat patru ateliere, la care tinerii au identificat mai multe probleme din diferite domenii, reflectând asupra acestora. Ei au propus și soluțiile care urmează să fie transmise autorităților publice locale, care ar trebui să găsească resurse pentru a fi rezolvate. În mare, participanții la forum au discutat despre implicarea tinerilor la procesul deci­zional, încadrarea acestora în câmpul mun­cii, ghidarea în carieră și despre migrație. S-a discutat și despre oportunitățile eco­nomice ale tinerilor, provocările cu care se confruntă tinerii antreprenori, dar și des­pre starea de sănătate a tinerilor și servici­ile prietenoase pentru ei.

„Prin acest eveniment sperăm să adu­cem mai multe recomandări administrației publice locale pentru a promova tinerii în mai multe domenii de activitate. Con­sider că evidențierea acelor probleme pe care le-am depistat, precum şi soluțiile pe care le-am propus, vor putea avea o ade­vărată valoare, dacă vor avea o finalitate corectă. Sperăm din toată inima să putem aduce o schimbare prin intermediul unor astfel de evenimente, să facem să fie au­zite problemele tinerilor”, a declarat Sorin Afanasiu, vicepreședinte interimar al Con­siliului Municipal al Tinerilor din Chișinău (CMTC).

„Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova (CNSM) a susținut mereu sectorul de tineret și am încercat să spriji­nim tinerii, implementând diferite proiecte, programe de ghidare în carieră, în anga­jarea în câmpul muncii și apărarea drep­turilor la locul de lucru”, a menționat în discursul său Ana Lipsiuc, vicepreședinte al Comisiei de Tineret a CNSM.

Cu un mesaj de salut a venit și Petru Grecu, reprezentant al Centrului Municipal de Tineret Chișinău. „Astfel de evenimente sunt benefice și cred că acestea ar urma să fie organizate mai des. Vocea tinerilor este importantă și trebuie să se facă auzită mai frecvent. Sunt sigur că tot ceea ce se va discuta în cadrul forumului va fi o temă pentru acasă, ca în anul 2022 să notăm și să planificăm acele noutăți și servicii de care au nevoie tinerii din capitală. Schim­barea se face împreună, tot împreună tre­buie să dezvoltăm și sectorul de tineret, să fim uniți și, cu siguranță, vocea tinerilor va fi auzită”, susține Grecu.

În discursul său, președinta CMTC, Oxa­na Bordian, s-a referit la situația tinerilor din țară și i-a încurajat să devină activi, pentru că vocea lor contează și poate schimba mersul lucrurilor în domeniul care îi vizează. „Pentru ce a fost organi­zat forumul municipal? Pentru a identifica problemele tinerilor cu care se confruntă în municipiul Chișinău și ulterior a veni cu soluții. De obicei, auzim că avem proble­me, dar venim oare cu soluții ca să rezol­văm aceste probleme?  Problemele, dar și soluțiile pe care le vom identifica, se vor regăsi într-o ulterioară rezoluție, pe care o vom înainta autorităților publice locale. Tinerii sunt viitorul țării, dar și prezentul acesteia, și consider că în tineri trebuie de investit, de elaborat programe, mai multe activități, astfel încât să dezvoltăm acest sector. Foarte mulți tineri pleacă peste ho­tare și asta este un lucru îngrijorător, pen­tru că tinerii sunt cei care asigură continui­tatea și mie îmi este frică să mă gândesc ce va fi peste 5-10 ani în Republica Moldova dacă nu se va lua atitudine la cel mai înalt nivel”, a remarcat Oxana Bordian.

Consiliul Municipal al Tinerilor din Chișinău este o structură de reprezentare, consultare și de împuternicire a tinerilor, care asigură participarea la dezvoltarea comunitară, în special, în procesul decizi­onal.

 

Necesitățile tinerei generații

De asemenea, în cadrul forumului a fost prezentat Sondajul de opinie cu pri­vire la necesitățile tinerilor din munici­piul Chișinău. Grupul țintă l-a constituit cetățenii cu vârsta de 14-35 de ani din municipiul Chișinău. Fiind întrebați care sunt problemele cu care se confruntă, ma­joritatea dintre cei intervievați, peste 70 la sută, au menționat posibilitățile limitate de afirmare a tinerilor acasă. De asemenea, au remarcat posibilitățile limitate de a emigra peste hotare, nivelul scăzut de informare cu privire la sănătatea reproductivă, lipsa de posibilități de asigurare financiară a necesităților familiei, dar și dificultatea de a obține un loc de muncă.

La întrebarea care sunt cele mai frec­vente comportamente de risc pentru viață și sănătate în rândul tinerilor, marea ma­joritate a menționat consumul de alcool – 85 la sută, urmat de consumul de droguri și acte de huliganism. Cât privește proble­mele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii din localitatea lor – salariul mic a fost răspunsul indicat de 83 la sută din respondenți. Nepotismul și cumătrismul a fost pe poziția a doua, iar a treia – re­fuzul angajatorului de a angaja tineri fără experiență de muncă. Aceștia au mai fost întrebați despre motivele care îi determină să emigreze, participarea la procesul deci­zional, dar și despre viziunea tinerilor pri­vind autoritățile publice locale. La sondaj au participat 3041 de tineri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand