21 mai 2024
Chisinau
Social

Tinerii, abilitaţi pentru a putea presta o muncă decentă

Loading
Social Tinerii, abilitaţi pentru a putea presta o muncă decentă
Tinerii, abilitaţi pentru a putea presta o muncă decentă

 

 

tineri-munca-decenta

Foto: sindicate.md

Sute de tineri moldo­veni şi-au dezvoltat abi­lităţile pentru a-şi putea alege cariera potrivită, a obţine un loc de muncă mai bun, a-şi cunoaşte drepturile social-econo­mice şi a şti cum pot fi protejate acestea în cadrul proiectului „Munca decentă pentru TINEri”, implementat în ţara noas­tră în ultimii doi ani.

 

„Sunt ferm convins că proiectul în cauză a contribuit la îmbunătă­ţirea situaţiei tinerilor şi la asigurarea condiţiilor necesare pentru a le fi garantate drepturile şi interesele legate de ac­tivitatea de muncă”, a menţionat preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo­va, Oleg Budza, în cadrul conferinţei de încheiere a activităţii respective.

Oleg Budza a remarcat că, la un şir de întâlniri avute recent în teritorii de reprezentanţii Consi­liului de Tineret al CNSM cu numeroşi tineri, aceş­tia au semnalat multiple probleme legate de încad-rarea lor pe piaţa mun-cii.

Cea mai gravă pro­blemă care decurge din această stare de lucruri este însă decizia pe care o iau mulţi tineri într-un final de a-şi părăsi ţara.

Preşedintele CNSM a remarcat că în prezent şomajul în rândul tine­rilor este foarte înalt şi, contrar statisticilor ofici­ale, care atribuie acestui fenomen o cotă de apro­ximativ nouă la sută, con­stituie în jur de 48 la sută, conform unor estimări ale experţilor străini.

6B0103

g_social

Ei sunt viitorul ţării, dar, în acelaşi timp, şi cea mai puţin protejată categorie pe piaţă muncii

 

În condiţiile actuale, este necesar să fie analizate la modul obiectiv cauzele ce ge­nerează situaţia creată pentru ca această boală a societăţii să fie tratată. În caz con­trar, în ţară vor rămâne doar bătrânii şi nu va mai avea cine să-şi întreţină şi îngri­jească părinţii sau buneii.

Preşedintele CNSM a subliniat că, în urma schimbărilor care au loc în ultimii ani, angajatorii declară frecvent că nu sunt satisfăcuţi de pregătirea profesională şi experienţa forţei de muncă. În acelaşi timp, intră şi în obligaţiunile agenţilor economici să investească în creşterea pro­fesională sau reciclarea cadrelor.

Oleg Budza a evidenţiat şi faptul că pes­te 120 de mii dintre membrii de sindicat din ţara noastră fac parte din categoria tinerilor. Aceştia au posibilitate să-şi cu­noască drepturile şi să-şi realizeze intere­sele şi necesităţile.

În opinia preşedintelui CNSM, în ţara noastră sunt suficiente rezerve pentru îm­bunătăţirea situaţiei tinerilor, iar princi­palul argument în acest sens este faptul că economia informală deţine o cotă de apro­ximativ 50 la sută. În expresie bănească, aceasta se cifrează la aproape 15 miliarde de lei.

Reieşind din cele expuse, pentru rezol­varea problemelor cu care se confruntă tinerii este nevoie să fie depuse mai multe eforturi şi, nu în ultimul rând, să fie con­struite case şi constituită o justiţie corectă, a mai menţionat Oleg Budza.

În context, ministrul Tineretului şi Sportului, Octavian Bodişteanu, a consta­tat că în prezent aproximativ 150 de mii de tineri moldoveni sunt angajaţi în străi­nătate. Aceştia au o pregătire profesională bună şi sunt foarte productivi. Potrivit mi­nistrului, un număr impunător de tineri continuă să plece peste hotare la studii sau la muncă.

Unul dintre obiectivele autorităţilor statului este eradicarea acestui fenomen. E necesar să fie create absolut toate condi­ţiile ca aceste persoane să rămână pentru a activa în ţara noastră, iar cei plecaţi să revină la baştină.

Octavian Bodişteanu a apreciat că pro­iectul „Munca decentă pentru TINEri” este un exemplu de conlucrare între mai multe organizaţii pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă tinerii. Munca decentă este şi unul din obiectivele incluse în proiectul Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru 2014-2020, ce va fi propusă, zilele aces­tea, spre dezbateri şi aprobare, în Guvern.

Accentul trebuie pus pe meritocraţie şi corectitudine, de care trebuie să dea dova­dă fiecare, a accentuat ministrul Tineretu­lui şi Sportului.

Karen Bouwsma, ofiţer de program pentru Europa de Est al CNV Internati­onaal, a menţionat că rata şomajului în rândul tinerilor din statele în curs de dez­voltare este de aproape trei ori mai mare decât în cazul adulţilor, iar ţara noastră nu este o excepţie. Proiectul care s-a încheiat a creat premise pentru ca tineretul, îm­preună cu agenţii economici şi cu întreaga societate, să-şi unească forţele pentru a face schimbări durabile ce vor îmbunătăţi vieţile tinerilor.

„Acest proiect este un exemplu de di­alog eficient între toţi actorii implicaţi în procesul de abilitare a tinerilor din ţara noastră. Avem toată încrederea că proble­mele tinerilor la angajare vor fi soluţiona­te pas cu pas”, a opinat Angela Ciocârlan, preşedinta Asociaţiei pentru Copii şi Tine­ret „Făclia”.

De menţionat că proiectul „Munca de­centă pentru TINEri” este rezultatul unei iniţiative de cooperare interinstituţională între Asociaţia „Făclia”, CNV Internatio­naal şi Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand