17 iunie 2024
Chisinau
Social

Tineri specialiști din raionul Sângerei, instruiți în probleme din domeniul muncii

Loading
Social Tineri specialiști din raionul Sângerei, instruiți în probleme din domeniul muncii
Tineri specialiști din raionul Sângerei, instruiți în probleme din domeniul muncii
facebook.com

Se știe, în câmpul muncii pot apărea diverse probleme lega­te de salarizare, de programul de lucru, de sănătate, iar buna cunoaștere a legislației de că­tre tinerii angajații îi poate ajuta să muncească produc­tiv și să evite conflictele cu administrația sau cu colegii. Iar aici rolul sindicatelor este foarte important.

Tinerii și munca, contractul indi­vidual de muncă, timpul de mun­că și timpul de odihnă, salarizarea, protecția socială a angajaților, se­curitatea și sănătatea în muncă, contribuția sindicatelor în apăra­rea drepturilor salariaților – aces­tea, dar și alte subiecte, au fost abordate la Sângerei, în cadrul unui seminar organizat pe 21 mai de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Eve­nimentul face parte din proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de CNSM în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert”.

25 de tineri specialiști, angajați în diferite domenii, au discutat cu reprezentanții CNSM, Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, Elena Anton, șefa Departamentului or­ganizare, educație și informare, Irina Ciudin, consilier superior în Departamentul juridic, Ion Roșca, reprezentantul CNSM în Sânge-rei, cu conducerea raionului, des­pre probleme legate de respec-tarea drepturilor tinerilor la o muncă decentă și incluziunea ti­nerilor pe piața muncii la nivel lo­cal și național.

În cuvântul de salut adresat tinerilor, Lilia Franț a dezvăluit obiectivele proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, poli­ticile de tineret în cadrul mișcării sindicale, promovarea drepturilor și intereselor tinerilor în cadrul procesului de consultări și nego­cieri colective.

Cristian Cainarian, președintele raionului Sângerei, a apreciat inițiativa CNSM și a Fundației „Fri­edrich Ebert” de a realiza un astfel de proiect la nivel național, care să contribuie la o mai bună in­cluziune a tinerilor pe piața forței de muncă, la informarea și abilita­rea economică a tinerilor.

Tinerii au aflat de la reprezentanții CNSM despre modifică­rile în cadrul legislativ care au vizat legislația muncii și Codul muncii, prevederile Contractului indivi-dual de muncă și ale Contractului colectiv de muncă, diverse ches­tiuni cu privire la raporturile juri­dice în relațiile de muncă pe care trebuie să le cunoască tinerii, și au avut posibilitatea de a face un schimb de experiență și a aborda problemele cu care se confruntă.

Reamintim că scopul proiec­tului „Drepturile tinerilor la locul de muncă” este de a contribui la reducerea vulnerabilității tinerilor pe piața muncii, prin informarea și instruirea acestora despre drep­turile lor în calitate de salariați și membri de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand