25 iunie 2024
Chisinau
Social

Timp de 75 de ani, pensionarii moldoveni nu au putut avea o viață decentă

Loading
Social Timp de 75 de ani, pensionarii moldoveni nu au putut avea o viață decentă
Timp de 75 de ani, pensionarii moldoveni nu au putut avea o viață decentă
Vocea poporului

Pe 9 mai, s-au împlinit 75 de ani de la introduce­rea, de către fosta URSS, a sistemului de pensii, sis­tem pe care l-a moștenit și Republica Moldova, după obținerea independenței. Țara noastră se poate an­gaja să asigure unui om o bătrânețe decentă doar dacă semnează Convenția Organizației Internaționale a Muncii, care prevede asi­gurarea unei pensii egale cu 40% din salariul mediu lunar pe economie și nu de 20%, cum este în prezent.

„O țară este sau nu civilizată în funcție de atitudinea pe care o are față de copii și față de bătrâni. O țară care nu-și poate respecta bă­trânii, nu poate să le garanteze un trai decent, să le ofere o pensie de circa 40% din salariul mediu lunar pe economie este departe de a fi una civilizată. Din nefericire, acest lucru se întâmplă în Republica Moldova, deoarece numărul celor care lucrează este cu mult mai mic decât al celor pensionați. La fieca­re moldovean care lucrează în țară, în sectorul real al economiei, avem doi moldoveni care muncesc pes­te hotare”, a menționat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”.

În 1952, OIM a aprobat Con-venția prin care țările semnatare s-au angajat să ofere cetățenilor la bătrânețe 40% din veniturile ratate de pe urma pensionării. La această Convenție România a ade­rat în 2009, Federația Rusă în 2019, alte 55 de țări au aderat pe tot acest parcurs. Republica Mol­dova încă nu este gata să adere la Convenția care asigură cetă-țeanului moldovean un trai de-cent la bătrânețe.

„Noi nu trebuie să spunem că pensia în Republica Moldova tre­buie să fie ca în Elveția sau ca în Germania. Cetățeanul Republicii Moldova trebuie să se simtă con­fortabil în țara sa. Pe lângă salariul pe care îl avem, mulți oameni au și alte venituri, de până la 10%. Respectiv, dacă în prezent salariul mediu lunar pe economie este de circa 8 mii de lei, alte 10% – 800 de lei, 40% din 8800 de lei sunt aproape 3500 de lei. Asta trebuie să fie pensia medie în Republica Moldova. Ea, din păcate, e de două ori mai mică, este de două mii de lei”, a specificat Veaceslav Ioniță.

Expertul susține că în Republi­ca Moldova sistemul de indexare a pensiilor este unul foarte vicios. Doar modificarea acestuia în 2017 a condus la faptul ca în 2021 pen­sia medie lunară să fie mai mică cu 200 de lei față de pensia care trebuia să fie conform sistemului vechi de indexare. Astfel, în anul acesta cetățenii vor primi cu 2400 de lei mai puțin decât ar fi primit până la modificările din 2017.

Economistul afirmă că în țara noastră 40% din bugetul asigură­rilor sociale este subvenționat din bugetul de stat, ceea ce înseamnă că banii colectați de la oamenii care lucrează nu ajung pentru a plăti pensia. Din acest motiv, Guvernul este nevoit să ia banii din bugetul de stat prevăzuți pentru alte chel­tuieli și să-i dea pentru pensii.

Veaceslav Ioniță mai spune că pensia medie pentru limită de vâr­stă în Republica Moldova, aparent, a crescut constant. În 2010, era de 800 de lei, în prezent este de 2067 de lei, ceea ce înseamnă că a fost majorată mai puțin de 2,5 ori. Însă, subliniază expertul, în 2010 salariul mediu pe economie era de 2972 de lei, în 2020 acesta a ajuns la 8100 de lei. O creștere de 2,75 ori. Iar pensia a crescut doar de 2,34 ori. „Avem o scădere a pen­siei comparativ cu salariul, lucru care face ca pensionarii noștri să o ducă din ce în ce mai greu. Situația s-a agravat după anul 2017, când la noi s-a modificat sistemul de in­dexare a pensiei. Anul trecut, după două indexări, pensia a crescut cu 5,2%, iar dacă era legea veche, tre­buia să crească cu 9,9%”.

Sistemul actual de indexare a pensiilor presupune racordarea acestora la rata inflației. Astfel, dacă se ia inflația pentru trei ani, este ca și cum statul ar spune că „vă garantăm doar că veți trăi nu mai rău ca anul trecut”. De fapt, statul în 2017 a constatat că el nu mai asigură o creștere a pensiilor, din cauza că nu sunt bani și asigu­ră o ușoară creștere la cei care au cea mai mică pensie. Chiar dacă în prezent se face indexarea pen­siilor după rata inflației, totuși, în 2021 este o situație favorabilă. În 2020 a fost cea mai mică rată a inflației. Și dacă creșterea pensiilor este de 3,89%, în comparație cu rata inflației de 0,4%, pensionarii vor avea o creștere reală a pen­siei în 2021. Iar dacă vom avea o inflație mare anul viitor și din nou se va lua în calcul inflația din 2020, atunci riscul e ca în anul viitor pen­sia să crească mai puțin decât rata inflației și pensionarii vor deveni și mai săraci. În opinia expertului, pe pensionarii noștri, în fiecare an de aflare la pensie, această indexare îi face din ce în ce mai săraci, iar asta duce la aceea că la noi pensia, comparativ cu salariul, scade cu fi­ecare an. Statul Republica Moldo­va parcă ar spune: „dacă ai ieșit la pensie, ai grijă să mori mai repede, că noi avem grijă să-ți micșorăm pensia”.

Că pensionarii o duc greu se vede din bugetul asigurărilor so­ciale, care pentru acest an este de 25,8 miliarde de lei. Primele de asi­gurări sunt de doar 15 miliarde de lei. 10,5 miliarde de lei sunt banii care vin din bugetul de stat și re­prezintă 40% din toți banii de care are nevoie bugetul asigurărilor sociale. „Eu îmi imaginez că avem 100 de salariați din sectorul real. La fiecare angajat din sectorul real al economiei revin două persoane întreținute, fie că este bugetar, fie că este pensionar sau e susținut social de către stat. Nu este posibil în nici o țară din lume ca un om salariat să întrețină alte două per­soane”, a conchis Veaceslav Ioniță.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand