25 iulie 2024
Chisinau
Sanatate

Tehnologiile avansate și efectele lor asupra sănătății angajaților din dome­niul comunicațiilor

Loading
Sanatate Tehnologiile avansate și efectele lor asupra sănătății angajaților din dome­niul comunicațiilor
Tehnologiile avansate și efectele lor asupra sănătății angajaților din dome­niul comunicațiilor

fscm-ghid

 

Odată cu dezvoltarea tehnologică, viața noastră devine mai ușoară. Computerul face cât ai clipi din ochi operațiuni care altădată ne luau ore în șir. Tot acest lux a venit însă cu un șir de probleme de sănătate, care apar în timpul lucrului în preajma aparatajelor sofisticate.

 

În R. Moldova se discută foar­te rar despre bolile profesionale și sindicatele de mai multe ori au pus în discuție acest subiect la nivelul cel mai înalt. Din cauza legislației imperfecte, în 2014 nu a fost înre­gistrat oficial nici un caz de boală profesională. Realitatea este însă foarte dură. Mulți salariați se îm­bolnăvesc după principiul „picătu­rii chinezești”, pentru că lucrează în condiții nocive, în spații neaeri­site, fără pauze, fără să se alimen­teze corect etc.

 

Să se facă lumină în problemă!

 

Referindu-ne la domeniul comunicațiilor, în condițiile actuale, mediul ocupațional în care are loc activitatea salariaților se caracteri­zează printr-o serie de factori pro­fesionali de risc, care pot provoca boli profesionale. Federația Sindi­catelor din Comunicații (FSCM) încă în anii 90 a început, în colabo­rarea cu Universitatea de Medicină, să studieze acțiunea terminalelor video asupra sănătății angajaților. De atunci și până în prezent, au fost elaborate câteva studii de acest gen, numai că ținându-se seama, de fiecare dată, de un nou specific. Cea mai recentă colabo­rare dintre FSCM și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, s-a încheiat cu lansarea unui „Ghid de comporta­ment pentru un stil de viață sănă­tos destinat lucrătorilor din dome­niul comunicațiilor”, care are drept scop informarea salariaților, mem­bri de sindicat, despre o serie de aspecte ce se referă la securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Ghidul a fost prezentat recent, în cadrul unei ședințe de lucru, la care a participat con­ducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a FSCM, reprezentanți ai centrelor sindicale național–ramurale, pre­şedinţi ai organizaţiilor primare şi membri de sindicat din cadrul FSCM, reprezentanți ai mediului academic.

Potrivit lui Ion Pîrgaru, pre-ședintele FSCM, acest ghid conține o analiză amplă a situației ce vizea­ză securitatea și sănătatea la locul de muncă și vine cu o serie de reco­mandări menite să promoveze un stil de viață sănătos.

Grigore Friptuleac, profesor uni-versitar, unul dintre autorii ghi-dului, a precizat că această lucrare, concepută la inițiativa FSCM, este un material metodic deosebit de va­loros și necesar tuturor angajaților din țară care lucrează la calculator, în vederea protecției și fortificării sănătății acestora.

Ghidul cuprinde o serie de date, analize, constatări și recomandări în domenii precum: analiza factori­lor de risc în activitatea angajaților, activitatea corectă la calculator, stilul de viață și sănătatea, repere ale alimentației corecte, regimul hidric, activitatea fizică, regimul de muncă și odihna salariaților.

Iluminatul. Rolul iluminatului în procesul de muncă este foarte mare, deoarece majoritatea operațiunilor tehnologice decurg sub controlul analizatorului vizual.

Totodată, iluminatul este un fac­tor important în menținerea con-dițiilor sanitaro-igienice, culturii ocupaționale și protecției muncii. Rezultatele unui studiu efectuat în SUA au demonstrat că 20% din accidentele de muncă provin din cauza iluminatului insuficient. Ac­tivitatea îndelungată la iluminatul insuficient poate provoca astenopia acomodativă (oboseala oculară), care se manifestă prin înțepături, lăcrimare, senzația de corp străin intraocular, cefalee etc.

Un alt factor fizic al mediului ocupațional care acționează asu­pra sănătății îl constituie radiațiile electromagnetice. Principalele surse de radiații la locul de mun­că sunt aparatajele în domeniul comunicațiilor, industrie, antenele GSM, computerele, unele echipa­mente medicale etc. Sub influența câmpurilor electromagnetice pot avea loc astfel de manifestări ca hipertermia generală cu leziuni la nivelul ochilor, al sistemului endo­crin , sistemului nervos, sistemului hematopoietic și celulelor imuno­competente. Măsurile de protecție includ normarea igienică, limitarea timpului de lucru în preajma sur­selor, ecranarea surselor genera­toare.

Ghidul mai cuprinde sfaturi pri­vind activitatea corectă la calcula­tor, caracteristicile încăperilor, ale mobilierului, ergonomia locului de muncă, comportamentul de risc, repere de alimentare corectă etc. Este suficientă informație pentru salariații preocupați de a duce un mod de viață sănătos.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand