17 septembrie 2021
Chisinau
Fără categorie

Târgul locurilor de muncă pentru tineret, un pas spre angajare

Loading
Fără categorie Târgul locurilor de muncă pentru tineret, un pas spre angajare
Târgul locurilor de muncă pentru tineret, un pas spre angajare
arhivă personală

arhivă personală

 

La Edineţ a avut loc, recent, Târgul locurilor de muncă pentru tineret, care a avut drept scop acordarea ser­viciilor de mediere şi ajutorului la plasarea în câmpul muncii.

 

Eduard Marian, şeful Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Mun­că Edineţ, a menţionat, la des­chiderea Târgului, că sunt peste 80 de locuri vacante în raion, mai ales în domeniul industriei. Pe parcursul anului curent, au fost înregistraţi 1046 de şomeri, din­tre care 126 deja au fost plasaţi în câmpul muncii, inclusiv 27 de tineri.

În același context, Iurie Garas, preşedintele raionului Edineţ, a menţionat că consiliul raional tinde să atragă investitorii străini în crearea locurilor de muncă cu condiţii bune, cu un salariu de­cent.

În anul viitor se preconizea­ză deschiderea în Edineţ sau în satul Zăbriceni a unui atelier de cusătorie a echipamentelor spe­ciale de muncă, iar viitorii anga­jaţi vor fi instruiţi în Romania. De asemenea,vor fi necesare braţe de muncă şi în construcţii.

Stela Ciobanu, preşedinta Uni­unii Teritoriale Edineţ a Federației „Agroindsind”, a menţionat că de mai mulți ani există o conlu­crare între sindicatele din raion şi AOFM. Dânsa a vorbit despre participarea CNSM la elabora­rea Strategiei  Naţionale  pentru Ocuparea Forţei de Muncă pen­tru anii 2017-2021, despre înde­plinirea Convenţiei Colective /ni­vel teritorial/ la capitolul garanţii în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale, despre necesitatea respectării le­gislaţiei muncii atât de către an­gajatori, cât şi de salariaţi, despre necesitatea încheierii contractu­lui individual de muncă, facilită­ţile pentru membrii de sindicat, impactul folosirii muncii ilegale şi a salariilor în plic etc. Ea a îndem­nat tinerii să fie mai activi, mai insistenţi, interesaţi în căutarea unui loc de muncă acasă.

Eduard Gudumac, liderul sin­dical al Şcolii profesionale Cup­cini, le-a vorbit tinerilor despre specialităţile şi condiţiile de in­struire, de trai, despre practica de producere la întreprinderi.

Rodelia Vasilcov, viceprimar de Edineţ, Ina Stanciu, directoarea Camerei de Comerţ Edineţ ș.a. au informat asistența despre des­chiderea unor noi întreprinderi în Parcul Industrial Edineţ, des­pre proiectele existente pentru angajarea tinerilor, a femeilor din mediul rural, despre angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Cele mai solicitate  profesii la târg au fost cele de muncitori în procesarea fructelor şi legume­lor, cusătorese, barman, chelner, bucătar, paznic, vânzător, şofer, spălător de vehicule şi chiar patru locuri de muncă în Polonia ş. a.

 

Clara ROIBU,  

preşedinta Consiliului raional „SindLucas” Edineț

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și