30 mai 2024
Chisinau
Dialoguri

Tamara Luchian: „Trebuie schimbată radical mentalitatea, dar în baza legislației”

Loading
Dialoguri Tamara Luchian: „Trebuie schimbată radical mentalitatea, dar în baza legislației”
Tamara Luchian: „Trebuie schimbată radical mentalitatea, dar în baza legislației”

luchian

 

Fabrica de confecții „Ionel” este, în prezent, cea mai mare întreprin­dere din cadrul industriei ușoare a țării. Se pare că este și singura întreprindere din Moldova privatizată de către colectiv, numărul de acționari ai „Ionel” ajunge la circa 11 mii, aceștia beneficiind anual de dividende în valoare de 2 mln. de lei.

 

Tamara Luchian, care se află la timona acestui agent economic muncește aici deja de peste 40 de ani. Domnia sa are în spate o carieră impresionantă – de la simplă cusăto­reasă până la funcția de director al întreprin­derii. Timp de mai bine de un deceniu, ea a fost președintele comitetului sindical, astfel încât ea cunoaște foarte bine și activitatea sindicală. Salariații afirmă că au avut mare noroc de cea care conduce întreprinderea. La rândul său, Ala Sâncu, președinta comite­tului sindical al Fabricii de confecții „Ionel”, menționează următoarele: „Directoarea are experiența activității sindicale, iată de ce îmi vine ușor, or dânsa cunoaște aceste aspec­te și tot ce se face la întreprinderea noastră țintește binele colectivului”.

Fabrica activează fără întreruperi. Deja de mai mulți ani, 81% din producție sunt ex­portate, iar celelalte 19 la sută ajung pe piața internă. Cam același raport al livrărilor era și în perioada sovietică: de 20 la sută beneficia consumatorul autohton, iar 80% ajungeau în Rusia.

„Piața noastră nu poate consuma mai mult. Pe de altă parte, poate ar apărea mai multe posibilități de a ne comercializa marfa în Moldova, dacă nu ar fi permis un volum atât de mare de importuri. De pildă, în Bela­rus nu vezi una ca asta, pentru că piața locală este foarte protejată. Noi nu beneficiem de așa ceva”, ne spune directoarea.

 

g_dialoguri

Pachetul social oferit de Fabrica „Ionel” este foarte motivant pentru salariați

 

Partenerii istorici sunt italienii. De ase­menea, întreprinderea exportă o parte din confecții în Franța și Germania. Totodată, „Ionel” are o anumită experiență de cola­borare și cu alte țări europene, căci produ­sele acestei fabrici, adică confecțiile pentru bărbați și femei, corespund rigorilor stricte ale pieței UE. De faptul că producția respectă întocmai aceste standarde putem fi absolut siguri, pentru că europenii vizitează periodic întreprinderea, efectuează un audit riguros, care vizează nu doar calitatea mărfurilor, dar și condițiile de muncă de la fabrică.

În cadrul întreprinderii, de mai mulți ani este încheiat Contractul colectiv de mun­că. „În fiecare an, prezentăm dări de seamă despre activitatea desfășurată. Cu astfel de raporturi vine atât comitetul sindical, cât și administrația fabricii. Prelungim Contractul colectiv făcând ajustările pe care ni se suge­rează realitățile vieții. Înregistrăm Contrac­tul colectiv la Inspectoratul de Stat al Muncii, acest act având putere juridică”, ne asigură Ala Sâncu, președinta comitetului sindical.

Pe bună dreptate, pachetul social și condițiile de muncă oferite de fabrică pot fi considerate model de bune practici. În cei șase ani de când Tamara Luchian ocu­pă funcția de director, un volum important de mijloace financiare, apropo, din sursele proprii ale întreprinderii, a fost alocat pen­tru modernizarea fabricii. A fost schimbat acoperișul, au fost înlocuite ferestrele, au fost efectuate lucrări de reparație în spațiile de producție, au fost instalate echipamen­te de condiționare a aerului și de încălzire, anual sunt achiziționate noi echipamente de producție. Conducătorul înțelege foarte bine că pentru o productivitate înaltă sunt nece­sare condiții adecvate de muncă. În perioa­da respectivă, întreprinderea a mai reușit să elaboreze noi branduri de haine, să deschidă în țară mai multe magazine noi.

Cel mai important lucru este faptul că în cadrul fabricii a fost păstrat pachetul social care, de altfel, este unul impresionant la ca­pitolul facilități oferite.

„Retribuția este modificată anual, ne povestește Tamara Luchian. Salariile în ca­drul Fabricii „Ionel” sunt mai mari decât media pe țară. Toți angajații beneficiază de compensații pentru cheltuielile de trans­port și cele ce țin de alimentare. Avem mai multe prevederi care țin de premiere. Astfel, fiecare, dacă muncește, poate câștiga bine. Primele sunt foarte înalte, de până la 50 la sută din salariu. Punctul de pornire pen­tru prime este îndeplinirea la nivel de 70 la sută a normei de producție. Este o premie­ră pentru istoria întreprinderii, deoarece în toți anii cât am activat eu în cadrul fabricii, adaosurile erau achitate în cazul când salari­atul depășea cele 100% ale normei stabilite. Există şi alte plăţi suplimentare. E nevoie doar de dorinţa de a face bani, de a lucra la tine acasă”.

Potrivit directorului, de mai mulţi ani, o problemă stringentă în domeniul industriei este cea a instruirii cadrelor. „Nu doar noi suntem fără cadre, ci întreaga ramură. Vor­besc cu mare durere despre asta. Oamenii nu vor să lucreze. Tineretul se pare că trăieşte cu alte gânduri. Să ia salarii mari, dar să lucreze puţin. Şi noi am fost cândva tineri, dar gân­deam altfel – trebuie să fac cât mai mult, ca să primesc cât mai mult. Trebuie să schim­băm mentalitatea în mod radical, dar în baza legii, prin modificări în Codul muncii. Dacă vrem să muncim ca în Europa, haideți să construim Europa la noi acasă”, spune ea.

Mai înainte exista o ordine – după şcoala profesională sau după facultate, erai obligat să munceşti trei ani la o întreprindere de stat. Ştiu ce-mi veţi spune – fiecare are drep­tul la muncă şi la un loc de muncă la alegere. Atunci de ce cheltuim din bugetul ţării peste 17 mii de lei pentru pregătirea unui elev al şcolii profesionale? După care ei toţi pleacă. Anul trecut, 540 de elevi şi-au făcut practica la „Ionel”, dar au rămas să muncească aici doar 14. În anul curent, peste 280 au făcut practica şi s-au angajat  doar 12 persoane. Asta înseamnă că noi pregătim cadre pentru alte ţări. Ne convine oare aşa ceva?”, se în­treabă retoric Tamara Luchian.

 

Opinia lucrătorilor

 

„Îmi place munca mea, o fac cu plăcere”, spune Elena Căinăreanu, economist pentru relaţii externe. De 40 de ani sunt la fabrică. Am absolvit şcoala de croitorie, am venit la practică şi am rămas aici. Mi-a plăcut atmo­sfera, oamenii, atitudinea faţă  de muncitori. Avansam şi în funcţie, cei care merită. Am făcut colegiul, am ajuns meşter, am fost in­giner pentru echipamente, am ajuns econo­mist pentru relaţii externe de 15 ani. Cât mai am forţe şi posibilitate, cât satisfac fabrica în calitate de angajat, rămân. Administraţia ne respectă, ne susţine, există o înţelegere reci­procă”.

Şi Olga Jechiu activează la fabrică de 40 de ani. „Am venit când eram tânără, am in­trat la şcoala tehnică, în paralel lucram, apoi mi s-a propus să lucrez în calitate de contro­lor al producţiei finite, spune ea. Noi avem o calitate bună. De mai mulţi ani lucrăm pen­tru firme străine şi mereu am fost la nivelul cerinţelor lor. M-am pensionat, dar  mai lu­crez încă. În prunul rând, ar fi greu să supra­vieţuieşti doar cu pensia, iar în al doilea, mai pot aduce folos fabricii”.

Nici Alexandra Kalmîkova, cusătoreasă în secţia experimentală, niciodată nu s-a gândit să-şi schimbe locul de muncă, deşi munceş­te aici de 53 de ani. „După şcoala medie, am absolvit şcoala tehnică şi în 1962 am venit în secţia experimentală la fabrica „Ionel”. Toată viaţa mi-am trăit-o aici, spune ea. În secţia noastră iau naştere modele noi”. Apropo, anume la „Ionel” şi-au cusut costume mulţi politicieni moldoveni, chiar mai multe seturi odată. Alexandra a fost cea care le-a luat co­menzile şi susţine că politicienii noştri prefe­ră stilul clasic.

 

P.S. Anul acesta, Fabrica „Ionel” face 70 de ani. „Cu toate problemele existente, ne-am dori să marcăm acest jubileu prin rezultate bune”, susţine Tamara Luchian. Să păstrăm clien­ţii străini. Ne-ar plăcea să extindem reţeaua. Planurile sunt mari. Sigur, multe se ţin pe specialiştii-veterani ai fabricii. Sunt mulţumită de atitudi­nea faţă de „Ionel”, faţă de mine, de colectiv”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand