18 mai 2024
Chisinau
Social

Taberele de odihnă sunt pregătite pentru sezonul estival

Loading
Social Taberele de odihnă sunt pregătite pentru sezonul estival
copii in tabere

Foto: vocea.md

Pentru acest an CNSM intenţi­onează să valorifice nouă milioane de lei pentru pregătirea caselor de odihnă pentru copii. Confederaţia dispune de trei case de odihnă. E vorba de Casa de Odihnă “Campin­gul din Vadul lui Vodă”, cu 550 de locuri, Casele de Odihnă şi Recu­perare “Perlele Nistrului”, cu 470 de locuri şi “Dumbrava Albă” din ora­şul Bălţi, cu 220 de locuri rezervate copiilor. Toate taberele funcţionea­ză în şapte schimburi.

 

Potrivit lui Ion Munteanu, direc­tor “Perlele Nistrului”, în anul curent investiţiile CNSM în moderni­zarea Caselor de Odihnă şi Recupe­rare „Perlele Nistrului” din orașul Vadul lui Vodă se ridică la peste cinci milioane de lei.

“Sindicatele permanent investesc în promovarea modului de viață sănătos și asigurarea condițiilor de odihnă la standarde europene pen­tru copii. Grație investițiilor masive ale CNSM, în acest an am reușit să renovăm un bloc destinat pen­tru odihna copiilor cu o capacitate de 140 de locuri, a fost construit un teren de sport multifuncțional și au fost operate alte lucrări de amenajare a taberei”, a menționat Munteanu.

 

 g_social

La tabere sunt organizate activităţi educaţional-culturale cu participarea voluntarilor din ţară şi din străinătate

 

De asemenea, directorul a adău­gat că în acest sezon se înregistrează succese și la capacitatea de găzduire a copiilor. ”Astfel, dacă în anul 2012 puteam găzdui până la 2000 de co­pii, anul acesta capacitatea taberei s-a dublat – în jur de 4500 de per­soane se vor odihni aici timp de o vară. Până la sfârșitul lunii mai vor fi finisate lucrările de renovare și amenajare planificate. Putem spu­ne cu certitudine că suntem gata pentru demararea noului sezon de odihnă și așteptăm cu ușile larg des­chise să vină copii din toată țara”, a declarant Munteanu.

În perioada de odihnă copiii sunt supravegheați în permanență, la ta­bără activează non-stop un cabinet medical bine utilat pentru a acorda la necesitate asistență medicală co­piilor. De asemenea, la tabără sunt organizate activități educațional-culturale cu participarea voluntari­lor de la instituțiile de învățământ din țară și din străinătate.

Potrivit domnului Mihail Hâncu, vicepreşedinte al CNSM, toate casele de odihnă sunt pregătite şi reparate pentru odihna de vară. Se planifică valorificarea sumei de nouă milioa­ne 146 de mii de lei din bugetul Mi­nisterului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru odihna copiilor membrilor de sindicat.

 

piscina

Foto: vocea.md

 

“Toate biletele de odihnă sunt oferite gratis, dar în primul rând pentru cei care fac parte din anumi­te categorii stipulate în Regulamen­tul cu privire la organizarea odihnei copiilor salariaţilor în instituţiile de reconfortare. Aceste categorii vizea­ză copiii din familii vulnerabile, din familiile cu mulţi copii, cei cu re­zultate deosebite la învățătură, co­piii de la centrele de plasament etc. Cei care nu corespund categoriilor respective achită integral biletul de odihnă”, a declarat Mihail Hâncu.

Biletele sunt repartizate sindi­catelor de ramură, care prin inter­mediul structurilor lor, le distribuie părinţilor. Pe lângă aceste trei tabe­re ale confederaţiei, fiecare sindicat de ramură îşi au baza de odihnă proprie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand