13 august 2022
Chisinau
Social

Sute de angajați din alimentația publică au rămas fără surse de venituri

Loading
Social Sute de angajați din alimentația publică au rămas fără surse de venituri
Sute de angajați din alimentația publică au rămas fără surse de venituri
europalibera.org

Întreprinderea municipală de alimentație publică „Râșcani–ȘC” este una dintre cele cinci unități din Chișinău care prestează servicii de alimenta­re a copiilor în instituțiile preșcolare și preuniversitare.  Adică asigură cu hrană caldă micuții de la grădinițe, elevii din instituțiile de educație din sectorul Râșcani al capitalei. Din mo­mentul fondării și până în anul aces­ta, întreprinderea nu a înregistrat nici un caz de sistare a activității sau de neplată la timp a salariilor.

Însă, la 11 martie anul curent, întreprin­derea municipală de alimentație publică „Râșcani–ȘC” a fost nevoită să-și suspende activitatea, urmare a dispoziției primaru­lui general al capitalei privind măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusu­lui COVID-19 pe teritoriul municipiului. În consecință, 167 de angajați ai întreprinderii au intrat în șomaj tehnic, în timp ce alți 35 de salariați, printre care lucrători la depozit, la cantina socială, contabili – au continuat să muncească.

Dar cel mai grav e faptul că, după sis­tarea activității, administrația întreprinderii s-a pomenit în imposibilitatea de a achita indemnizațiile de șomaj, salariile pentru lu­crătorii care vin la muncă. Aceasta pentru că, potrivit statutului și regulamentului intern al agentului economic, salariile angajaților, toate impozitele, taxele în fondurile sociale, medicale sunt achitate din propriile mijloa­ce financiare obținute în urma activității de prestare a serviciilor respective. Prin urmare, sistarea activității a condus la secătuirea bu­getului întreprinderii și, implicit, la imposibi­litatea de a achita indemnizațiile de șomaj tehnic, a salariilor.

Pusă pe jar, la câteva zile după suspen­darea activității, administrația întreprinde­rii s-a adresat concomitent la mai multe instanțe: primăria municipiului Chișinău, Comisia pentru Situații Excepționale a Re­publicii Moldova, Direcția generală comerț, alimentația publică și prestări servicii a Con­siliului municipal Chișinău, în a cărei subor­dine se află – cu solicitarea unui suport real în ceea ce privește „soluționarea problemei ce ține de asigurarea financiară a angajaților întreprinderii”, în concordanță cu prevederi­le actelor emise pe perioada de pandemie de către structurile de resort din țară.

 

Două luni de tăcere netulburată

Din păcate, după aproape două luni de tăcere netulburată, doar Direcția generală comerț, alimentația publică și prestări ser­vicii a Consiliului municipal Chișinău a bine­voit să vină cu o reacție. Dar și aceasta a fost una dezarmantă pentru administrația între­prinderii municipale de alimentație publică „Râșcani–ȘC”.  Deoarece Valentina Constan­tinov, șefă adjunctă a direcției respective, a declarat, prin intermediul unei scrisori, ur­mătoarele: „pentru moment, acumulările la bugetul municipal sunt sub nivelul aprobat și urmează a fi diminuate cheltuielile prevă­zute, iar în bugetul municipal pentru anul 2020 cheltuieli în acest scop nu au fost pla­nificate”.

Și „îndeamnă” administrația întreprinderii ce să facă mai departe: „O soluție adecvată ar fi măsurile necesare întreprinse pentru a beneficia de facilitățile prevăzute prin Legea nr. 60/2020 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative” și de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58/2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare a situației epidemi­ologice COVID-19”.

 

Sindicatul, ultima speranță

După ce s-au convins că nu pot conta pe înțelegerea și susținerea instanțelor contac­tate, Ina Sandler, directoarea întreprinderii, Alisa Tatarciuc, președinta comitetului sindi­cal de la aceeași instituție, s-au adresat după ajutor către Biroul Executiv al Federației Sin­dicale din domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului din Repu­blica Moldova „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”, cu rugămintea de a interveni pentru a soluționa problema mijloacelor financiare pentru plata indemnizațiilor de șomaj teh­nic și a salariilor.

Fără zăbavă, conștientizând situația gravă în care s-au pomenit lucrătorii, membri de sindicat, nu numai de la întreprinderea mu­nicipală de alimentație publică „Râșcani–ȘC”, dar şi de la celelalte întreprinderi municipale care prestează servicii de alimentare a co­piilor în instituțiile preșcolare și preuniver­sitare, Valeria Tricolici, președinta Federației Sindicale „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”, a intervenit prompt cu un demers către Ion Ceban, primarul general al Chișinăului.  Ea și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația dificilă în care se află aproape 800 de salariați ai întreprinderilor similare din capi­tală, deoarece a devenit cunoscut între timp faptul că și angajații celorlalte patru unități de prestare a serviciilor de alimentare a co­piilor de la grădinițe și instituții preuniversi­tare din municipiul Chișinău se află în șomaj tehnic și nu pot beneficia de indemnizațiile respective.

Valeria Tricolici atenționează că adminis-trațiile întreprinderilor respective nu vor dispune de mijloace financiare timp de jumătate de an, de la 11 martie până la 1 septembrie anul curent, pentru plata indemnizațiilor de șomaj către salariați. În afară de aceasta, dumneaei declară că unitățile vizate, care activează în baza sta­tutului de întreprindere municipală, nu pot beneficia de facilitățile prevăzute prin Legea nr. 60 din 23 aprilie anul curent, privind insti­tuirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. În felul acesta, este apreciată drept inoportună soluția Direcției generale comerț, alimentația publică și prestări ser­vicii a Consiliului municipal Chișinău, care a îndemnat administraţia întreprinderii muni­cipale de alimentație publică „Râșcani–ȘC” să beneficieze de facilitățile Legii nr. 60.

Primarul general al municipiului Chișinău mai este sesizat de către conducerea Fe-derației Sindicale „MOLDSINDCOOPCOMERȚ” și despre faptul că salariații întreprin­derilor municipale de alimentație publică nu pot depune cereri la subdiviziunile teritori­ale de ocupare a forței de muncă pentru a obține dreptul de a beneficia de ajutorul de șomaj în mărime de 2775 de lei, deoarece aceștia se află în relații de muncă.

În condițiile în care s-au epuizat toate eforturile conducătorilor și liderilor sindicali ai întreprinderilor respective de a identifica și a obține în mod real mijloace financiare pentru plata indemnizațiilor către salariații aflați în șomaj tehnic pe perioada pan­demiei, conducerea Federației Sindicale „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”  solicită impli­carea personală a primarului general al mu­nicipiului Chișinău pentru „soluționarea pro­blemei de asigurare financiară a angajaților acestor întreprinderi”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor