19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Suport european pentru agricultură şi dezvoltarea rurală

Loading
Social Suport european pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
Suport european pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
dezvoltare-rurala

Foto: vocea.md

Uniunea Europeană va acor­da ţării noastre 64 de milioa­ne de euro pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. O deci­zie de semnare a Acordului de finanţare dintre Guvernul ţării noastre şi Comisia Euro­peană privind implementarea Programului ENPARD Mol­dova a fost aprobată, recent, de Cabinetul de Miniştri. 

 

Ulterior, premierul Chiril Ga­burici şi directorul pentru Vecină­tatea Estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler, au semnat, la Chişinău, acordul res-pectiv.

Documentul prevede că acest suport bugetar va fi oferit Guver­nului din partea Comisiei Euro­pene şi este destinat promovării creşterii economice durabile şi incluzive în domeniul agricol şi dezvoltării rurale. Printre obiecti­vele lui se numără restructurarea şi modernizarea sectorului agroa­limentar, asigurarea managemen­tului durabil al resurselor naturale, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă în regiunile rurale.

Din valoarea totală de 64 de mi­lioane de euro a Programului EN­PARD, 53 de milioane vor fi acor­date în trei tranşe, până în 2018, sub formă de suport bugetar direct, menit să susţină eforturile Guver­nului în implementarea politicilor din domeniul agriculturii şi dezvol­tării rurale.

Reprezentanţii Guvernului dau asigurări că la aceste fonduri vor avea acces toți agenții economici înregistrați oficial în ţara noastră, inclusiv cei din regiunea transnis­treană. Autorităţile mai promit că prin acest program vor stimula creșterea potențialului de valori­ficare de către agenţii economici moldoveni a posibilităților de acces pe piața comunitară.

Gerhard Schumann-Hitzler a accentuat, în context, că dezvolta­rea agriculturii și a zonelor rurale este unul dintre obiectivele priori­tare ale cooperării dintre Uniunea Europeană şi ţara noastră pentru perioada 2014-2017.

Programul ENPARD a fost lan­sat în martie 2011, printr-un comu­nicat comun al Comisiei Europene şi al Serviciului Extern European. În iunie 2012, în cadrul unei confe­rinţe desfăşurate la Bruxelles, a fost prezentată o primă viziune asupra unui astfel de instrument pentru ţările din Parteneriatul Estic.

Astfel, Programul ENPARD a devenit o iniţiativă nouă de politici, ca parte componentă a angajamen­tului Uniunii Europene privind creşterea incluzivă şi stabilitatea la hotarele comunităţii. Prin această iniţiativă este recunoscută impor­tanţa agriculturii, inclusiv a secu­rităţii alimentare, producţiei dura­bile şi ocupării forţei de muncă în regiunile rurale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand