14 august 2022
Chisinau
Social

Succes exprimat prin angajarea de doctori tineri la spitalul raional

Loading
Social Succes exprimat prin angajarea de doctori tineri la spitalul raional
Succes exprimat prin angajarea de doctori tineri la spitalul raional
Vocea poporului

Chiar dacă în ultimii ani au mai multe prilejuri de laudă şi de bucurie, cei de la Spitalul raional Rezina spun că, pen­tru ei, cap de listă în această privinţă serveşte angajarea de medici tineri. Au iniţiat şi o tradiţie frumoasă – lansa­rea în profesie – o ceremonie unicat pentru ţara noastră.

Capacitatea spitalului în cauză este de 130 de paturi, inclusiv 105 pentru patologii acute de diferi­te profiluri şi 25 – pentru îngrijiri cronice. Statele includ 254 de an­gajaţi, dintre care 42 sunt medici, 100 – asistente medicale, iar cei­lalţi – personal inferior şi tehnic. Nina Postu, directoarea Spitalului raional Rezina, precizează că ar mai fi nevoie de cinci-şase doc­tori. 

„Ne bucură că în ultimii ani avem succes la negocierile purta­te cu tinerii specialişti care absol­vesc Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu scopul de a-i atrage să mun­cească la spital. În 2016, am an­gajat doi specialiști – un medic terapeut şi un pediatru, iar în 2018 – un reanimatolog şi un pe­diatru”, a specificat Nina Postu.

 

Stimulente diferite

Vorba e că, în 2008-2009, la această instituţie s-au angajat doi doctori tineri, după care până în 2016 – nici unul.

„A fost o victorie pentru noi. Tinerii specialişti nu prea doresc să lucreze la periferie, preferă să se oprească în centru şi chiar să plece peste hotare. Noi i-am sti­mulat material pe cei care au ve­nit. Sperăm că vor primi şi apar­tamente sociale, terenuri pentru casă, locuri la grădiniţă pentru copii deja au obţinut.  Ne stră­duim să-i susţinem, să se simtă comod cel puţin la început de carieră, când le este foarte greu şi financiar, şi moral, sub toate as­pectele”, a adăugat Nina Postu.

După reformarea sistemului de salarizare, retribuţia tinerilor spe­cialişti a crescut şi este la acelaşi nivel cu ceilalţi medici.

Totuşi, pentru a reţine resur­sele umane, în medicină, ca şi în alte domenii, este nevoie de motivare în sens larg, inclusiv sub aspect de climat psihologic în co­lectiv, condiţii de muncă, cultură organizaţională. Toate aceste lu­cruri sunt luate în calcul şi tinerii, la fel ca şi ceilalţi angajaţi, se simt destul de confortabil, mai ales că sunt destul de bine pregătiţi şi au dorinţa de a lucra, afirmă direc­toarea Spitalului raional Rezina.

 

Prilejuri de tristeţe

În prezent, vârsta medie a doc­torilor din Spitalul raional Rezina este de 54 de ani, iar a asistente­lor medicale – 42 de ani.

Cu toate acestea, Nina Postu susţine că, în medicină, să vii cu plăcere la serviciu este o chestie discutabilă. Or, această activita­te ar oferi mai multe prilejuri de tristeţe decât de bucurie. Mai mult, de rezultate în tratament se poate vorbi abia peste o vreme, iar atitudinea pacienţilor este, pe alocuri, agresivă.

„Ne dorim să fie pace şi bună înţelegere între familie şi medici. Pacientul să fie în siguranţă în in­stituţia medicală, iar medicul să se simtă medic. Pacienţilor nu are de ce să le fie teamă de medici­nă. Noi luăm în calcul şi adresă­rile tardive, stadiile avansate de cancer, avem situaţii în care tinerii vin chiar şi cu patologii incurabi­le renale, gastrointestinale, ciroze hepatice, când medicina nu prea mai are ce să facă”.

De aceea, este nevoie de profi­laxie, să fie promovată sănătatea în rândul populaţiei. Trebuie îm­bunătăţită şi imaginea asigurării de sănătate, de care oamenii se feresc, nu au încredere. O proble­mă aparte ţine de tratarea paci­enţilor fără asigurare şi care nu pot achita serviciile de spitalizare. Anual, la Spitalul raional Rezina sunt înregistrate 80-90 de cazuri de acest fel, cheltuielile fiind es­timate la aproximativ 300 de mii de lei.

Aceste cheltuieli sunt puse pe seama spitalului, afirmă Nina Pos­tu, după ce din 2017 nu s-a mai permis să fie acoperite de Consi­liul raional, ceea ce este o lovitură mare asupra bugetului instituţiei.

 

Conlucrare transparentă

Cu referire la principiile de conlucrare între administraţie, colectiv şi comitetul sindical de la spital, Nina Postu apreciază că aceasta este una absolut trans­parentă, prietenoasă şi colegială. Exisă un proces permanent de consultare în privinţa probleme­lor care apar, şi de ordin financiar, şi economic, de angajări, de res­pectare a legislaţiei muncii etc.

La rândul său, Roman Latul, preşedintele comitetului sindical de la Spitalul raional Rezina, dă asigurări că orice problemă cu care se adresează salariaţii mem­bri de sindicat sunt rezolvate cu operativitate şi bunăvoinţă prin conlucrare între sindicat şi admi­nistraţie. Deciziile sunt luate în corespundere cu prevederile con­tractului colectiv de muncă şi ale convenţiei colective de ramură.

Astfel, în 2018, a fost obţinut un al treisprezecelea salariu, iar în acest an, a fost acordat câte un premiu de Ziua lucrătorului me­dical.

Pe lângă acţiunile şi festivităţi­le sindicale, cea mai emoţionantă tradiţie este cea a lansării în pro­fesie, povesteşte Roman Latul. La ea participă toţi salariaţii şi este organizată atunci când sunt an­gajaţi specialişti tineri. Aceştia nu ştiu despre ceremonie, este o sur­priză mare pentru dânşii, ei sunt însă în centrul atenţiei, sunt încu­rajaţi, primesc diferite daruri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor