22 iunie 2024
Chisinau
Social

Subvenții în avans pentru tinerii care doresc să se lanseze în afaceri agricole

Loading
Social Subvenții în avans pentru tinerii care doresc să se lanseze în afaceri agricole
Subvenții în avans pentru tinerii care doresc să se lanseze în afaceri agricole
moldova.md

Ministerul Agriculturii, Dez­voltării Regionale și Mediului (MADRM) a lansat la mijlocul lu­nii aprilie cel de-al șaptelea apel de depunere a cererilor pentru solicitarea subvențiilor în avans, pentru proiecte start-up în do­meniul agroindustrial.

Potrivit oficialilor de la MADRM, în perioada 15 aprilie – 18 iunie, tinerii și femeile fermieri, inclu­siv conaționalii reveniți acasă, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, pot depune cereri pentru a solicita plăți în avans pentru mai multe activităţi.

Subvențiile în avans, sunt ofe­rite producătorilor agricoli care desfășoară pentru prima dată o ac­tivitate economică în sectorul agro­alimentar. Domeniile de sprijin prio­ritare prevăd stimularea: investițiilor pentru utilarea și renovarea teh­nologică a fermelor zootehnice; procurării animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al aces­tora; investițiilor pentru dezvolta­rea infrastructurii post-recoltare şi procesare; investițiilor pentru pro­ducerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri); investițiilor pentru înființarea, mo­dernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și plantațiilor pomicole.

Valoarea maximă a suportului fi­nanciar va constitui 65% din valoa­rea proiectului și nu va depăși un milion de lei.

Plățile subvenției în avans vor fi efectuate în două tranșe: I tranșă – 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării do­vezilor cofinanțării din partea Benefi­ciarului a 35% din valoarea costurilor eligibile; II tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debur­sare la darea în exploatare a obiec­tului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Federația Națională a Sindica­telor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Mol­dova a salutat inițiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de a subvenționa în avans, proiecte ale tinerilor și femeilor fer­mieri care intenționează să lanse­ze afaceri în domeniul agriculturii. Sindicatul ”Agroindsind” consideră că doar investind în dezvoltarea capacităților tinerilor fermieri pu­tem spera ca satele noastre să se dezvolte și să nu rămână pustii. De menționat, că sindicatele, de-a lun­gul anilor, s-au opus mai multor inițiative guvernamentale, adoptate în detrimentul fermierilor, în special împotriva creșterii cotei TVA în agri­cultură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand