23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Studiile doctorale, finanțate din granturi multianuale

Loading
Social Studiile doctorale, finanțate din granturi multianuale
Studiile doctorale, finanțate din granturi multianuale

 

 

absolventi

Foto: absolv.com

Un regulament privind organizarea studiilor su­perioare de doctorat, ciclul III, a fost aprobat la o recentă ședință a Gu­vernului. Documentul va asigura cadrul normativ necesar pentru organizarea studiilor superioare de doctorat în corespundere cu Procesul de la Bolog­na, cu prevederile Codului educației și cu cerințele educaționale europene.

 

Regulamentul oferă o autono­mie lărgită instituțiilor organiza­toare de programe de doctorat, la care le vor reveni și competențe deținute până în prezent de Con­siliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Conform documentului, stu­diile superioare de doctorat sunt organizate numai în cadrul pro­gramelor din școlile doctorale ale instituțiilor de învățământ superior și ale consorțiilor sau parteneriatelor naționale și in-ternaționale autorizate provizo­riu sau acreditate, conform legii.

Şcolile doctorale pot fi con­stituite dacă întrunesc cel puțin 10 conducători de doctorat. Totodată, instituțiile organiza­toare pot impune standarde de performanță științifică superi­oare celor minime reglementate de Ministerul Educației, pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească pentru a de­veni membri ai școlii doctorale.

Documentul mai stipulează că planul de admitere la studii doc­torale cu finanțare bugetară este elaborat de Ministerul Educației în cooperare cu ministerele de resort, apoi aprobat de Guvern, iar finanțarea se face prin gran­turi doctorale multianuale, pe o durată de minimum trei ani.

Instituțiile care intenționează să organizeze programe de stu­dii superioare de doctorat vor constitui consilii științifice, care vor elabora strategia de cerceta­re, regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de studii de doctorat și vor apro­ba decizii privind înființarea și desființarea școlilor doctorale.

În altă ordine de idei, în re­gulament se menţionează că, după împlinirea vârstei legale de pensionare, conducătorii de doctorat continuă îndrumarea studenților–doctoranzi deja în-

matriculați, însă pot solicita conducerea de noi studenți–doctoranzi numai în cotutelă cu un alt conducător de doctorat care nu a împlinit vârsta de pen­sionare.

Norma didactică maximă a unui student–doctorand înma­triculat la forma cu frecvență și angajat ca asistent universitar nu poate depăși 25 la sută din cea a asistentului universitar. Durata programului de doctorat este, de regulă, de trei ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand