25 iulie 2024
Chisinau
Social

Strategie de dezvoltare a patronatelor, elaborată cu expertiză germană

Loading
Social Strategie de dezvoltare a patronatelor, elaborată cu expertiză germană
Strategie de dezvoltare a patronatelor, elaborată cu expertiză germană

patronat-cnsm

 

Doi experţi germani s-au aflat la Chişinău, în perioa­da 8-12 februarie curent, în scopul organizării unui ate­lier de lucru în vederea ela­borării unui plan strategic de dezvoltare a Confedera­ţiei Naţionale a Patronate­lor din Moldova. În context, ei au avut o întrevedere cu reprezentanţii conducerii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

„Ne dorim ca patronatul să fie mereu un partener de dialog soci­al puternic. Am adoptat în raport cu reprezentanţii acestei structuri o politică a dialogului şi, în acest fel, reuşim să găsim puncte de tangenţă şi să contribuim împre­ună la soluţionarea unui şir întreg de probleme”, a menţionat Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, în cadrul întrevederii respective.

Printre problemele în care sin­dicatele găsesc limbaj comun cu patronatele se numără pregătirea cadrelor, elaborarea standardelor ocupaţionale, lupta cu fenomenul economiei informale, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţi­rea condiţiilor de activitate pentru lucrători etc., a specificat Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM.

Sindicatele au o conlucrare bună cu patronatele la nivel na­ţional. În acelaşi timp, în majo­ritatea raioanelor, dialogul social tripartit nu este posibil din cauza că nu există organizaţii patrona­le. Totodată, în ultima perioadă, de aproximativ un an şi jumătate, dialogul social tripartit a fost unul destul de pasiv, pe fondul schim­bării frecvente a guvernelor, a re­marcat Sergiu Sainciuc, vicepreşe­dinte al CNSM.

La rândul său, Anastasia Thu­lke, reprezentantă a organizaţiei Sequa gGmbH din Germania, a precizat că în cadrul elaborării noii strategii a CNPM va fi pus ac­centul pe dezvoltarea unor direcţii legate de securitatea şi sănătatea în muncă,  mediere etc.

Această vizită a experţilor ger­mani a fost efectuată în contextul realizării unui acord de colaborare bilateral CNPM-Sequa, implemen­tat în cadrul proiectului european East Invest.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand