26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Ştim unde suntem, e momentul să spunem clar: unde vrem să ajungem

Loading
Fără categorie Ştim unde suntem, e momentul să spunem clar: unde vrem să ajungem
Ştim unde suntem, e momentul să spunem clar: unde vrem să ajungem

 

[wp_ad_camp-1]

 

sindlucas

Foto: vocea.md

Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ, Alimenta­ţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hote­luri din Republica Mol­dova „SindLUCAS”, în cooperare cu Federaţia Sindicală „Moldova-bu­siness-sind”, au desfășurat recent un seminar la Institutul Muncii al CNSM.

 

Acesta a fost compus din două module, având ca teme asigurarea de condiţii de muncă sigure şi decente pentru membrii de sindicat, precum şi organizarea şi des­făşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în orga­nizaţiile sindicale primare şi teritoriale.

 

Instruirea, un atu al sindicaliștilor

 

La primul modul au fost analizate aspecte ce țin secu­ritatea şi sănătatea în muncă. Moderatorul, Andrei Adam, şef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a menţionat că securitatea și sănătatea în muncă depinde atât de anga­jaţi, cât şi de angajatori, iar pentru a înainta cerinţe şi a rezolva problemele care apar la locul de muncă, membrii de sindicat trebuie să fie in­struiţi.

Participanţii la seminar au relevat exemple despre con­diţiile de muncă la întreprin­derile din care fac parte şi modul cum se rezolvă proble­mele. După părerea liderilor sindicali, condiţiile de muncă s-au înrăutăţit.

Majoritatea angajaţilor sunt nemulţumiţi în ceea ce priveşte volumul de muncă, ritmul de muncă şi progra­mul prelungit, neacordarea echipamentului de siguranţă obligatoriu, reprezentarea angajaților, reţinerile nejus­tificate din salariu, neplata salariilor restante, după înce­tarea raporturilor de muncă etc.

 

E nevoie de cadre tinere

 

Următorul modul a fost dedicat importanţei desfăşu­rării la nivel înalt a adunări­lor de dare de seamă şi ale­geri în organizaţiile sindicale primare şi teritoriale, prezen­tat de Natalia Suboci, preşe­dintă a Federaţiei Sindicale „Moldova-business-sind”, şi Valentina Mazur, preşedinta Sindicatului „SindLUCAS”, formator.

Valentina Mazur a atenţi­onat asistenţa despre impor­tanţa motivării membrilor de sindicat și recrutarea de noi membri.

Trebuie să facem schim­bări în domeniul cadrelor – avem nevoie de tineri, bine instruiți. Acum este momen­tul să spunem clar: unde vrem să ajungem și ce acţiuni trebuie întreprinse pentru ca sindicatele să devină atracti­ve şi combative, a mai adău­gat liderul sindical.

O atenţie deosebită în ca­drul discuţiilor a fost acor­dată chestiunii ce ține de restructurarea mişcării sin­dicale. Participanţii la semi­nar au susţinut că este ne­cesar să deschidem tinerilor uşile în sindicatele noastre și să-i promovăm în funcţiile de conducere.

În scopul acordării ajuto­rului practic organizaţiilor-membre, au fost elaborate şi distribuite „Recomandări privind organizarea şi des­făşurarea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în orga­nizaţiile sindicale primare şi teritoriale”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor