16 iunie 2024
Chisinau
Social

Statul riscă să ajungă în incapacitatea de a menține sistemul de protecție socială

Loading
Social Statul riscă să ajungă în incapacitatea de a menține sistemul de protecție socială
Statul riscă să ajungă în incapacitatea de a menține sistemul de protecție socială
zdg.md

Prognoze sumbre pentru siste­mul de pensii. Începând cu acest an, Republica Moldova riscă să nu-l mai poată menține cu re­sursele proprii. Potrivit lui Vea­ceslav Ioniță, expert economic, 40% dintre tinerii noștri sunt plecați peste hotare, iar dacă nu vor fi luate măsuri urgente, nu va mai avea cine să cotizeze pentru pensiile părinților și ale buneilor noștri.

„La începutul acestui an, numă­rul persoanelor de peste 60 de ani a ajuns la 593 de mii, iar al persoanelor care activează în câmpul muncii este de 600 de mii. De fapt, în acest an, 2023, se întâmplă că numărul persoanelor care intră în câmpul muncii este mai mic decât numărul celor care au ieșit din câm­pul muncii. Aceasta înseamnă că noi, practic, suntem în imposibilita­te de a menține sistemul nostru de pensionare cu resursele lui proprii”, menționează Ioniță.

Economistul declară că presi­unea pe sistemul de pensii este enormă.

„În 1990, erau un milion și 510 mii de oameni care munceau pentru 580 de mii de pensionari. Raportul era de aproape trei angajați la un pensionar. După aceea, a urmat o scădere dramatică a numărului de lucrători, ca în 2000 să ajungă la 697 de mii de angajați la 518 mii de pensionari. A urmat o continuă scădere, iar în 2010 s-a ajuns la 598 de mii de muncitori pentru 461 de mii de pensionari. După 2010 și până în 2022, în Republica Moldo­va, numărul angajaților practic a ră­mas stabil, circa 600 de mii, iar cât privește numărul pensionarilor, el a crescut de la 461 de mii în 2010 la 525 de mii în 2022. Ca rezultat, as­tăzi avem 1,2 lucrători la un pensio­nar. Însă, pe lângă pensionarii după limita de vârstă, mai sunt și alte grupuri de pensionari. Astfel, pre­siunea pentru angajații din sectorul real al economiei este și mai mare”, conchide analistul.

Fenomenul migraţiei este unul dintre factorii care duc la îmbătrâ­nirea populaţiei Republicii Moldo­va, alături de rata scăzută a nata­lităţii. În 2010, pensia medie era 837 de lei. În 2020, a ajuns la 2068 de lei. În 2021, a crescut la 2595 de lei, iar în 2022 – la 3165 de lei.

Migraţia populației, a forței de muncă, în special, majorarea sa­lariilor și a pensiilor au fost une­le dintre problemele semnalate mereu de sindicate, care au ple­dat de-a lungul timpului pentru majorarea salariilor, crearea condițiilor de muncă, pentru un trai decent. Acest lucru ar duce la opri­rea exodului forței de muncă, a tinerilor care aleg să muncească în alte țări, pentru a avea un trai decent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand