16 iunie 2024
Chisinau
Social

Statul garantează drepturile social-economice, culturale și politice ale tuturor cetățenilor

Loading
Social Statul garantează drepturile social-economice, culturale și politice ale tuturor cetățenilor
Statul garantează drepturile social-economice, culturale și politice ale tuturor cetățenilor
cotidianul.md

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor naționale din luna august

Orice popor are niște repere, zile de săr­bătoare care îl definesc, îl deosebesc de alte popoare. Pentru poporul Republicii Moldo­va, acestea sunt Ziua Independenței, pro­clamată pe 27 august 1991 de primul Parla­ment ales în mod democratic, și Ziua Limbii Române, votată de Sovietul Suprem al RSSM la 31 august 1989 ca limbă de stat în baza grafiei latine.

Dacă revenirea la grafia latină și adopta­rea limbii române ca limbă oficială a statului s-au produs pe fundalul mișcării de eman­cipare națională, după dezbateri publice aprinse susținute de savanți, scriitori, ziariști și, nu în ultimul rând, sub presiunea maselor, Independența a fost proclamată grație con­juncturii care apăruse în spațiul sovietic la începutul anilor 1990, în urma unor procese istorice de cotitură care s-au desfășurat în majoritatea republicilor unionale din URSS.

Proclamarea Independenței Republicii Moldova a fost un act logic și firesc.

Pornind de la Declarația suveranității Re­publicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, ținând seama de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, Parla­mentul proclamă solemn, în virtutea dreptu­lui popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi, că Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporu­lui în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale, se arată, între altele, în Declarația de Independență.

Totodată documentul stipulează că statul garantează exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertății politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținând grupuri­lor naționale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Declarația de Independență a fost un pas mare spre integrarea în marea familie euro­peană.

Iubiți frați și surori, dragi colegi, mem­bri de sindicat, în numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, vă felicit cu ocazia frumoaselor sărbători din august, Ziua Independenți și Ziua Limbii Ro­mâne, vă urez multă sănătate, prosperitate, împliniri în plan personal și profesional.

 

Oleg BUDZA, președintele CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand