22 iunie 2024
Chisinau
Social

Statisticile privind angajarea absolvenților instituțiilor de învățământ, îngrijorătoare

Loading
Social Statisticile privind angajarea absolvenților instituțiilor de învățământ, îngrijorătoare
Statisticile privind angajarea absolvenților instituțiilor de învățământ, îngrijorătoare
Vocea poporului

Doi din cinci șomeri înregistrați pe piața muncii sunt tineri (16-29 ani), iar patru din 25 sunt în căutarea unei vieți mai bune peste hotare. Iar cei care au un loc de muncă nu-și cunosc drepturi­le, fiind vulnerabili în fața angajatorilor. Acest gol informativ au încercat să-l aco­pere sindicaliștii prin intermediul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, prin care s-a pus accent pe spo­rirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Re­publica Moldova. La evenimentul orga­nizat marți la Institutul Muncii s-a făcut un bilanț al activităților desfășurate în cadrul acestui proiect.

„Tinerii sunt permanent în centrul atenției sindicatelor prin activități de in­struire, participarea la procesele decizio­nale, incluziunea în activitatea sindicală și pe piața muncii”, a declarat președintele CNSM, Igor Zubcu, prezent la eve­niment.

Liderul sindical a făcut trimitere la sta­tisticile cu privire la încadrarea tinerilor în piața muncii, pe care le-a calificat drept îngrijorătoare. „Peste 30 la sută dintre ti­nerii care muncesc sunt ocupați în eco­nomia informală. Peste 10 la sută dintre tineri lucrează fără contracte individu-ale de muncă. Tinerii au cunoștințe insuficiente pentru o bună integrare pe piața muncii”, a menționat Igor Zubcu.

 

Proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”: sindicaliștii i-au instruit pe aceștia să-și apere interesele

 

Președintele CNSM a spus că bu­nele parteneriate dezvoltate în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă” trebuie continuate, pentru a îmbunătăți situația tinerilor pe piața muncii.

Și Dan Palihovici, coordonator al Pro­gramului Politici Sociale de la Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, a subliniat că ti­nerii sunt printre categoriile de populație cu cea mai mare vulnerabilitate de integra­re pe piața forței de muncă. Anume acesta a fost și scopul proiectului – de a oferi tine­rilor suportul de care au nevoie în procesul de încadrare în câmpul muncii, astfel încât drepturile și interesele lor să fie respectate.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, mo­deratoarea panelului de discuții „Politicile statului în domeniul sporirii angajabilității tinerilor pe piața muncii”, a menționat că tinerii trebuie susținuți în orice condiții și instruiți să-și cunoască drepturile pentru a nu fi nedreptățiți de către angajatori.

 

Obiectivele proiectului: formarea unui grup de tineri formatori; desfășurarea seminarelor de instruire a circa 200 de studenți

 

În cadrul celor trei panele de discuții, participanții la ședință au dezbătut pe mar­ginea problemelor cu care se confruntă tinerii în procesul de încadrare pe piața mun­cii, viziunile sindicatelor în domeniul respectiv, politici naționale de susținere a tine­rilor specialiști, cum își cunosc tinerii drep­turile și cum le sunt apărate acestea, implica­rea instituțiilor de învățământ în pregătirea tinerilor pentru piața forței de muncă.

Pe parcursul derulării proiectului, în patru instituții de învățământ au fost organizate activități de instruire a studenților absolvenți. Este vorba de Universitatea Pedago­gică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Cooperatist din Moldova și Colegiul Agro­industrial din Ungheni. Formatorii și experții proiectului le-au vorbit tinerilor despre drepturile la locul de muncă, protecția soci­al-economică a salariaților, securitatea și să­nătatea în muncă, importanța apartenenței la sindicate, securitatea socială.

De asemenea, au fost elaborate și șase pliante care conțin informații utile despre încheierea contractului individual de mun­că, a contractului colectiv de muncă, timpul de muncă, timpul de odihnă, retribuirea muncii, drepturi și garanții la locul de mun­că, exercitarea dreptului la muncă. Pliantele respective pot fi accesate pe pagina web a CNSM.

Proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert” pe parcursul anului 2023, a avut drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Repu­blica Moldova.

La ședința de încheiere a proiectului a  participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național–ramurale, reprezentanți ai Fundației „Friedrich Ebert”, ai Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenției Naționale pentru Dezvol­tarea Programelor și Activităților de Tine­ret din Republica Moldova, conducători ai instituțiilor de învățământ unde au fost organizate activitățile de instruire, formatorii proiectului, studenți de la instituțiile de învățământ.

 

Datele statistice privind relația tinerilor cu piața muncii ne ara­tă că doar 29 de tineri din 100 sunt plasați în câmpul muncii, pe când în jur de 67 sunt inac­tivi, dintre care mai puțin de jumătate sunt încadrați în pro­cesul de studii și formare profe­sională, ceilalți fie s-au stabilit în străinătate (23,8%), fie sunt casnici (16%) sau se află în altă situație. De asemenea, doi din cinci șomeri înregistrați sunt ti­neri (16-29 ani), iar patru tineri din 25 sunt în căutarea unei vieți mai bune peste hotare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand