24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Standardele ocupaţionale în construcţii, mai necesare ca oricând

Loading
Fără categorie Standardele ocupaţionale în construcţii, mai necesare ca oricând
constructori

Foto: spatiulconstruit.ro

„Astăzi este dificil de a elabora Standardele pro­fesionale în domeniul construcțiilor deoarece nu există finanțare și nu avem specialiști buni în țară”, despre aceasta a declarat marți, 5 noiembrie curent, Victor Talmaci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”Sindicons”, în cadrul ședinței comune a parte­nerilor sociali din ramură. Participanții la ședință au discutat despre activitatea Comitetului sectorial pen­tru formarea profesională din ramura construcțiilor, dar și despre oportunita­tea preluării standardelor ocupaționale muncitorești din România.

 

Lidia Barbu­roş, preşedintele Comitetu­lui sectorial pentru forma­re profesională din ramura construcţiilor, a subliniat necesitatea găsirii unor so­luţii viabile pentru a elabo­ra standardele profesionale în ramură. Potrivit ei, până la etapa actuală, au fost deja elaborate şi aprobate de că­tre organele competente două standarde ocupaţio­nale. „Avem deja elaborate standarde pentru zugrav şi lăcătuş instalator tehnică sanitară. Alte două sunt în proces de lucru”, a menţi­onat Lidia Barburoş. Oleg Bezrucico, coordonator de programe la Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale, a subliniat că facilitarea procesului de creare a standardelor ocu­paţionale se poate obţine pe două căi, şi anume mă­rirea numărului de experţi prin instruirea acestora sau preluarea standardelor ocupaţionale la profesiile muncitoreşti din alte ţări. Ideea preluării standarde­lor profesionale din altă țară a fost susținută și de Sergiu Sainciuc, vicemi­nistrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care a subliniat necesitatea ur­gentării acestui process.

 

caba

Foto: vocea.md

 

Elaborarea standardelor ocupaţionale în domeniul construcţiei este un subiect actual pentru sindicatele din domeniu şi nu numai. O şe­dinţă recentă a adunat la ace­iaşi masă pe toţi partenerii sociali pentru a discuta încă o dată despre elaborarea, cât mai urgentă, a standardelor ocupaţionale pentru profesi­ile muncitoreşti din ramura construcţiilor. La eveniment au fost prezenţi preşedin­tele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS”, Victor Talmaci, preşedintele Federației Patronale a Con­structorilor, Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRU­MAT”, Pavel Caba, precum şi reprezentanţi ai Ministe­relor Educaţiei şi Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Victor Talmaci a subliniat importanţa elaborării stan­dardelor ocupaţionale, dar şi urgentarea procesului de cre­are a lor. ”Suntem conştienţi că există o mulţime de subdo­menii în ramura construcţiei care necesită accelerarea cre­ării acestor standarde. Pentru noi acesta este un obiectiv major”, a menţionat Victor Talmaci. Mai mult decât atât, domnia sa a ţinut să mulţu­mească celor prezenţi pentru implicare activă în atingerea acestui obiectiv. În prima parte a şedinţei, Lidia Bar­buroş, preşedintele Comite­tului sectorial pentru forma­re profesională din ramura construcțiilor, a prezentat o informaţie despre activitatea privind formarea profesio­nală din ramura construcţii­lor. Potrivit ei, până la etapa actuală au fost deja elaborate şi aprobate de către organele competente două standar­de ocupaţionale. „Avem deja elaborate standarde pentru zugravi şi lăcătuşi-instalatori tehnică sanitară. Două sunt în proces de lucru”, a menţio­nat Lidia Barburoş. Totodată, ea a subliniat că unul dintre obiectivele comitetului este identificarea problemelor în ramura construcţiilor şi solu­ţionarea lor.

 

g_cnsm

Până în prezent au fost elaborate două din cele 35 de standarde ocupaţionale

 

Oleg Bezrucico, coordona­tor de programe la Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale, a subliniat că facilitarea procesului de cre­are a standardelor ocupaţio­nale se poate obţine pe două căi, şi anume mărirea numă­rului de experţi prin instrui­rea acestora, sau de a prelua standardele ocupaţionale la profesiile muncitoreşti din alte ţări. Drept exemplu a fost dată România, care deşi apa­rent ar oferi o soluţie optimă, totuşi presupune şi unele dez­avantaje. „Nu trebuie să cre­dem că dacă vom prelua azi 10 standarde din ţara vecină, ele mâine vor fi deja aproba­te la noi. Este nevoie de timp şi de ajustare la cerinţele ţării noastre”, a explicat Bezrucico. Viceministra Educaţiei, Loret­ta Handrabura, a salutat iniţi­ativa patronatelor şi a sublini­at că un obiectiv important al Ministerului Educaţiei, este ca până în anul 2017 să se elabo­reze toate standardele ocupa­ţionale pentru învăţământul vocaţional-tehnic.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor