17 iunie 2024
Chisinau
Social

Stagiu de cotizare în baza contractului individual

Loading
Social Stagiu de cotizare în baza contractului individual
Stagiu de cotizare în baza contractului individual
Vocea poporului

Persoanele care nu sunt an­gajate în câmpul muncii, dar vor să obțină stagiul de co­tizare, pot încheia în acest sens un contract individual cu Casa Naţională de Asigu­rări Sociale (CNAS).

Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru persoanele care încheie contract individual se stabileşte anual prin Legea bugetului asigură­rilor sociale de stat. Astfel, po­trivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, per­soanele pot fi asigurate pe bază de contract individual, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în valoare de 12.838 de lei pentru anul 2022, dar nu mai puțin de 1/12 din suma respec­tivă lunar, ceea ce constituie 1069,84 lei pentru o lună. Per­soanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lucrează terenul în mod in­dividual, se pot asigura pe bază de contract individual plătind contribuții de 3270 de lei pentru anul 2022, dar nu mai puţin de 1/12 din suma respectivă lunar, adică 272,50 lei pentru o lună.

Totodată, există posibilita­tea asigurării retroactive pentru persoanele fizice cu începere din anul 1999, iar pentru persoane­le fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care lu­crează terenul în mod individu­al – cu începere din anul 2009, plătind pentru fiecare an contri­buţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută pentru anul în care este încheiat con­tractul. Contractul individual este încheiat prin intermediul caselor teritoriale din raza do­miciliului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand