25 iunie 2024
Chisinau
Social

Stagii de practică pentru TINEri – o modalitate inovatoare de acumulare a experienței pentru angajare

Loading
Social Stagii de practică pentru TINEri – o modalitate inovatoare de acumulare a experienței pentru angajare
tineri

Foto: realitatea.net

 

Cu experiență direct de pe băncile școlii. Acest deziderat al angajato­rilor devine posibil și în Moldova. Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”, în parteneriat cu Fundația CNV Internationaal, a lan­sat în Moldova programul „Stagii de practică pentru TINEri”.

 

Acesta este dedicat studenților din cadrul colegiilor și are ca scop facilitarea tranziției de la școală spre mediul de muncă, conform unei metodologii inovatoare. Primul parte­ner cu ajutorul căruia este pusă în aplicare noua modalitate de organizare a practicii este Colegiul Politehnic din Chișinău. Până la finele lunii februarie, 20 dintre elevii aces­tei instituții vor deține certificate de practică și un plus de valoare la angajare.

Angela Ciocîrlan, președinte și fonda­tor al Asociației „Făclia”, a relevat: „Meto­dologia pentru stagiile de practică, elabo­rată ca urmare a unui studiu efectuat  de Asociația „Făclia”, se bazează pe principiile învățământului vocațional, o tendință tot mai actuală în Republica Moldova, de la adoptarea noului Cod al Educației, în 2014. Astfel, stagiul de practică este concentrat pe student. Pe lângă aplicarea în condiții reale de muncă a cunoștințelor teoretice acumu­late, pe durata practicii, acesta este asistat de un supervizor din partea instituției de învățământ, dar și de un tutore desemnat de companie. Totodată, componenta absolut inovatoare de care beneficiază practicantul este pregătirea sa pentru angajare”.

Astfel, în cadrul unui curs de instruire prestagiu, studenții studiază regulile codu­lui de etică la locul de muncă, trec teste de autoevaluare a competențelor și exersează demersul de angajare, inclusiv simularea interviului pentru ocuparea unui loc de muncă. În același timp, tutorii sunt instruiți cum să ofere asistență tinerilor pentru inte­grarea în mediul de muncă și acumularea competențelor profesionale specifice.

Primii beneficiari ai noii modalități de practică sunt 

20 de studenți de la specialitățile: Tehnician Electroenergetică, Electromecanică și Metrologie, din cadrul Colegiului Politehnic din Chișinău.

 

Specialiști calificați care să corespundă cerințelor angajatorului

 

Lilia Grajdian, coordonator de practică la Colegiul Politehnic din Chișinău, a afirmat: „Programele de formare incluse în proiec­tul-pilot sunt solicitate pe piața muncii și colectivul didactic este interesat să pregă­tească specialiști calificați care corespund cerințelor angajatorului. Până la ora actua­lă, am realizat mai multe proiecte venite din partea Ministerului Educației, a mediului academic. Acum, cu Asociația „Făclia”, avem posibilitatea să colaborăm cu reprezentanții societății civile care văd procesul de formare profesională sub alt unghi”.

Beneficiarii stagiului de practică au fost selectați conform unor exigențe ce țin cont de reușita academică, scrisoarea de intenție și CV-ul. Timp de o lună, câte șase ore în fie­care zi, ei vor merge la „serviciu” la una dintre companiile partenere ale proiectului: Gas­Natural Fenosa, întreprinderea „Introscop” și Departamentul tehnic al Universității de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”.

Veronica Volcov, consultant în cadrul programului „Stagii de practică pentru TI­NEri”, ne-a declarat în context: „Pentru vi­itor, Asociația „Făclia” preconizează extin­derea stagiilor de practică conform acestei metodologii și în alte instituții de învățământ profesional tehnic post-secundar, din cele 47 existente. În același timp, am elaborat și vom distribui Ghidul de consiliere și orien­tare profesională pentru tineri „De la studii – la angajare”, pentru a extinde impactul bunelor practici asupra unui număr cât mai mare de studenți aflați în căutarea unui loc de muncă”.

După evaluare, stagiarii vor primi certifi­cate de practică și au oportunitatea de a pri­mi o invitație pentru angajare ulterioară.

Programul „Stagii de practică pentru TINEri” este implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Colegiul Poli­tehnic din Chișinău, cu suportul financiar al Fundației CNV Internationaal.

 

Daniela DÎRZU,

coordonator de program

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand