22 mai 2024
Chisinau
Social

SRL “Orhei-gaz“, o întreprindere care achită studiile salariaţilor

Loading
Social SRL “Orhei-gaz“, o întreprindere care achită studiile salariaţilor
SRL “Orhei-gaz“, o întreprindere care achită studiile salariaţilor

orhei-gaz

 

Sunt o echipă de peste 400 de angajați, care muncesc din zori şi până seara ca să aprovizioneze cu gaze naturale consumatorii din patru raioane din centrul Republicii Moldova. Sunt cei care deservesc gazoductele şi utilajul aferent pentru a asigura exploatarea lor inofensivă și care instruiesc popu­laţia cum să utilizeze gazele în scopuri casnice, pentru a preveni unele posi­bile scurgeri de gaze şi incidente. E vorba de salariaţii SRL „Orhei-gaz”.

 

Preşedinta Federaţiei Sindicatelor Luc-rătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, Margareta Strestian, a efectuat recent o vizită de lucru la această întreprin­dere.

 

Salariile tarifare ale muncitorilor, de circa patru mii de lei

 

În cadrul dialogului, Oleg Vasilcan, di­rectorul SRL „Orhei – gaz”, a afirmat că în­treprinderea pe  care o conduce este sin­gura din domeniul gaze care achită taxe de studii la universităţi pentru 11 salariaţi, taxele anuale variind între 4500 şi 18 mii de lei. Potrivit Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu prilejul Zilei Interna­ţionale a Femeii, angajatele „Orhei–gaz” beneficiază de un premiu de o mie de lei. De Anul Nou, salariaţii au primit un premiu în valoare de 70 la sută din salariu. Premii în valoare de un salariu tarifar au primit salariaţii SRL „Orhei-gaz” cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze, care se con­semnează anual în prima duminică a lunii septembrie. Salariul tarifar al unui contro­lor  în sectorul de exploatare sau al unui lăcătuş care activează la „Orhei–gaz” este de 3200–4000 lei. Convenţia colectivă la nivel de ramură prevede că angajaţilor din domeniul gaze li se aplică coeficientul de complexitate de 1,35, ceea ce permite un adaos la salariu de 35 la sută.

Directorul întreprinderii a solicitat ca în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate să fie inclusă o prevedere potrivit căreia salariaţilor care, în baza ordinului numit pe întreprindere, sunt de serviciu în zilele de sărbătoare, ziua de muncă să le fie plătită suplimentar doar în cazul în care aceștia au fost implicați și au participat la lichidarea unor situații de avariere sau de incidente.

Pe de altă parte,  Margareta Strestian a menţionat: 

„Ne vom strădui să ajungem la un numitor comun la acest subiect, dar cu aplicarea prevederilor Codului muncii şi a Legii cu privire la obiectivele industrial pe­riculoase”.

Directorul întreprinderii a remarcat că la întreprindere este un lider sindical foarte activ. „La iniţiativa comitetului sindical, mai mulţi copii cu nevoi speciale au primit bani şi cadouri din partea „Orhei-gaz”, la 1 iunie anul trecut. În acest scop, au fost cheltuite în jur de 15 mii de lei. 9500 de lei a pri­mit din partea întreprinderii Nicolae Deleu, campion mondial la lupte marţiale, după ce s-a întors victorios de la ediţia a III-a a Campionatului Mondial la Lupte Unificate (Unified World Championships 2015), care s-a desfăşurat la Benidorm, Spania.

 

Fluctuația cadrelor, la cote minime

 

Natalia Tăvăluc, preşedinta comitetului sindical de la SRL „Orhei-gaz”, a menţio­nat că toţi cei 414 salariaţi ai întreprinderii sunt membri de sindicat. Aceştia deservesc circa 34 de mii de consumatori de gaze din raioanele Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti şi Orhei. Aproximativ 80 dintre salariaţi sunt tineri cu vârsta de până la 35 de ani, 100 sunt femei, iar 56 de persoane activează după ce au atins vârsta de pensionare.

„Contractul colectiv de muncă la nivel de întreprindere prevede alocarea unui premiu de 200 de lei pentru foştii salariaţi care au atins vârsta de pensionare. De trei ori pe săptămână, tinerii de la întreprinde­re merg la sala de sport din centrul oraşu­lui, unde joacă volei. În ultimii ani, la între­prindere s-au majorat salariile, astfel încât fluctuaţia cadrelor a constituit 3,9 la sută în anul 2016, în comparaţie cu 12,9 la sută în 2012.  Drept urmare a colaborării dintre administraţie şi sindicate, în toate birourile au fost instalate climatizoare. Întreprinde­rea este asigurată cu apă caldă, cabine de duş, cameră de odihnă şi odaie în care sa­lariaţii iau masa. Totodată, angajaţilor li se oferă și hrană specială”, a remarcat liderul sindical.

Potrivit Nataliei Tăvăluc, înainte de în­ceperea sezonului rece, consumatorii de gaze sunt instruiţi de salariaţii SRL „Orhei-gaz” cum să prevină scurgerile de gaze din sistem, incendiile şi intoxicaţiile cu mono­xid de carbon. O dată la trei luni, salariaţii „Orhei – gaz” verifică sistemul de gaze din fiecare locuinţă, în scopul prevenirii inci­dentelor. În fiecare locuinţă unde există ca­zan de încălzire pe bază de gaze, trebuie să fie instalat și un sistem de ventilare.

Constantin Cojocaru este cel mai lon­geviv salariat de la „Orhei-gaz”. Are 69 de ani, dintre care 38 a lucrat la întreprinderea respectivă. A început să activeze imediat după ce a terminat studiile la Bender, în calitate de maistru. A avansat până la func­ţia de director al întreprinderii. Chiar dacă acum cinci ani a atins vârsta de pensionare, continuă să lucreze în rând cu tinerii, iar la ora actuală exercită funcţia de inginer su­praveghere tehnică.

Grigore Erhan şi-a început activitatea la întreprindere acum şapte ani, iar în pre­zent este inginer-şef al filialei „Orhei-gaz”. Pe lângă faptul că este un bun specialist, este şi căpitan al echipei de volei. „Pentru a avansa în funcţie, e nevoie de cunoştin­ţe, perseverenţă şi abilităţi de a lucra cu oamenii”, a spus inginerul–şef de la filiala „Orhei-gaz”.

De la Eugeniu Munteanu, inginer pentru securitatea și sănătatea în muncă și con­trolul în producţie, am aflat că, din 2008, la întreprindere se desfăşoară anual  Concur­sul „Cel mai bun în meserie”, iar câştigăto­rii beneficiază de un adaos de 10 la sută din salariul tarifar, pe parcursul a 12 luni. În 2016, din serviciul dispecerat și inter-venție, locul I l-a obţinut Aurel Cibotaru. Salariaţii sunt testaţi o dată în an în ceea ce priveşte regulile de securitate în ramura gazelor şi normele de securitate și sănăta­te în muncă.

În cadrul vizitei la „Orhei-gaz”, preşe­dinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice şi directorul „Orhei-gaz”, precum și liderul sindical de aici au discutat cu angajaţii în­treprinderii. Margareta Strestian a comu­nicat că a activat în ramura gaze timp de 20 de ani, de la inginer până la director-adjunct la „Ialoveni-gaz”.

„Sistemul gaze va fi supus unor reor­ganizări pentru optimizarea cheltuielilor. Cu toate acestea, dorim să vă fie create condiţii optime de muncă, salarii decen­te și dezvoltarea sistemului gaze, care are nevoie de cadre profesioniste. Cheia succesului în relaţiile de colaborare între sindicatul de la „Orhei–gaz” şi administra­ţie este dialogul social în obţinerea unor scopuri comune pentru salariaţi. Directo­rul SRL „Orhei-gaz” este printre puţinii din ramura respectivă care spune că respecta­rea drepturilor salariaţilor este o prioritate pentru el. Investim în salariaţi pentru ca ei să fie sănătoşi, să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, să prevină accidentele de muncă, să atingă indicatori de performanţă. Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate prevede sporuri la salarii în funcţie de vechimea în mun­că. Totodată, Convenţia colectivă la nivel de ramură prevede nişte premii cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, de Anul Nou, inclusiv pentru tinerii specialişti. Sindicatul de ramură este în proces de negociere a unei noi convenţii la nivel de branşă. Vom solicita ca tuturor salariaţilor să li se achi­te hrana şi cheltuielile de transport până la serviciu. La iniţiativa sindicatelor, vor fi introduse tichete de masă. Aceste mă-suri sunt menite să îmbunătăţească sănă­tatea salariaţilor”, a subliniat Margareta Strestian.

La propunerea sindicatelor, pe 25 fe­bruarie, un grup de salariaţi ai „Orhei-gaz” vor merge la consultaţii gratuite la Centrul Medical Consultativ–Diagnostic de la Insti­tutul Muncii, transportul fiind asigurat de administraţia întreprinderii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand