22 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

SRL: documentele păstrate până la lichidare. Concediul de odihnă vs. concedierea

Loading
Cetăţeanul şi legea SRL: documentele păstrate până la lichidare. Concediul de odihnă vs. concedierea
SRL: documentele păstrate până la lichidare. Concediul de odihnă vs. concedierea
homelight.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

SRL: documentele păstrate până la lichidare

 

Sunt unul dintre asociați, adică dintre fondatori ai unei societăți cu răspundere limitată și doresc să aflu care sunt cerințele de păstrare a documentelor societății, inclusiv în cazul lichidării acesteia?

Nicolae Strătulat, Chișinău

 

Activitatea societății cu răspundere limitată, inclusiv ce ține de păstrarea documentelor societății, este reglementată de Legea nr. 135 din 14.06.2007.

Potrivit art. 10 din această lege, societatea cu răspundere limitată este obligată să păstreze mai multe documente.

În primul rând – actul de constituire al societăţii şi toate modi­ficările aduse acestuia şi înregistrate la organul înregistrării de stat, certificatul înregistrării de stat al societăţii.

În al doilea rând – procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor, care conţin hotărârile cu privire la constituirea societă­ţii, la aprobarea valorii aporturilor în natură şi alte hotărâri asupra chestiunilor de constituire a societăţii, documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei.

Legea respectivă prevede, în acest sens, și alte documente, cum ar fi: registrele societăţii; regulamentele sucursalelor societăţii; pro­cesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor şi ale şedinţe­lor consiliului societăţii; avizele auditorului şi actele emise de către Serviciul Fiscal de Stat; documentele interne ale societăţii și alte do­cumente prevăzute de legislaţie, de actul de constituire al societăţii, de documentele societăţii, de adunările generale ale asociaţilor şi de administrator.

Documentele menționate mai sus se păstrează la sediul socie­tăţii.

În cazul lichidării societăţii, lichidatorul sau administratorul este obligat să transmită arhivei de stat, în conformitate cu legislaţia, documentele societăţii anterior radierii ei din Registrul de stat al persoanelor juridice.

 

Concediul de odihnă vs. concedierea

 

Din motive familiale, m-am eliberat din serviciu înainte de expirarea anului de muncă pentru care am folosit deja concediul de odihnă. În acest caz, angajatorul poate să-mi rețină din salariu vreo sumă?

Boris Căpiță, Căușeni

 

Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de Codul muncii şi de alte acte normative.

În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reține din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului, ținând cont de unele particularități ale legislației în acest sens.

Și anume. Reținerea pentru aceste zile, potrivit art.148 din Codul muncii, nu se face dacă salariatul și-a încetat sau suspendat acti­vitatea în legătură cu:  încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (art.76 lit. e)); ocuparea unei funcții elective în autoritățile publice, în organele sindicale sau în cele patronale (art.78 alin.(1) lit. d));  decesul  salaria­tului, declararea acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotă­râre a instanței de judecată, atingerea vârstei de 65 de ani de către conducătorul unității de stat, inclusiv municipale, sau al unității cu capital majoritar de stat (art.82 lit. a) şi i)); lichidarea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică, reducerea numă­rului sau a statelor de personal din unitate, constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical, sau din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern (art.86 alin.(1) lit. b)-e)), precum și în alte cazuri prevăzute de același articol din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand