22 iunie 2024
Chisinau
Economie

Sporuri salariale pentru cei care muncesc în condiții cu risc pentru sănătate

Loading
Economie Sporuri salariale pentru cei care muncesc în condiții cu risc pentru sănătate
Sporuri salariale pentru cei care muncesc în condiții cu risc pentru sănătate
agora.md

Parlamentul a aprobat, recent, în lectură finală, proiectul de modifi­care a Codului muncii, a Legii sala­rizării și Legii salarizării în sectorul bugetar, pentru a motiva salariații care muncesc în condiții cu risc sporit pentru sănătate. Astfel, pro­iectul de lege prevede că, pentru munca prestată în condiții cu risc sporit pentru sănătate, salariaților li se stabilesc sporuri de compensa­re, mărimea cărora va constitui cel puțin un salariu de bază.

„Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile și a celei cu risc spo­rit pentru sănătate, cu implicare directă în combaterea unei epidemii pe perioa­da decretării stării de urgență în sănătate publică, se va stabili de Guvern în funcție de greutate și nocivitate, cu consultarea patronatelor și sindicatelor. Dar aceasta nu poate fi mai mică decât cea prevăzu­tă de Legea salarizării”, se menționează în documentul adoptat.

 

Cine va stabili sporurile salariale

Potrivit legii, categoriile de salariați implicați în prestarea muncii în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada stă­rii de urgență, de asediu sau de război ori în perioada stării de urgență în sănătate publică, sunt stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sau, după caz, de Comisia națională extra­ordinară de sănătate publică.

„În condițiile stării de urgență în sănă­tate publică, sporurile de compensare se vor plăti pentru durata reală a munciiprestate în condiții cu risc sporit pentru sănătate”, se preciează în proiectul de lege.

Proiectul a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Liviu Vovc, de­putat al Fracțiunii Platforma Da.

 

Condițiile care au impus elaborarea proiectului de lege

Potrivit autorului proiectului de lege, condițiile care au dus la elaborarea pre­zentului proiect de lege a fost pandemia de Covid-19. „S-a constatat că legislația actuală este incompletă în sensul retribuirii muncii persoanelor implicate în combate­rea epidemiei, Guvernul fiind nevoit să vină cu dispoziții speciale pentru remunerarea personalului menționat. Prezentul proiect de lege vine în armonizarea legislației și introducerea mai multor măsuri sociale în susținerea angajaților din instituțiile care sunt supuse riscurilor sporite pentru sănă­tate în timpul combaterii pandemiilor sau a epidemiilor”, se menționează în nota in­formativă a inițiativei legislative.

Autotul proiectului de lege menționază că, pentru moment, RM se confruntă cu pandemia de coronavirus, dar astfel de situații se pot repeta. Din această cauză, este nevoie de o reglementare legislativă pentru a anticipa pe viitor gestionarea unor astfel de situații. „Prezentul proiect de lege are drept scop îmbunătățirea și concreti­zarea cadrului normativ în vigoare referitor la retribuirea muncii prestate în condiții cu risc sporit pentru sănătatea funcționarilor implicați direct în combaterea unei epide­mii pe perioada decretării stării de urgență în sănătate publică, dar și asigurarea res­pectării drepturilor și intereselor legale ale salariaților care activează în condiții cu risc sporit pentru sănătate”, menționează de­putatul Liviu Vovc.

Potrivit acestuia, la elaborarea respecti­vului proiect de lege s-a ținut cont de nece­sitatea susținerii și a încurajării salariaților care activează în condiții cu risc sporit pen­tru sănătate implicați direct în combaterea unei epidemii pe perioada decretării stării de urgență în sănătate publică, personal care are nevoie de o susținere suplimenta­ră din partea statului în astfel de perioade.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 83 de voturi ale deputaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand