19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sporuri pentru munca în condiții nefavorabile. Legea sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sporuri pentru munca în condiții nefavorabile. Legea sindicatelor
Sporuri pentru munca în condiții nefavorabile. Legea sindicatelor
justitie

Foto: legestart.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Stabilirea sporurilor pentru munca prestată în condiții nefavorabile

 

guestion

Care este modalitatea de evaluare a condițiilor de muncă și ce documente reglementează acest proces?

 

Zinaida Popa, Bălți

 

Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 1335 din 10.10.2002, a aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea condițiilor de lucru la locurile de muncă și modul de aplicare a listelor ramura­le de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile (Monitorul Oficial al Republi­cii Moldova nr. 146-148 din 31.10.2002).

Potrivit acestui Regulament, starea reală a condiţiilor de lucru se evaluează nemijlocit la locurile de muncă, la care se îndeplinesc lucrări prevăzute în listele ramurale de lucrări cu condiţii grele şi nocive, pre­cum şi deosebit de grele şi deosebit de nocive, pentru care stabilesc sporuri de compensare. Evaluarea stării reale a condiţiilor de lucru se efectuează în baza datelor atestării locurilor de muncă sau a măsură­rilor instrumentale speciale ale nivelurilor factorilor mediului de pro­ducţie, care se reflectă în fişa condiţiilor de lucru la locul de muncă.

Atestarea locurilor de muncă se efectuează de către o comisie numi­tă de angajator, constituită din cel puţin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Regulamentul respectiv se aplică la stabilirea cuantumului sporu­rilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile de către toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile din sectorul real și sectorul bugetar, indiferent de tipul de proprietate și forma lor organizațional-juridică.

 

Legea sindicatelor, aplicată în toate unitățile

 

guestion

Conducătorul unităţii la care lucrez susţine că între­prinderea noastră nu cade sub incidența Legii sindi­catelor. Mă interesează care unități se încadrează în prevederile acestei legi?

 

Constantin Lupu, Chișinău

 

Sub incidența Legii sindicatelor, potrivit art. 3 al acesteia, se află toate întreprinderile, instituțiile și organizațiile, indiferent de for­ma juridică de organizare și de tipul de proprietate, de apartenența departamentală sau ramurală. Legea sindicatelor este aplicată și în unitățile militare, organele afacerilor interne, însă ținându-se cont de particularitățile stabilite de actele legislative care determină statutul lor juridic.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand