20 mai 2024
Chisinau
Sport

Spartachiada CNSM: competiție la care a învins nu doar cel mai bun, dar și prietenia

Loading
Sport Spartachiada CNSM: competiție la care a învins nu doar cel mai bun, dar și prietenia
Spartachiada CNSM: competiție la care a învins nu doar cel mai bun, dar și prietenia
sindicate.md

Timp de trei zile, în perioada 22-24 septembrie curent, Casa de odih­nă „Campingul din Vadul lui Vodă” a găzduit circa 600 de sindicaliști, reprezentanți a 16 centre sindi­cale național-ramurale, care au participat la competițiile sportive din cadrul Spartachiadei a VI-a a Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM).

Promovarea modului de viață sănătos este în concordanță cu obiectivele strate­gice ale CNSM și Obiectivele de Dezvolta­re Durabilă (ODD), cu accent pe ODD nr. 3 „Sănătate și bunăstare”.

La deschiderea Spartachiadei a participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai Parlamentului și ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS) din Republica Moldova.

„Această inițiativă are ca obiectiv conștientizarea importanței unui stil de viață activ pentru toată lumea și este con­cepută să le ofere oamenilor o trambu­lină către o viață mai interesantă. Aceas­ta spartachiadă este un eveniment mult așteptat, înseamnă consolidarea mișcării sindicale. După pandemie, se înscrie în lista activităților de bază ale CNSM. Astfel de evenimente, pe lângă faptul că sunt un mod plăcut de a petrece timpul liber și o posibilitate de revedere, mai au și o utilita­te enormă în promovarea valorilor sindica­liste”, a menționat președintele CNSM, Igor Zubcu, în alocuțiunea sa de la inaugurare.

El a adăugat că este semnificativ faptul că spartachiada a VI-a a CNSM este orga­nizată în perioada 22-24 septembrie, întru­cât anual, în perioada 23–30 septembrie, are loc săptămâna europeană a sportului, care este o inițiativă a Comisiei Europene, menită să promoveze sportul și activita­tea fizică în întreaga Europă sub motto-ul: Fii activ!

„Sunt ferm convins că această sparta-chiadă va atinge obiectivele propuse și va rămâne o pagină frumoasă în istoria mișcării sindicale din Republica Moldova, dar și în istoria personală a fiecăruia din­tre dumneavoastră. Aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri, sponsorilor care ne-au ajutat în organizarea spartachiadei și tuturor celor implicați în buna desfă-șurare a acesteia. Sper ca acest eveni­ment să ne unească și să fortifice și mai mult mișcarea sindicală”, a conchis liderul CNSM.

„Mă bucură faptul că aici s-au adunat cei mai puternici. Sper în deviza că cel care este prieten cu sportul întotdeauna are fa­milie puternică și este în frunte în colectivul în care muncește”, a spus, în cuvântul său de salut la deschiderea Spartachiadei, Ana­tolie Balan, maestru al sportului, antrenor, membru al Comitetului Executiv al CNOS.

Competițiile finale din cadrul Spartachi­adei s-au desfășurat între echipele centre­lor sindicale național-ramurale la probele: volei feminin; volei masculin; minifotbal; tenis de masă; joc de dame; șah; ștafeta olimpică 4 x 100 m mixt (doi bărbați și două femei); darts; lupta cu odgonul, precum și cursa olimpică 1000 m.

„Suntem aici ca să reprezentăm colec­tivele de muncă, să luptăm pe terenul de sport și să obținem rezultate frumoase. Aceste tradiții promovează nu doar modul de viață sănătos, dar și consolidează co­lectivele salariaților”, ne-a spus, în debutul competițiilor sportive, Angela Otean, se­cretar general al Federației „Sindlex”.

„Mișcarea este un pilon al sănătății. Mă bucură faptul că participanții la aceste activități nu sunt în scădere. Vedem aici și persoane de diferite vârste, începând de la cei mai tineri până la cei de vârsta de pen­sionare, dar care continuă să facă sport și promovează un mod de viață sănătos. Avem încredere că acest lucru va conti­nua”, a relevat Aurel Popovici, președintele Federației „Sănătatea”.

„Suntem o echipă completă de 41 de participanți, învingătorii Spartachiadei Fe­deraţiei Sindicatelor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE).

Sunt mându de echipa noastră, de fap­tul că am ajuns aici, la această spartachi­adă, și sperăm că rezultatele obținute vor stimula dezvoltarea sportului în cadrul colectivelor de munca din ramura gaze și va crea o bază pentru viitoarele succese ale sportivilor membri de sindicat. Cel mai important e că învinge prietenia până la urmă”, ne-a spus Leonid Cechir, angajat de la SRL „Chișinău-Gaz”.

„Pentru noi, această spartachiadă este mai mult o provocare. Mai important este să participăm decât unele rezultate înalte, pentru că așa este, învinge cel mai puter­nic, dar câștigă prietenia”, susține Valeria Tricolici, președinta Federației „Moldsindcoopcomerț”.

Spartachiada a fost organizată de Con-federația Națională a Sindicatelor din Mol­dova, în colaborare cu Comitetul Națio-nal Olimpic și Sportiv, de comun acord cu centrele sindicale național-ramurale membre ale CNSM.

 

Clasament final:

Volei femei

 • Locul I – Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ)
 • Locul II – Federaţia „Sănătatea”
 • Locul III – Federaţia Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (SINDASP)

Volei bărbați

 • Locul I – Federaţia „Sănătatea”
 • Locul II – Federaţia „Sindlex”
 • Locul III – Federaţia „Sindicons”

Minifotbal

 • Locul I – FSCRE
 • Locul II – Federaţia „Sănătatea”
 • Locul III – FSEȘ

Tenis de masă

 • Locul I – FSEȘ
 • Locul II – Federaţia „Sindenergo”
 • Locul III – Federaţia „Sindindcomservice”

Joc de dame

 • Locul I – FSEȘ
 • Locul II – Federaţia „Sănătatea”
 • Locul III – Federaţia SINDASP

Șah

 • Locul I – Federaţia „Sindlex”
 • Locul II – FSEȘ
 • Locul III – Federaţia „Sănătatea”

Ștafeta olimpică 4 x 100 m mixt

 • Locul I – Federaţia „Sănătatea”
 • Locul II – FSEȘ
 • Locul III – Federaţia „Sindlex”

Darts

 • Locul I – FSCRE
 • Locul II – Federaţia Sindicatelor Transpor­tatorilor şi Drumarilor
 • Locul III – Federaţia „Sindindcomservice”

Lupta cu odgonul

 • Locul I – Federaţia „Sindlex”
 • Locul II – FSCRE
 • Locul III – Federația „Sindsilva”

Cursa olimpică 1000 m

 • Locul I – Gheorghe Buzulan, Federaţia „Sindlex”
 • Locul II – Andrei Crivoi, FSEȘ
 • Locul III – Sergiu Mașec, Federaţia „Sindlex”

 

Clasamentul general:

Locul I – FSEȘ

Locul II – Federaţia „Sănătatea”

Locul III – Federaţia „Sindlex”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand