20 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Сontractele individuale de muncă. Dialogul social. Activitatea financiară a sindicatelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Сontractele individuale de muncă. Dialogul social. Activitatea financiară a sindicatelor
Сontractele individuale de muncă. Dialogul social. Activitatea financiară a sindicatelor

 

 

activitate-financiara

Foto: wisegeek.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Încheierea contractelor individuale de muncă, obligatorie pentru angajatori 

 

guestion

Lucrez într-o gospodărie țărănească, dar nu am încheiat un contract individual de muncă, pentru că, în opinia an­gajatorului, acesta nu ar fi obligatoriu.

 

Ion Tăbuică, Taraclia

 

Gospodăria țărănească (de fermier) este obligată să întocmească, în formă scrisă, contractul individual de muncă cu salariatul şi să-l în­registreze la autoritatea publică locală, care remite o copie a acestuia inspecţiei teritoriale de muncă. Perfectarea carnetului de muncă al sa­lariatului şi, respectiv, înscrierile în el se fac de către secretarul Con­siliului local (art. 326, alin. (2) din Codul muncii). Atribuția în cauză revine acestuia în conformitate cu art. 39, alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006.

În cazul în care contractul individual de muncă nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o durată nedeter­minată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator (gospodărie țărănească) (art. 58, alin. (3) din Codul muncii). Dacă salariatul demonstrează faptul admiterii la muncă, întocmirea contractului individual de muncă în forma scrisă va fi efec­tuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.

 

 

În cazul angajării fără respectarea formei scrise corespunzătoare, angajatorul (fermierul) este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al inspectorului de muncă, să încheie cu lucrătorul angajat contractul individual de muncă (art. 58, alin. (4) din Codul muncii).

 

Dialogul social şi părţile implicate în acest proces

 

guestion

Ce reprezintă parteneriatul social și cine participă la el?

 

Anatolie Godea, Hâncești

 

Potrivit art. 15 din Codul muncii, parteneriatul social reprezintă un sistem de raporturi stabilite între salariaţi (reprezentanţii salaria­ţilor), angajatori (reprezentanţii angajatorilor) şi autorităţile publice respective în procesul determinării şi realizării drepturilor şi intere­selor sociale şi economice ale părţilor. La nivel de unitate, în cadrul parteneriatului social, participă salariaţii şi angajatorii, în persoana reprezentanţilor împuterniciţi, iar la nivel naţional, ramural şi teri­torial – sindicatele, patronatele şi autorităţile publice respective, în persoana reprezentanţilor împuterniciţi (art. 16 din Codul muncii).

 

Activitatea financiară a sindicatelor nu poate fi controlată de autorităţi 

 

guestion

În ce cazuri pot controla autoritățile activitatea financia­ră a sindicatelor?

 

Pavel Tătaru, Chișinău

 

Potrivit art. 29 din Legea sindicatelor, activitatea financiară a sin­dicatelor, desfășurată în conformitate cu statutele lor, nu este supusă controlului de către autorități, cu excepția activității de întreprinză­tor. În acest sens, Comitetul pentru Libertate Sindicală al Consiliului de Administrație al Biroului Internațional al Muncii a subliniat că orice formă de control din partea statului este incompatibilă cu prin­cipiile libertății sindicale și ar trebui abrogată (forma de control), de­oarece permite ingerința autorităților publice în gestiunea financiară a sindicatelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand