16 iunie 2024
Chisinau
Social

Situația celor care au fugit de război, discutată de sindicaliști europeni

Loading
Social Situația celor care au fugit de război, discutată de sindicaliști europeni
Situația celor care au fugit de război, discutată de sindicaliști europeni
facebook.com

La invitaţia Asociaţiei pentru lu­crătorii migranţi din Polonia, Di­ana Romanciuc, preşedinte a Fe­deraţiei Sindicale a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri („Sind-LUCAS”), a participat, pe 23-24 iunie a. c., la Varşovia (Polonia), la un seminar consacrat proble­melor refugiaţilor din Ucraina.

Seminarul a fost organizat în colaborare cu Friedrich–Ebert–Stiftung (FES) din Polo­nia.

La seminar au participat, cu prezenţa fizică, reprezentanţi din Polonia, Lituania, Republica Moldova, Germania, Slovacia și Norvegia, iar colegii din Ucraina au participat în regim online. Este vorba de Oleg Borisov, expert în probleme ce țin de migraţia de muncă la Sindicatul lucrătorilor din domeniul construcțiilor și materiale­lor de construcții din Ucraina (PROFBUD), și Svetlana Samosud, președintele Sindi-catului lucrătorilor din complexul agroin­dustrial din Ucraina (AПК).

Tematica discuțiilor a fost dedicată situ­aţiei refugiaţilor din Ucraina în ţările par­ticipante la seminar (numărul de refugiaţi, protecţia acestora, integrarea lor pe piața muncii), activității sindicatelor şi măsurilor întreprinse de sindicate pentru deschide­rea centrelor informaţionale, a centrelor de consultanţă pentru refugiaţi. S-a vorbit despre ajutorul acordat refugiaţilor, strate­gia sindicatelor în ceea ce privește atrage­rea de noi membri de sindicat din rândurile refugiaţilor, problemele cele mai stringente ale refugiaţilor şi cum se soluţionează aces­tea, despre schimbul de informaţii şi de ex­perienţă în domeniu.

Participanţii la eveniment au împărtășit informaţii despre problemele integrării refugiaților pe piața muncii și formele de cooperare sindicală etc.

Oleg Borisov le-a adus la cunoştinţă participanților la eveniment despre starea pieței muncii din Ucraina în timpul războiu­lui, ajutoarele umanitare și asistența medi­cală, a oferit o evaluare a migrării forţei de muncă, precum și a prezentat resursa web PROFBUD – „Migrație forțată și muncă în Europa” http://migration.profbud.org.ua/ – creată pentru a oferi informații complete și detaliate pentru ucrainenii care au fost nevoiţi să caute protecție în țările europene și sunt în prezent în căutarea unui loc de muncă, mecanismele de protecție a drep­turilor omului în țările europene.

Diana Romanciuc a prezentat o infor­maţie despre situaţia în R. Moldova, despre informaţiile utile oferite refugiaţilor (Linia Verde pentru refugiaţi, procedura de so­licitarea a ajutoarelor umanitare, suportul financiar acordat refugiaţilor şi familiilor care găzduiesc refugiaţi), despre măsurile întreprinse de sindicate pentru ajutorarea refugiaţilor din Ucraina, cazarea acestora în sanatorii din gestiunea sindicatelor: „Nufă­rul Alb” din Cahul, „Bucuria–Sind” din Vadul lui Vodă, „Codru” din satul Hârjauca, raio­nul Călărași etc.

Colegii din Ucraina au exprimat recu­noştinţă pentru sprijinul acordat refugiaţi­lor, pentru solidaritate sindicală și umană.

 

Valentina CHIRIAC, vicepreședinte al Federației „SindLUCAS”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand