25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sistem modern de perfecţionare şi certificare a calificărilor în construcţii

Loading
Social Sistem modern de perfecţionare şi certificare a calificărilor în construcţii
Sistem modern de perfecţionare şi certificare a calificărilor în construcţii

seminar-certificare-in-constructii

 

Un sistem modern de perfecţio­nare şi certificare a calificărilor obţinute de constructorii moldo­veni care nu au urmat studii, dar dispun de experienţă de muncă în domeniu a fost creat şi testat, re­cent, în Republica Moldova.

 

Viorica Cibotaru din comuna Bubuieci are 41 de ani şi face parte din prima promo­ţie de absolvenţi ai Centrului de excelenţă în construcţii din ţara noastră. Alături de alte 27 de persoane, ei i-a fost înmânat, zilele trecute, un certificat de calificare în dome­niul construcţiilor.

Viorica Cibotaru lucrează de aproxima­tiv 10 ani în calitate de fierar-betonist la o întreprindere de fabricare a produselor din beton armat din capitală.

„Când am fost angajată la acest post, nu aveam studii în domeniu. Am învăţat mese­ria din activitatea practică pe parcursul mai multor ani de muncă”.

 

Document oficial

 

Ea spune că de la bun început a deprins termenii de specialitate în rusă, iar în cadrul cursurilor urmate la Centrul de excelenţă în construcţii din Chişinău i-a însuşit şi în ro­mână.

„Îmi sunt de mare folos aceste cursuri. Am primit şi un document oficial. Acum ştiu tot de ce am nevoie în lucrul de zi cu zi. La ceea ce cunoşteam până acum, s-au adăugat încă multe şi aceasta mă va ajuta să învăţ şi alte lucruri în viitor”.

Viorica Cibotaru a fost înscrisă la aces­te cursuri de angajatorul său. Cursurile de perfecţionare şi certificare, care au durat aproximativ o lună şi jumătate, au avut loc în zilele de joi şi vineri, după-masă, precum şi pe parcursul sâmbetelor şi duminicilor – de dimineaţă şi până seara.

 

Creşterea calificării

 

Proaspăta absolventă este convinsă că, în urma perfecţionării profesionale de care a beneficiat, îi va fi mărită categoria de ca­lificare. Ea speră că, în timp, va obţine şi o majorare de salariu.

„Leafa pe care o primesc în prezent nu este 

de nivel european, dar sunt destul de mulţumită, mai ales că dispunem şi de con­diţii bune de muncă la întreprindere. Anga­jatorul nostru respectă în totalitate normele în vigoare. Activitatea este mecanizată, lu­crăm la strunguri”.

Astfel, conform spuselor Vioricăi Cibota­ru, atât ea, cât şi ceilalţi muncitori din ser­viciul în care este angajată – patru femei şi şapte bărbaţi – sunt asiguraţi cu îmbrăcă­minte, încălţăminte, au posibilitate să facă duş la serviciu şi primesc alimentaţie gra­tuită. În consecinţă, unii dintre colegii săi lucrează la aceeaşi unitate deja de 35-40 de ani.

Viorica Cibotaru, la fel ca mulţi dintre ti­nerii moldoveni, a fost tentată la începutul activităţii sale profesionale să mai încerce şi alte posibilităţi. De exemplu, atunci când trebuia să-şi aleagă o profesie pentru viaţă, ea a decis să-şi facă studiile în domeniul co­merţului.

Mai târziu, s-a reorientat spre activitatea din construcţii la insistenţa părinţilor săi şi a unor rude, care au şi ajutat-o, la început, să deprindă meseria. În această activitate a avut o întrerupere de aproximativ trei ani, timp în care a fost plecată să muncească în străinătate.

Deşi afirmă că în spaţiul european viaţa e mai asigurată, a decis până la urmă că cel mai bine pentru ea e să muncească la baş­tină, să-şi poată dobândi aici pâinea cea de toate zilele şi să fie în permanenţă lângă fa­milia sa. Viorica Cibotaru este căsătorită şi are doi copii.

În context, şi alţi absolvenţi ai acestor cursuri au reiterat utilitatea deprinderilor obţinute, precum şi a certificatelor de califi­care pentru angajarea la serviciu şi activita­tea ulterioară.

 

Altă atitudine

 

Noul sistem de certificare şi perfecţiona­re continuă a cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale constructorilor moldoveni pune baza unei alte atitudini faţă de lucrul făcut şi relaţiile cu angajatorii, dar şi unei culturi mai înalte a producerii în general.

Totodată, este important să fie asigurată o continuitate pentru aceste procese, a apre­ciat Victor Talmaci, preşedintele Federaţi­ei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „Sindicons”. Or, procesele în cauză au fost demarate cu mul­te eforturi, după ce au fost trecute cu vede­rea pe parcursul mai multor ani.

În acelaşi timp, agenţii economici din ra­mura construcţiilor şi industria materialelor de construcţii au nevoie de muncitori bine pregătiţi. Şi cadrele didactice şi-au asumat angajamentul de a pregăti lucrători calificaţi în construcţii după noile standarde, curri­cule şi cerinţe ale pieţei, a accentuat Victor Talmaci.

Cursurile de perfecţionare şi certifica­re a celor 28 de absolvenţi au fost gratuite pentru aceştia, deşi în acest scop au fost su­portate costuri considerabile, a mai adăugat preşedintele „Sindicons”.

 

Învăţare duală

 

Cel mai important este faptul că în cadrul Centrului de excelenţă în construcţii a fost implementat un sistem dual de pregătire a cadrelor, a opinat Walter Reiter, directorul Institutului de cercetări sociale L&R din Austria. Mai mult, în cazul acestor cursuri, din numărul total de 150 de ore, 65 la sută au constituit-o partea practică şi doar 35 la sută – cea teoretică.

Aceasta le va fi permite absolvenţilor acestor cursuri să-şi găsească mai uşor un loc de lucru, iar celor care sunt angajaţi deja le va aduce un plus de valoare.

„Suntem siguri că, dacă prima promoţie a absolvit cursurile cu succes, noul sistem de perfecţionare şi certificare a cadrelor din construcţii va evolua în continuare din bine în mai bine. Totodată, rezultatele obţinute de absolvenţi vor servi drept exemplu pen­tru cei care se vor înscrie la aceste cursuri în viitor”, a remarcat expertul austriac.

Viorica Corlat, coordonatoare a unui pro­iect-pilot pentru implementarea sistemului dual de perfecţionare şi certificare în dome­niul construcţiilor, a precizat pentru „Vocea poporului” că 12 din cei 28 de absolvenţi au urmat cursurile la specialitatea pietrar-zidar, iar 16 – fierar-betonist.

Primii participanţi la aceste cursuri sunt angajaţi ai unor întreprinderi de construc­ţii, elevi în ultimul an de studii la Colegiul de Construcţii din Chişinău, precum şi mai mulţi şomeri înregistraţi la Agenţia Naţio­nală pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Cursurile desfăşurate în cadrul proiectu­lui sus-menţionat au demarat în decembrie 2015 şi în cadrul lor, până în septembrie 2016, urmează a fi instruiţi, fără plată, 100-120  de constructori.

 

Modernizare şi utilare

 

De menţionat că, în cadrul aceluiaşi pro­iect-pilot, un grup de formatori moldoveni a beneficiat de un program de pregătire în standardele moderne de instruire în dome­niul construcţiilor, organizat în ţara noastră, precum şi în cadrul unor instituţii de profil din Austria.

Totodată, cu finanţare externă au fost efectuate lucrări de reparaţie în sălile de curs, care au fost ulterior echipate şi asigu­rate cu materialele necesare pentru instru­ire. În prezent, este renovat şi un atelier al centrului de instruire ce urmează ca, de asemenea, să fie înzestrat cu unelte şi echi­pament performant, precum şi cu materiale consumabile.

Un aspect nu mai puţin important al no­ului sistem de perfecţionare şi certificare a calificărilor în construcţii îl constituie fami­liarizarea muncitorilor cu tehnologiile, pre­cum şi cu maşinile, utilajele şi materialele de ultimă oră.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand