14 iunie 2024
Chisinau
Social

Sistem dual de formare profesională

Loading
Social Sistem dual de formare profesională
Sistem dual de formare profesională

 

 

scoala-profesionala

Foto: vocea.md

Sistemul dual de pre­gătire a specialiştilor va fi aplicat, din 2015, la o şcoală profesio­nală din municipiul Bălţi, în scopul unei mai bune corelări a programelor de in­struire cu aşteptările angajatorilor.

 

Un proiect în acest sens a fost aprobat la o recentă şedinţă a Cabinetului de Miniştri şi va fi implemen­tat în ţara noastră cu susţi­nerea specialiştilor în ma­terie din Germania, unde această abordare funcţi­onează de mai multe de-cenii.

Acest sistem le va per­mite viitorilor specialişti să-şi dezvolte atât cunoş­tinţele teoretice, cât şi de­prinderile practice, în pas cu progresul tehnico-şti­inţific, dar şi cu nivelul de utilare şi tehnologizare a întreprinderilor din econo­mia naţională.

Prima instituţie de în­văţământ care va asimila acest sistem de pregătire a cadrelor va activa în ime­diata apropiere a Zonei Economice Libere Bălţi. Studiile vor dura trei ani, timp în care vor fi pregătiţi specialişti în mecatronică, management şi inginerie industrială.

La finalizarea studii­lor, absolvenţii vor obţine calificarea de specialist în domeniul ingineriei. Au­torii proiectului estimează că circa 90 la sută dintre absolvenţi vor fi angajaţi imediat după absolvire în calitate de manageri de ni­vel mediu, în primul rând, la întreprinderile partene­re, dar şi la alte unități in­dustriale şi organizaţii din ţara noastră.

Costul total al proiectu­lui este de 3,75 mln de euro pentru un ciclu integral de studii. Guvernul va oferi alocări financiare echiva­lente cu costurile întreţine­rii unui elev în oricare altă instituţie de învăţământ.

Dotarea tehnică cu uti­laj şi echipament modem­va fi asigurată în baza unui contract de Agenția de Co­operare Internațională a Germaniei.

Nadejda Lavric, vice­preşedintă a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, a pre­cizat pentru „Vocea popo­rului” că acest sistem de pregătire a specialiştilor este prevăzut şi în Codul educaţiei şi este susţinut de reprezentanții SEȘ. Sistemul va permite să nu existe o ruptură în instru­irea teoretică şi cea practi­că a elevilor şi studenţilor, precum şi ca aceştia să-şi acopere o parte din costu­rile de existenţă din remu­nerarea pentru practica de producţie, a mai accentuat Nadejda Lavric. 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand