21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

„Sindindcomservice” a făcut unele bilanțuri

Loading
Fără categorie „Sindindcomservice” a făcut unele bilanțuri
„Sindindcomservice” a făcut unele bilanțuri

 

 

sindcomservice

Foto: arhivă personală

Recent, Consiliul Republican al Sindicatului Lucră­torilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice” a organizat o plenară în cadrul căreia au fost puse în discuție acțiunile necesare pentru a spori protecția membrilor de sindicat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Vasili Doban, vicepreședinte al „Sindindcomservice”, a remarcat că această activitate este desfășurată de administrație și comitetele sindi­cale la majoritatea întreprinderilor.

 

În domeniul protecției muncii au fost atestate mai multe performanțe. De pildă, la negocierile cu Asociația Patronatelor, „Sindindcomservice” a reușit să obțină calcularea com-pensațiilor oferite angajaților pentru munca prestată în condiții nocive în funcție de salariul în sectorul real, adică din salariul tarifar pentru ca­tegoria I, care constituie 1650 de lei, nu ca anterior, din salariul minim pe țară, care era de 1000 de lei.

La fel, mai multe schimbări pozi­tive s-au produs în cadrul diferitelor întreprinderi. Comitetul sindical al ÎM „Apă-canal” din Bălți (președinte – Zoia Dubovicova), evocând preve­derile contractului colectiv, a obținut ca toți salariații întreprinderii să be­neficieze de examenul medical și să fie asigurați de riscul accidentelor de muncă. Secțiile întreprinderii sunt dotate cu frigidere, cuptoare cu mi­crounde și boilere.

La ÎS „Acva-Nord” din Soroca, comitetul sindical (președinte – Svetlana Todorova), cu suportul Inspectoratului Teritorial al Mun­cii, a reușit să asigure desfășurarea unei evaluări a situației concrete în domeniul protecției muncii și plata compensațiilor prevăzute de lege. Grație insistenței comitetului sindi­cal, a fost efectuată reparația tuturor spațiilor de uz social, acolo fiind in­stalate frigidere și boilere.

O experiență interesantă de in-teracțiune a comitetului sindical și administrație în domeniul protecției muncii prezintă exemplul „Termo­com” SA. Luând în consideraţie că sectoarele de producţie sunt situate pe întreg teritoriul municipiului, se desfăşoară Zilele tehnicii securită­ţii în deplasare, sunt elaborate pro­grame de controale pentru sectoare concrete, se desfăşoară instrucţiuni în domeniul tehnicii de securitate, iar planurile anuale de acţiuni în do­meniul tehnicii securităţii, precum şi modul de desfăşurare a acestora sunt accesibile în varianta electronică în fiecare subdiviziune.

Elena Culic, liderul sindical de la „Telius-CCC” din Bălţi, a propus co­mitetelor sindicale să insiste pentru ca site-urile întreprinderilor să aibă şi paginile organizaţiilor sindicale, care să scrie despre activitatea comi­tetelor pentru protecţia sănătăţii şi securităţii muncii, iar pentru a aten­ţiona tineretul asupra problemelor de protecţie a muncii – să se foloseas­că reţelele de socializare, atât de po­pulare printre tineri, unde să creeze grupuri respective cu desfăşurarea prin intermediul lor a diverselor con­cursuri pentru cele mai bune proiec­te în domeniul asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă. „Plenara a avut loc la întreprinderea Municipală Re­gia „Autosalubritate”, unde condi­ţiilor de muncă se acordă o atenţie deosebită şi care, fără îndoială, poate fi calificată drept o întreprindere cu o înaltă cultură de producţie”, susţine preşedinta Comitetului Republican al Sindicatului „Sindindcomser­vice”, Ana Selina. Iată de ce partici­panţii la plenară au manifestat un interes deosebit faţă de condiţiile de muncă şi viaţă a lucrătorilor ÎM Regia „Autosalubritate”, au vizitat centrul medical şi cel de întremare, au audiat discursurile directorului întreprinderii, Tudor Maniv, şi al preşedintelui comitetului sindical, Valeriu Bolşoi, care au relatat despre parteneriatul social şi colaborarea comitetului sindical cu administraţia în domeniul protecţiei sănătăţii şi se­curităţii muncii. Un atare schimb de experienţă la locul de muncă va oferi un imbold pentru ameliorarea acti­vităţii sindicale în acest domeniu în baza perfecţionării dialogului social, a procesului de negocieri, fortificării controlului asupra executării legii”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi