16 iunie 2024
Chisinau
Social

„SINDICONS” cere de la angajatori condiții de muncă decente pentru mineri

Loading
Social „SINDICONS” cere de la angajatori condiții de muncă decente pentru mineri
„SINDICONS” cere de la angajatori condiții de muncă decente pentru mineri
sindicons.com

Potrivit Biroului Național de Sta­tistică (BNS), în anul trecut au fost înregistrate 553 de victime la locul de muncă, dintre care 192 au fost femei. Cele mai multe dintre aces­tea au fost înregistrate în munici­piul Chișinău – 357, capitala fiind urmată de municipiul Bălți – 36 de victime și Găgăuzia, cu 23 de vic­time.

Dacă e să ne referim la domeniile unde sunt înregistrate cele mai multe acciden­te de muncă, acestea sunt: industria, cu 144 de victime, comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea auto-vehiculelor – 80, urmate de administrația publică, apărare, sănătatea și asistența socială, construcții etc.

 

Profesia de miner, practicată de oameni puternici

Profesia de miner este una dintre cele care comportă mari riscuri, de aceea, oa­menii care muncesc în acest domeniu sunt conștienți de faptul că, indiferent de mă­surile de precauție și echipamentul pe care îl au, în orice clipă poate apărea o situație neprevăzută. De aceea, ei încearcă să fie cât mai atenți și să respecte întocmai regulile de securitate.

„Nu am avut incidente prea mari, în ul­timul timp, dar mai înainte niște băieți au murit, intoxicându-se cu gaze”, ne spune  Petru M., care este miner de mai bine de 35 de ani.

Pentru a preveni tragediile, reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii între­prind controale inopinate. La șantierele de construcție, de exemplu, deseori constată că angajații nu sunt dotați cu echipamentul necesar. Potrivit lor, numărul accidentelor la locul de muncă este în creștere.

„În anul 2021, au fost constatate 64 de accidente grave și se atestă o creștere, comparativ cu anul 2020, cu circa 14 acci­dente. În 56-60% din numărul total de ac­cidente, vinovăția este a angajatorului sau a ambelor părți, patron și angajat. 40-43% din numărul total al accidentelor grave și mortale se produc din vina salariaților”, ne spune Dumitru Stăvilă, directorul Inspecto­ratului de Stat al Muncii.

 

Vizită la mina din Chișinău

De Ziua internațională a securității și sănătății în muncă, marcată la 28 aprilie, li­derii Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, împreună cu conducerea Inspectoratului de Stat al Muncii și cea a Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcție, au efectuat o vizită la mina din Chișinău. Au fost analizate condițiile de muncă de la mină, cum sunt respectate cerințele în domeniul securității și sănătății în muncă, doleanțele minerilor.

„Am ales această locație, pentru că meseria de miner la noi este pe cale de dispariție. Cei tineri nu vor să vină să mun­cească în acest domeniu”, a spus președin-tele „SINDICONS”, Victor Talmaci.

Liderul sindical susține că este necesar ca minerilor să li se acorde dreptul la pen­sie în condiții avantajoase și să fie înlătura­te mai multe discriminări în raport cu ei.

„Sunt circa 1500 de angajați mineri. Nu este o povară mare pentru stat. Aceștia trebuie să știe că cineva se gândește la ei, își face griji, așa cum sunt și așteptările lor. Cât privește condițiile de muncă, în Convenția Colectivă sunt prevăzute aceste drepturi. Atunci când o persoană obser­vă că locul de muncă prezintă un pericol, ea poate fi accidentată, este în drept să nu înceapă lucrarea, să-l înștiințeze pe responsabilul de securitate și sănătate la muncă, dar și pe angajator, până la remedi­erea situației”, a conchis Victor Talmaci.

La nivel mondial, aproape trei milioane de lucrători mor în fiecare an din cauza accidentelor și a bolilor profesionale și cel puțin 402 milioane de persoane sunt vătă­mate la locul de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand