16 iunie 2024
Chisinau
Social

„Sindicons” a început procesul de consultări pentru încheierea noii Convenții colective

Loading
Social „Sindicons” a început procesul de consultări pentru încheierea noii Convenții colective
„Sindicons” a început procesul de consultări pentru încheierea noii Convenții colective
facebook.com

Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor din Construcții „Sindicons” a demarat recent o campanie de consultări și negocieri cu partenerii sociali din ramură – patronatele din construcții și Ministerul Infrastructurii și Dez­voltării Regionale din Republica Moldova, în vederea încheierii unei noi Convenții colective în ramura construcțiilor, pentru anii 2023-2027.

În legătură cu aceasta, sindicaliștii din construcții efectuează vizite de lu­cru la întreprinderile din ramură pen­tru a discuta cu constructorii despre importanța Convenției colective, ce conține acest document, care sunt be­neficiile pentru salariați, de ce este im­portantă apartenența la sindicate, fiind totodată analizate problemele cu care se confruntă constructorii, doleanțele lor legate de salarizare, condiții de muncă, protecție socială, securitate și sănătate în muncă, respectarea drepturilor în dome­niul muncii.

„Trebuie să avem aceste consultări în primul rând cu muncitorii, care sunt foar­te importante, ca ei să înțeleagă că salari­ile care sunt stabilite de partenerii sociali depind de calitatea negocierilor pe care le purtăm, să afle care sunt posibilitățile noastre reale de a convinge partenerii sociali de a avea salarii decente, condiții bune și sigure de muncă. Sindicatul are un rol foarte important în cadrul dialogului social. Ne-am propus să comunicăm cât mai mult cu oamenii de pe șantiere și să răspundem la întrebările lor”, a specificat Victor Talmaci, președintele Federației „Sindicons”.

Liderul sindical a declarat că în prezent situația în ramură este foarte complicată. Criza economică, diminuarea puterii de cumpărare a populației, scumpirea mate­rialelor de construcții, majorările semnifi­cative la tarife și resurse energetice au un impact extrem de negativ asupra ramurii, unele companii fiind pe cale de a falimen­ta, altele au redus personalul sau au trimis salariații acasă, în concediu pe cont pro­priu, din lipsă de vânzări și volume reduse de muncă, iar alte companii, chiar dacă nu au activitate, plătesc salariile integral pentru a păstra specialiștii. Experții eco­nomici din Republica Moldova estimează că în anul 2022 vânzările de apartamente, în mod special la apartamentele noi, per total, au scăzut cu 35%.

„Întreprinderile au investit în utilaj nou, modern, performant, au accesat credite, dar acum este o situație de incertitudine. Întreprinderile nu au posibilitatea să-și desfășoare activitatea așa cum au pla­nificat. Chiar și în aceste condiții, unele întreprinderi accesează credite pentru a plăti salariile și a păstra pe cât este po­sibil angajații, care, în aceste condiții complicate, aleg să părăsească Republi­ca Moldova și să muncească în străină­tate. Cheia soluționării problemelor în ramură este în buna comunicare dintre partenerii sociali, salariați și angajatori. Chiar dacă mai există unele disensiuni, acestea pot fi lesne soluționate prin di­alog”, consideră președintele Federației „Sindicons”.

 

Dialogul dintre sindicate și patronate trebuie să devină cât mai intens și constructive

 

Liderul sindical a adăugat că dialogul dintre sindicate și patronate trebuie să devină cât mai intens și constructiv, iar statul să conștientizeze importanța con­solidării structurilor sindicale și patronale pentru a dezvolta ramura construcțiilor și a depăși prin eforturi comune provocările actuale.

Reamintim că Convenția colectivă în ramura construcțiilor reprezintă un act ju­ridic ce stabilește principiile generale ale raporturilor de muncă și ale raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea. Actuala Convenție a fost semna­tă la 18 decembrie 2018, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019.

Sub incidența prezentei Convenții cad angajatorii și salariații din: proiec­tări; construcții; drumuri; industria materialelor de construcție; mecanizare și transport în construcții; cadastru; industria sticlei; alte activități auxiliare în construcții și industria materialelor de construcție.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand