16 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatul „Viitorul” a discutat cu Dan Perciun problemele pedagogilor

Loading
Social Sindicatul „Viitorul” a discutat cu Dan Perciun problemele pedagogilor
Sindicatul „Viitorul” a discutat cu Dan Perciun problemele pedagogilor
Vocea poporului

Membrii Consiliului Sindicatului „Viitorul”, organizație membră a Federației „SINDLEX”, au avut, pe 16 noiembrie curent, o întrevedere cu Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării (MEC). Scopul a fost identificarea unor soluții la proble­mele cu care se confruntă cadrele didactice, personalul didactic auxi­liar și cel nedidactic, precum și în­tregul sistem educațional din Repu­blica Moldova.

În cadrul ședinței, Dan Perciun a evidențiat acțiunile ministerului în ceea ce privește asigurarea managementului efici­ent al resurselor umane, reducerea defici­tului de cadre didactice și atragerea unui număr mai mare de tineri în domeniul educațional. Ministrul a recunoscut că una din problemele arzătoare cu care se con­fruntă angajații din sistem este necesitatea majorării salariilor.

„Pe termen scurt, ceea ce putem face sunt recalificările. Asta înseamnă instruirea profesorilor de la o disciplină să predea și la o altă disciplină, dar totodată este impor­tant să nu sufere calitatea. În felul acesta, pe termen mediu, parțial se va reduce din presiune și din deficit. Evident, trebuie să atragem mai mulți tineri specialiști în sistem prin anumite instrumente de stimulare”, a specificat ministrul.

La rândul său, Mihail Lașcu, președintele Sindicatului „Viitorul”, a apreciat acțiunile ministerului de resort ca fiind benefice și necesare, manifestându-și dispo­nibilitatea de a contribui la identificarea soluțiilor pentru problemele din sistemul educațional, în cadrul parteneriatului și di­alogului social.

 

Doleanțe și revendicări

Membrii Consiliului Sindicatului „Viito­rul”, șefii direcțiilor de învățământ și ma­nageri ai instituțiilor de învățământ general și al educației timpurii, prezenți la între­vedere, au apreciat activitatea MEC și au înaintat mai multe solicitări: majorarea valorii de referință, care ar aduce salariul mediu în sistemul național echivalent cu cel în sistemul educației; majorarea sala­riului minim la nivelul a 50% din salariul mediu pe economie; revizuirea statutului lucrătorilor medicali din instituțiile pre­universitare, a formulei de salarizare per copil, precum și alte aspecte lega­te de gestionarea eficientă a sistemului educațional.

Iar Ion Zaharco, șef al Direcției învățământ Ocnița, a propus pregătirea formato­rilor naționali în teritoriu pe baza unui liceu tip prin crearea Centrelor raionale de forma­re continuă pe modelul Casei învățătorului din România.

Livia Bujor, manager al Instituției de Educație Timpurie nr.19 „Îngerașul” din Bălți, susține că asistentele medicale din grădinițe nu au un statut bine definit, nu sunt nici cadre medicale, nici cadre didac­tice. Sunt cadre auxiliare, cu un salariu re­spectiv de personal nedidactic, iar salariile lor nu sunt ajustate la salariile asistentelor medicale din sistemul medical.

 

Se atestă o lipsă de manuale de istorie în unele școli

 

În alt context, Corneliu Prepeliță, președintele Asociației sindicale raionale Un­gheni a Sindicatului „Viitorul”, a propus de a se revedea decizia cu privire la recalificarea cadrelor didactice care predau disciplina „Educația pentru societate”.  De asemenea, el a solicitat intervenția MEC în repartizarea cat mai urgentă prin raioane a manu­alelor școlare care au fost editate, dar până în prezent nu au ajuns în instituții, cum ar fi cele la disciplinele „Istoria Românilor” și „Istoria Universală”, pentru clasele a -V și a IX-a.

Ecaterina Sturzinschi, președintele Asociației sindicale raionale Ocnița, a insistat să fie respectați managerii din instituțiile de învățământ și să se înceteze presiu­nile în vederea semnării contractelor de către ANSA și centrele de sănătate publi­că (CSP), cu privire la achitarea unor plăți pentru prestarea serviciilor în instituții de învățământ.

Sindicaliștii și ministrul Dan Perciun s-au despărțit cu convingerea că prin dialog social pot fi rezolvate multe probleme, chiar și cele mai spinoase.

 

Svetlana RÎBAC, secretar general al Sindicatului „Viitorul”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand