25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatul „SĂNĂTATEA” solicită ca rezidențiatul să fie inclus în stagiul de cotizare

Loading
Social Sindicatul „SĂNĂTATEA” solicită ca rezidențiatul să fie inclus în stagiul de cotizare
Sindicatul „SĂNĂTATEA” solicită ca rezidențiatul să fie inclus în stagiul de cotizare
bbc.com

Federația Sindicală „SĂNĂ­TATEA” consideră că perioa­da de rezidențiat reprezintă o perioadă contributivă, ca-re, în temeiul art. 5 alin.(1)din Legea nr.165/2017, este eligibilă de a fi inclusă în stagiul de cotizare, având în vedere că pentru perioada menționată asigurații au achitat contribuții de asigu­rări sociale de stat.

„Salariații din ramura ocrotirii sănătății, absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farma­cie „N. Testemițanu”, care au ur­mat perioada de rezidențiat în cadrul instituțiilor medicale, sunt remunerați cu salarii lunare, din care se rețin atât impozitul pe venit, prima de asigurare obliga­torie de asistență medicală, cât și contribuțiile de asigurări sociale. Însă, în conformitate cu cadrul legal al funcționării sistemu­lui public de pensii, perioada de internatură, secundariat cli­nic și rezidențiat sunt atribuite la perioadele necontributive ale asi­guratului asimilate stagiului de cotizare”, se menționează în co­municatul de presă publicat pe site-ul sindsan.md.

 

Sunt lezate drepturile unui număr impunător de lucrători medicali

 

Astfel, având în vedere că, pe perioada rezidențiatului, persoa­nele respective au beneficiat de salariu, fapt care este confirmat printr-un certificat eliberat de angajator (pentru perioada de până la 1999) sau în baza datelor persoanei asigurate din Regis­tru, prin excluderea perioadelor menționate din stagiul de cotiza­re pentru pensia anticipată, sunt lezate drepturile unui număr im­punător de lucrători medicali care vor fi privați de dreptul de a-și stabili pensia respectivă pentru carieră lungă.

„De asemenea, prin neinclu­derea perioadelor date în stagiul de cotizare se încalcă principiul contributivității definit în art. 3 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/ 1999, conform căruia drepturile de asi­gurări sociale se cuvin pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite”, menționează Federația Sindicală „SĂNĂTATEA”.

În acest context, Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM) și Federația Sindi­cală „SĂNĂTATEA” au intervenit cu un demers către Comisia par­lamentară Protecție socială, să­nătate și familie, către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări Sociale, în vederea abordării subiectului vi­zând stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă potrivit Legii nr. 156/1998 privind sistemul pu­blic de pensii.

„Aceste prevederi lezează drep­tul la stabilirea pensiei salariaților din ramura ocrotirii sănătății. Astfel, solicităm ajustarea acte­lor normative menționate pentru înlăturarea acestor lacune”, a de­clarat Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „SĂNĂTATEA”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand