25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatul „Sănătatea” și-a ales un nou președinte

Loading
Fără categorie Sindicatul „Sănătatea” și-a ales un nou președinte
congres-sanatatea

Foto: vocea.md

Membrii Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova au ales, vi­neri, 29 mai, în cadrul Congresului VI, un nou președinte al structurii – Aurel Popovici, care îl va înlocui pe Victor Benu, care  și-a anunțat re­tragerea în cadrul congresului, susținând, în același timp, candidatura lui Aurel Popovici, care a ocupat anterior postul de președinte al Consi­liului municipal Bălți al Sindicatului „Sănătatea”.

 

Totodată, Sindicatul „Sănătatea” și-a schimbat denumirea. Acum, acesta se numește Federația Sindicală „Sănătatea” din Republica Moldova. La Congres au fost prezenți peste 160 de delegați, inclusiv liderii de sindicat mandatați de către organizațiile sindicale pe care le reprezintă, dar și colegii sindicaliști de nivel național și internațional.

La Congres, Victor Benu, președintele Sindicatului „Sănătatea”, a prezentat un ra­port cu privire la activitatea Sindicatului în perioada 2010-2014, în care a menționat obiectivele în domeniul reformării și dezvol­tării sistemului de sănătate și a relatat despre cele mai stringente probleme ale sistemului. „Asigurarea unităților medicale cu specialiști este o problemă a tuturor. În 2014, compara­tiv cu anul 1990, numărul medicilor a scăzut cu peste cinci mii, iar personalul medical cu 23 de mii. Republica Moldova, comparativ cu țările Uniunii Europene, este asigurată cu 2,7 medici mai puțini la 10 mii de locuitori și cu 14,3 personal medical veriga medie. Sin­gura soluție de a redresa această situație este achitarea unui salariu real, nu conform sur­selor financiare disponibile”, a spus Benu.

 

g_cnsm

Lipsa specialiștilor medicali este problema întregii societăți, nu doar a sistemului

 

Analiza indicilor fluctuației de cadre me­dicale și a motivelor cunoscute ale acestui fenomen atestă o sporire a numărului de personal medical care migrează în alte do­menii și țări. În același timp, numărul noilor angajați scade pe an ce trece. În anul 2014, în unitățile medicale s-au încadrat cu 1861 de angajați mai puțin decât în anul 2010.

S-a diminuat angajarea în câmpul muncii și a tinerilor de până la 30 ani: medici, far­macişti şi alt personal cu studii superioare – 376, personal medical şi farmacişti cu studii medii de specialitate – 437. Fiecare al treilea medic și fiecare al cincilea asistent medical care activează în unitățile medicale sunt în vârstă sau invalizi.

Un alt obiectiv al sindicatului a fost și rămâne realizarea prevederilor art. 168 din Codul muncii, care vizează elaborarea și adoptarea normelor de muncă, conform Re­gulamentului privind modul de organizare și normare a muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 98 din 04.02.2013.

 

Reformarea și dezvoltarea sistemului sănătății, un obiectiv de bază

 

„Anii de după Congresul V din mai 2010 au fost marcați de consolidarea Sindicatu­lui „Sănătatea”, care și-a păstrat identita­tea, imaginea și efectivul datorită liderilor devotați intereselor membrilor organizației. Analiza activității desfășurate de Executiv, de Consiliul Republican și a rapoartelor organizațiilor sindicale denotă că majoritatea obiectivelor aprobate de Congresul V al Sin­dicatului „Sănătatea” au fost realizate. Re­formarea și dezvoltarea sistemului sănătății în interesul populației și salariaților a fost un obiectiv de bază al Sindicatului. În anii de referință, s-a reușit o creștere a finanțării ce a contribuit la realizarea oportunităților vizând modernizarea sistemului, sporirea calității asistenței medicale și a veniturilor salariale”, a mai menționat Victor Benu.

În cadrul congresului s-a vorbit, de ase­menea, despre reorganizările din domeniul sănătății, care au fost și sunt destul de du­reroase. „O problemă dureroasă constituie inițiativele de reorganizare a serviciului de urgență, de supraveghere a sănătății publice, a serviciului stomatologic, de psihiatrie, der­matovenerologie, ftiziatrie, expuse inițial în Foaia de parcurs.

Este ieșită din comun decizia Ministerului Sănătății de a micșora finanțarea centrelor de sănătate publică, a veniturilor salariale. La întâlnirea care a avut loc la 28 aprilie 2015, Ministerul Sănătății a promis că situația va fi ameliorată. Să sperăm că ministerul își va respecta promisiunea. Luând în considerare nemulțumirea unor colective de muncă și a angajaților, Sindicatul „Sănătatea” a avizat negativ proiectele de hotărâri cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanita­re și nu a susținut externalizarea unor servi­cii auxiliare, care au generat conflicte în co­lectivele de muncă”, se menționează în darea de seamă.

 

Guvernul, restant la asigurarea unor categorii de populație

 

Un obiectiv prioritar, aprobat de Con­gresul V, a fost îmbunătățirea finanțării unităților medicale. Astfel, cheltuielile glo­bale din Bugetul de Stat pentru ocrotirea sănătății au crescut continuu. Evaluarea finanțării instituțiilor încadrate în asigură­rile de sănătate demonstrează o creștere la capitolul „Venituri” cu 35 la sută și la capito­lul „Cheltuieli” – cu 38,3 la sută. Evaluarea finanțării de la primele de asigurări medica­le achitate de angajator și salariați denotă o creștere cu 61 la sută a acesteia. Însă evoluția finanțării din transferurile de la Bugetul de Stat denotă o reducere de la 56 la sută în 2010 la 47 la sută în 2014 sau cu 8,8% scă­dere. „Prin urmare, Guvernul, în calitate de asigurator al unor categorii de populație, nu-și onorează obligațiile în măsura depli­nă. Drept rezultat al negocierilor, s-a reușit, pentru anul 2014, majorarea primei de asi­gurare de la 7 la sută la 8 la sută, iar pentru 2015 – 9%. Contribuția administrației pu­blice locale la finanțarea instituțiilor medi­co-sanitare publice rămâne nesatisfăcătoare – doar 2,5%”, a menționat Victor Benu.

Referindu-se la salarizare, președintele sindicatului a menționat următoarele: „O prioritate în activitate a fost și va rămâne re­munerarea muncii. În anii de referință, sala­riul mediu în ocrotirea sănătății s-a majorat cu 1760,3 lei (de la 2286,2 în 2010 la 4046,5 – în 2014). Totodată, salariul mediu în ocro­tirea sănătății este cu 125,5 lei mai mic decât pe economia națională. În urma negocierilor cu partenerii sociali la nivel național, a fost stabilit salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din sectorul bugetar și asigurări la 1000 de lei lunar în 2014 și este cu mult mai jos decât în sectorul real al economiei. În anii de referință au fost majo­rate salariile pentru mai multe categorii de personal.

În anul 2013, a fost implementat crite­riul de plată stimulator pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în sistemul de asistență medicală primară, însă acesta a generat nemulțumirea mai multor colecti­ve de muncă, deoarece plata pentru criterii de performanță se plătește cu întârzie­re, contrar prevederilor Codului muncii. De menționat că, în perioada de referință, practic, nu s-au înregistrat restanțe la pla­ta salariilor. Singura cale de soluționare a problemei este asigurarea retribuirii muncii angajaților la nivelul costului real al forței de muncă”.

Președintele Comisiei de Cenzori a Sindi­catului „Sănătatea”, Maia Țîberneac, a infor­mat auditoriul despre activitatea Comisiei. Ea a prezentat rezultatul controlului asupra utilizării mijloacelor financiare şi materiale, gestionării patrimoniului şi a altor bunuri ale organizaţiilor sindicale, corectitudinii formării şi realizării bugetului organizaţiilor sindicale de toate nivelurile.

La final, au fost votate Strategia Sindica­tului „Sănătatea” pe anii 2015-2020 și Re­vendicările Congresului VI al Sindicatului către organele de conducere ale Republicii Moldova.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor