23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatul Lucrătorilor din Cultură și-a trasat obiectivele pentru viitorul apropiat

Loading
Без рубрики Sindicatul Lucrătorilor din Cultură și-a trasat obiectivele pentru viitorul apropiat
Sindicatul Lucrătorilor din Cultură și-a trasat obiectivele pentru viitorul apropiat

 

 

sindicatul-cultura

Foto: sindicate.md

Recent, membrii Comitetului Executiv al Sindicatului Lucrătorilor din Cul­tură s-au convocat într-o şedinţă ordinară, în timpul căreia au fost discutate diverse subiec­te ce ţin de activitatea sindicală.

 

În cadrul şedinţei date a fost abordată chestiunea „Cu privire la efectivul sindical al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură pentru anul 2014”, fiind aprobat raportul statistic respectiv, cu un efectiv sindical de 14.595 de membri de sindicat, întruniţi în 265 de organizaţii sin­dicale primare şi 37 de centre sindicale ramural–terito­riale. Membrii Comitetului Executiv al SLC prezenţi la şedinţă au aprobat şi Raportul statistic privind instrui­rea cadrelor şi a activului sindical în anul 2014. La acest subiect s-a discutat şi a fost aprobat şi planul privind instruirea cadrelor şi a activului sindical al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură pentru semestrul I al anului 2015, care prevede desfăşurarea seminarelor cu tema­tica organizării adunărilor şi conferinţelor de dare de seamă şi alegeri ale organelor sindicale, modificări şi completări la Statutul şi Programul strategic al Sindi­catului Lucrătorilor din Cultură pentru perioada 2015-2020.

Participanţii la şedinţă au examinat, conform ordinii de zi, şi chestiunea „Cu privire la executarea bugetului sindical al SLC pentru anul 2014 şi proiectul acestuia pentru anul 2015”. În conformitate cu prevederile sta­tutare, membrii Comitetului Executiv al SLC au decis convocarea Consiliului Republican al SLC în şedinţă ordinară la 27 martie anul curent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand