25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatul „Demnitate” și CNA au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă

Loading
Social Sindicatul „Demnitate” și CNA au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă
Sindicatul „Demnitate” și CNA au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă
sindlexmd.com

Centrul Naţional Anticorupţie are un nou Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2020-2025. Pe 21 octombrie curent, în urma ne­gocierilor bilaterale a Comisiei ra­murale de negocieri şi consultări colective, a fost semnat Contractul Colectiv de muncă pentru anii 2020-2025 între Centrul Naţional Antico­rupţie şi Sindicatul „Demnitate”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova SINDLEX.

Pentru Centrul Naţional Anticorup­ţie documentul a fost semnat de Ruslan Flocea, directorul Centrului, iar din par­tea Sindicatului „Demnitate” – de Angela Otean, preşedinta sindicatului.

La eveniment au participat membrii comisiei de negocieri, directorul adjunct al CNA, general-maior Vadim Cojocaru, și președintele Federației Sindicale „Sindlex”, Mihail Lașcu.

 

Un document important în dezvoltarea parteneriatului social

 

Contractul Colectiv de Muncă recent semnat conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, securitatea și sănătatea muncii, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională şi dezvoltarea parteneriatului social, reglementând ra­porturile sociale vizând drepturile mai sus menționate.

Ambii reprezentanți ai părților au men­ţionat importanţa momentului şi necesi­tatea semnării acestui act juridic, care are menirea primordială să apere interesele social-economice ale angajaţilor, să prote­jeze sănătatea şi drepturile garantate de legislaţia în vigoare.

Directorul CNA a subliniat că semnarea Contractului Colectiv de Muncă are un rol esențial pentru Centrul Naţional Antico­rupţie, astfel reglementând raporturile so­ciale, clauzele privind condiţiile de muncă, salarizarea, dar și garanţiile organului sin­dical.

 

Condiții de lucru mai bune

La rândul său, președintele Sindicatului „Demnitate”, Angela Otean, a mulțumit pentru implicare la toate etapele de nego­ciere a acestui document important, care vine să îmbunătățească condițiile de lucru ale angajaților Centrului în vederea exerci­tării eficiente și la un înalt nivel profesional a atribuţiilor de serviciu.

În același context, Mihail Lașcu, pre-ședintele Federației Sindicale „Sindlex”, i-a felicitat pe partenerii sociali în legătu­ră cu semnarea acestui act juridic, a adus mulțumiri membrilor Comisiei de nego­cieri pentru munca depusă în procesul elaborării acestuia și a îndemnat părțile să aplice normele stabilite pe principiile dia­logului și parteneriatului social construc­tiv.

Sindicatul „Demnitate” este partenerul social al Centrului Național Anticorupție de peste 10 ani, perioadă în care ambe­le părţi au reuşit să promoveze un şir de avantaje şi garanţii sociale, menite să asi­gure drepturile social-economice ale an­gajaţilor Centrului.

 

Să pășim în viitor cu Demnitate!

Pe 26 octombrie, Sindicatul „Demnita­te” a împlinit 11 ani de la constituire.

În numele Prezidiului Consiliului Sin­dicatului „Demnitate” şi al său personal, Angela Otean a transmis un călduros mesaj de felicitare cu cele mai frumoase urări de sănătate şi prosperitate mem­brilor de sindicat și angajaților din struc­turile de forță. „Mulțumesc Consiliului Sindicatului pentru implicarea activă în promovarea valorilor sindicaliste în vede­rea apărării drepturilor de muncă și odih­nă a angajaților din Poliție și de la Centrul Național Anticorupție! Să pășim în viitor cu Demnitate!”, se arată în mesajul lideru­lui de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand