14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sindicatele și salariații vs. agentul de muncă temporară. Condițiile în care pot fi angajați cetățenii străini

Loading
Cetăţeanul şi legea Sindicatele și salariații vs. agentul de muncă temporară. Condițiile în care pot fi angajați cetățenii străini
Sindicatele și salariații vs. agentul de muncă temporară. Condițiile în care pot fi angajați cetățenii străini
vurgepro.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Sindicatele și salariații vs. agentul de muncă temporară

 

Am auzit vorbind despre un proiect de lege care pre­vede modificarea Codului muncii, în scopul atragerii la lucru a salariaților prin intermediul agentului de muncă temporară. Doresc să aflu dacă sindicatele au exami­nat acest proiect de lege și care este poziția lor asupra acestuia?

Boris Slutu, Chișinău

 

Proiectul de lege prin care se propune modificarea Codului mun­cii în vederea utilizării muncii prin intermediul agentului de mun­că temporară a fost înaintat spre avizare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Sindicatele nu au susținut acest proiect de lege. Motivul pentru care sindicatele au respins proiectul avi­zat a fost inclusiv faptul că, actualmente, nu există o insuficiență de reglementare a raporturilor de muncă în vederea angajării la o muncă temporară. Or, Codul muncii prevede destule cazuri în care angajatorul poate încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată.

O altă constatare a sindicatelor se referă la faptul că elaborarea acestui proiect de lege nu a fost precedată de efectuarea unui stu­diu în scopul fundamentării necesității de a elabora un asemenea proiect de act legislativ. Mai mult decât atât, proiectul avizat nu a fost însoțit de o notă informativă.

Sindicatele au remarcat faptul că proiectul de lege cuprinde mai multe prevederi care contravin legislației și pot avea ca efect anu­mite abuzuri din partea angajatorilor. Acestea se referă la durata maximă a unei misiuni de muncă temporară de 24 de luni, la achi­tarea salariului de către utilizator care nu are statut de angajator, la stabilirea pentru salariatul temporar a mai multor perioade de probă, adică pentru realizarea fiecărei misiuni etc. Proiectul legii date nu are în vizor protejarea drepturilor și a intereselor salariaților. Dimpotrivă, el conține anumite riscuri și dezavantaje pentru aceștia. Și anume, instabilitatea locului de muncă, atragerea salariaților prin intermediul agentului de muncă temporară la munci grele, vătămă­toare, periculoase, limitarea posibilităților salariaților de asociere în sindicat, pentru negocieri colective în scopul protejării drepturilor lor și altele.

Astfel sindicatele au conchis că lucrul prin intermediul agen­tului de muncă temporară este totalmente dezavantajos pentru salariați și adoptarea unui asemenea proiect de lege va avea ca efect iminent diminuarea drepturilor și a garanțiilor existente ale salariaților.

 

Condițiile în care pot fi angajați cetățenii străini

 

Care sunt condițiile sau cerințele în baza cărora cetățenii străini pot să se angajeze la lucru în țara noastră?

Grigore Bâtca, Fălești 

 

Angajarea cetățenilor străini în țara noastră este permisă sub re­zerva cerințelor prevăzute de Legea nr. 180/2008 privind migrația forței de muncă. Art. 4 din legea dată stabilește în acest sens că, în Republica Moldova, imigrarea în scop de muncă a străinilor se efectuează în funcție de necesitățile economiei naționale de forță de muncă calificată, în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone.

Străinii sosiți la muncă în baza contractelor individuale pot fi angajați doar la un singur angajator și pot ocupa exclusiv locuri­le de muncă vacante, înregistrate de către angajatorul respectiv la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă. Pe teritoriul Re­publicii Moldova, străinii își pot desfășura activitățile economice doar în baza unui permis de ședere provizorie în scop de muncă. Evidența lucrătorilor imigranți este ținută de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În această ordine de idei, prevederile Codul muncii se aplică sa­lariaţilor cetăţeni străini sau apatrizi, încadraţi în baza unui contract individual de muncă, ce lucrează pentru un angajator care îşi desfă­şoară activitatea în Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand