17 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele și-au propus să dezvolte capacitățile reprezentanților în teritoriu

Loading
Social Sindicatele și-au propus să dezvolte capacitățile reprezentanților în teritoriu
Sindicatele și-au propus să dezvolte capacitățile reprezentanților în teritoriu
sindicate.md

Fortificarea rolului reprezentanților Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriu va contribui la promovarea și dezvoltarea dialogului și a parte­neriatului social, la respectarea stan­dardelor naționale și internaționale în domeniul muncii, la soluționarea eficientă a problemelor cu care se confruntă salariații, membrii de sin­dicat, la nivel teritorial.

Declarații în acest sens a făcut Igor Zubcu, președintele CNSM, la atelierul cu genericul „Activitatea reprezentanților CNSM în teritoriu – impact asupra mișcării sindicale”, organizat de Confederație la In­stitutul Muncii în perioada 15-16 septem­brie. La atelier au participat conducerea CNSM, reprezentanți ai Confederației în teritoriu, specialiști de la CNSM.

Președintele CNSM a trecut în revis­tă principalele activități desfășurate de Confederație în ultima perioadă: activitatea în cadrul Comisiei naționale pentru con­sultări și negocieri colective și propunerile înainte de sindicate, semnarea Convenției cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, semnarea Memo­randumului de colaborare dintre partenerii sociali în cadrul campaniei „Trecem pe Alb”, importanța și rezultatele vizitei delegației înalților oficiali de la Biroul Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor ILO-ACTRAV), eforturile în­dreptate spre aderarea la Confederația Europeană a Sindicatelor.

Totodată, liderul sindical a menționat că Confederația mizează pe rolul reprezentanților săi în teritoriu pentru a impul­siona parteneriatul social și a dat asigurări că va oferi tot sprijinul necesar pentru di­namizarea activității acestora la nivel teri­torial, prin solidaritate, eforturi comune, dedicație, în vederea atingerii obiectivelor mișcării sindicale trasate la Congresul IV al CNSM.

În cadrul activității, reprezentanții CNSM în teritoriu au participat la mai multe pane­luri de discuții, unde au avut posibilitatea să abordeze problemele cu care se con­fruntă, să facă schimb de experiență și bune practici, să vină cu propuneri legate de îmbunătățirea activității mișcării sindica­le, să-și expună viziunile despre activitatea mișcării sindicale, planurile și prioritățile pentru următoarea perioadă.

Sindicaliștii au abordat mai multe su­biecte: organizare, instruire și informare: provocări și perspective; protecția social-economică a membrilor de sindicat, protecția juridica a acestora prin pris­ma ultimelor modificări la Codul muncii, și au avut oportunitatea de a se familia­riza cu practici eficiente de comunicare instituțională, consultări și negocieri colec­tive la nivel național și teritorial.

De asemenea, conducerea CNSM a in­format despre lansarea programului de mentorat pentru reprezentanții CNSM în teritoriu. Programul respectiv urmărește să dezvolte activitatea sindicatelor la ni­vel de teritoriu, să asigure coeziune dintre reprezentanții CNSM din diferite regiuni, să faciliteze schimbul de experiență dintre ei prin activități comune, care vor fi organiza­te pe parcursul unui an de zile. Programul se va încheia cu o sesiune de evaluare a activităților de mentorat realizate în aceas­tă perioadă și o analiză a impactului.

Precizăm că reprezentanții CNSM în te­ritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile ad­ministrativ-teritoriale de nivelul II. Repre­zentantul CNSM în teritoriu conlucrează cu președinții structurilor sindicale te­ritoriale ale organizațiilor-membre ale CNSM, precum și cu liderii organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Sta­tutului CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand