17 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele renunţă la iniţiativa de introducere a unei noi cote de impozitare

Loading
Fără categorie Sindicatele renunţă la iniţiativa de introducere a unei noi cote de impozitare
sedinta-comitetului-confederal

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicate­lor din Moldova a decis, recent, să renunţe la una dintre iniţiativele pe care le promova în ultimii ani pri­vind introducerea unei cote de 25 la sută a impozitului pe veni­tul persoanelor fizice. „Noi vrem să contribuim la găsirea unor soluţii care ar duce la suplinirea veniturilor în bugetul de stat. Dacă am avea în­credere că toţi contribuabilii vor plăti impozitele în mod onest, am putea să propunem această majorare. În pre­zent, există însă foarte multe moda­lităţi de eschivare de la achitarea im­pozitelor”, a menţionat preşedintele CNSM, Oleg Budza, în cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Confederal.

 

Preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Ivanov, a opinat, în context, că impozitul în mărime de 25 la sută din veniturile persoanelor fizice va stimula evaziunea fiscală. „Dacă va fi acceptată această propunere, atunci economia informală va creşte de două-trei ori, contribuabilii nu vor arăta ve­niturile. Sunt destule şi cele 54 la sută de economie informală care există în prezent şi guvernarea n-a reuşit să facă lumină în acestea, la fel ca şi în activita­tea multor întreprinderi care nu vor să plătească impozite şi taxe la buget”.

Dumitru Ivanov a opinat că, în urma introducerii cotei de 25 la sută a impo­zitului pe venit, ar avea de suferit până la urmă tot lucrătorii cu salarii mici. „Va creşte economia informală şi în sfera bugetară, şi peste tot. Acum este plani­ficat ca fiecărui demnitar public să i se achite câte un ajutor material echivalent cu salariul pe şase luni. Acesta n-o să fi­gureze însă ca salariu, ci va permite să nu fie arătate veniturile de bază. Nu cred că astfel vor creşte veniturile la buget”, a conchis preşedintele Sindicatului Edu­caţiei şi Ştiinţei. Şi preşedintele Uniunii Sindicatelor din Energetică, Veaceslav Rufala, a fost de părere că cei care pri­mesc mai mult de 180 de mii de lei pe an, ar achita destul de multe impozite chiar şi la cota maximă actuală de 18 la sută, în caz că ar face acest lucru inte­gral şi în strictă corespundere cu legea. Mai mult, pentru contribuabilii plătitori ai taxei pe valoare adăugată, dacă se mai adaugă cota de 25 la sută a impozitului pe venit, va fi o presiune fiscală prea mare, a apreciat Veaceslav Rufala.

 

g_cnsm

E mai bine ca impozitul maxim pe venit să rămână 18 la sută, dar să plătească toţi

 

„Noi ca sindicat vom pierde din cotiza­ţii, dacă şi mai mulţi lucrători vor începe să primească salariile în plic. Acum, din veniturile obţinute legal se achită coti­zaţii. În cazul acceptării variantei ce ţine de cota de 25 la sută a impozitului, mul­ţi vor renunţa nu doar la transferarea cotizaţiilor, dar vor ascunde şi salariile plătite. De aceea, eforturile sindicatelor trebuie concentrate asupra funcţionării structurilor statului care sunt abilitate cu scoaterea la iveală a salariilor plătite în plic”, a menţionat preşedintele Uniu­nii Sindicatelor din Energetică.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, Nicolae Stratila, a propus să fie menţinută cota maximă existentă a impozitului pe ve­nitul persoanelor fizice. „Acum, aceasta este de 18 la sută. Să rămână aşa, dar să fie achitată de toţi”, a menţionat Nicolae Stratila.

 

Mai multe amendamente la buget

 

CNSM a solicitat anterior introdu­cerea unei noi grile de impozitare în mărime de 25 la sută pentru persoane­le fizice cu venituri mai mari de 180 de mii de lei anual. Ministerul Finanţelor a estimat că aplicarea acesteia ar con­tribui cu doar 77 de milioane de lei la sporirea colectărilor în buget. În acelaşi timp, Petru Chiriac a remarcat că date­le de care dispune confederaţia arată că această sumă ar fi fost de aproape 300 de milioane de lei.

Vicepreşedintele CNSM, Petru Chiri­ac, a anunţat în cadrul şedinţei sus-men­ţionate că sindicatele pledează pentru stabilirea grilei de impozitare în raport cu care să fie aplicate cotele de şapte şi de 18 la sută, în funcţie de salariul me­diu pe economia naţională, de 4225 de lei, prognozat pentru 2014. Totodată, confederaţia a propus majorarea până la 50 700 de lei faţă de 27 852 de lei a grilei propuse de Ministerul Finanţelor pentru aplicarea cotei maxime a impo­zitului pe venitul persoanelor fizice.

 

budza

Foto: vocea.md

 

CNSM a insistat, de asemenea, asu­pra deducerii din venitul impozabil al salariatului a cotizaţiei de membru al sindicatelor cum este prevăzut pentru patronate, adică fără supunerea acestor plăţi impozitării repetate. De asemenea, reprezentanţii sindicatelor vin cu soli­citarea ca agenţii economici să suporte cheltuielile pentru transport, hrană, procurarea medicamentelor şi a bilete­lor de tratament şi odihnă în favoarea angajaţilor, conform modului stabilit de Guvern. O altă iniţiativă ţine de majo­rarea până la 20 la sută din minimul de existenţă, care este în prezent de 3383 de lei, a cuantumului scutirii pentru persoanele întreţinute.

 

Propuneri de suplinire a veniturilor bugetare

 

De asemenea, sindicatele se pronun­ţă împotriva anulării accizelor la bijute­rii, articolele de giuvaergerie şi părţile acestora din metale preţioase, precum şi metalele placate sau dublate cu mate­riale preţioase, dar şi alcool şi derivaţii acestuia.

Acelaşi vicepreşedinte al CNSM a specificat că a fost înaintată o propune­re privind restabilirea taxei pe valoare adăugată la impozitul autoturismelor, precum şi la comercializarea lor pe piaţa internă de către persoanele juridice. Im­plementarea acestei iniţiative ar suplini bugetul de stat cu circa 250 mil. de lei. Printre solicitări se numără şi revenirea la cota de opt la sută a taxei pe valoare adăugată pentru zahăr şi producţia agri­colă, scutirea organizaţiilor sindicale şi patronale de prezentarea declaraţiilor pe venit.

Petru Chiriac a remarcat că sindica­tele se pronunţă categoric împotriva modificării termenului de implementa­re a prevederilor Legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici ce ţin de acordarea unei prime anuale în mărime de 10 la sută din salariul anual al funcţionarilor publici. Legea în cauză preconizează achitarea acestei prime cu începere din 2014, iar autorităţile vor să amâne până în 2016 punerea în aplicare a acestei prevederi.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi